വനെസ്സ (മില്ലൈസ് പെയിൻറിംഗ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Vanessa, 1868, Sudley House

ലിവർപൂളിൽ സുഡ്ലി ഹൗസിൽ ജോൺ എവെറെറ്റ് മില്ലെയ്സ് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ചിത്രം ആണ് വനെസ്സ. ജൊനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിൻറെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ലേഖികയുമായ എസ്ഥേർ വാൻഹോംറിഗിനെ (1688-1723) ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻസി ചിത്രമാണ് ഇത്.[1]എസ്ഥേർ വാൻഹോംറിഗ് അപരനാമമായ "സ്വിഫ്റ്റ്സ് വനെസ്സ" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എസ്ഥേർ അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ പേരിലാണ് വനെസ്സ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പോർട്രെയ്റ്റ് പൂർണമായും സാങ്കൽപ്പികമാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Sudley House, Vanessa". Archived from the original on 2007-02-11. Retrieved 2007-04-12.