ഫലകം:Infobox Museum

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഫലകം:Infobox museum എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Infobox Museum
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Copy a blank version to use. All fields must be lowercase.

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
Former name{{{former_name}}}
സ്ഥാപിതം{{{established}}}
Dissolved{{{dissolved}}}
സ്ഥാനം{{{location}}}
നിർദ്ദേശാങ്കം{{{coordinates}}}
Type{{{type}}}
Accreditation{{{accreditation}}}
Key holdings{{{key_holdings}}}
Collections{{{collections}}}
Collection size{{{collection}}}
Visitors{{{visitors}}}
Founder{{{founder}}}
Manager{{{leader}}}
Director{{{director}}}
President{{{president}}}
CEO{{{ceo}}}
Chairperson{{{chairperson}}}
Curator{{{curator}}}
Architect{{{architect}}}
Historian{{{historian}}}
Owner{{{owner}}}
Public transit access{{{publictransit}}}
Nearest parking{{{parking}}}
വെബ്‌വിലാസം{{{website}}}
{{Infobox museum/{{{network}}} network|header}}
{{Infobox museum/{{{network}}} network|data}}
{{{nrhp}}}
{{Infobox museum
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| logo        = 
| logo_upright    = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_upright    = 
| alt         = 
| caption       = 
| map_type      = 
| map_relief     = 
| map_size      = 
| map_caption     = 
| coordinates     = <!-- {{Coord}} -->
| former_name     = 
| established     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved      = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| location      = 
| type        = 
| accreditation    = 
| key_holdings    = 
| collections     = 
| collection_size   = 
| visitors      = 
| founder       = 
| executive_director = 
| leader_type     = 
| leader       = 
| director      = 
| president      = 
| ceo         = 
| chairperson     = 
| curator       = 
| architect      = 
| historian      = 
| owner        = 
| publictransit    = 
| car_park      = 
| parking       = 
| network       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embedded      = 
}}

Embedding other templates[തിരുത്തുക]

The embedded parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox museum
| name =
| <!-- etc. -->
| embedded =
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Note that the examples below are presented in wikicode and do not necessarily reflect actual statistics.

name
Name of the museum
Example: Foo Museum of Art
native_name
Name of the museum in the local language, if different
native_name_lang
ISO 639-2 code for the local language, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
logo
Logo or graphic by which the museum is identified, omitting the wikilink brackets and the "file:" or "image:" namespace
Example: Louvre.jpg
logo_upright
Logo scaling factor
logo_alt
Alt text for the logo, for people who can't see the image
logo_caption
Caption for the logo
image
Image of the museum, omitting the wikilink brackets and the "file:" or "image:" namespace
Example: Louvre.jpg
image_upright
Image scaling factor
caption
Image caption
alt
Alt text for image, for people who can't see the image
map_type
The name of the map template used to construct location map, see Template:Location map#Available map templates
Example: USA Alabama.
map_relief
Set this to y or any non-blank value to use a relief map image provided by the selected location map template (if a relief map is available). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
map_size
Specify a pixel width for the map image. The default is 220.
Example: map_size=230 (not map_size=230px).
map_caption
Text displayed below the map image.
Example: FooTown
coordinates
Latitude and longitude. Use {{Coord}}; see that template's documentation for usage information.
former_name
Previous name(s)
established
Date of the museum's establishment. Use {{Start date}}.
Example: {{Start date|1997|03|31}}
dissolved
If defunct, date the museum was dissolved. Use {{End date}}.
Example: {{End date|2007|12|31}}
location
Location of the museum
Example: [[National Mall]], [[Washington D.C.]], [[United States|US]]
Example: [[Moncton]], [[New Brunswick]], [[Canada]]
type
Type of museum, most likely Art museum, Science museum, Children's museum or similar
Example: [[Art museum]]
Example: [[Science museum]]
Example: [[Children's museum]]
accreditation
Accreditation
Example: [[American Alliance of Museums]]
key_holdings
Key holdings
Example: [[Flaming June]]
collections
Collections
Example: [[Baroque]]
Example: [[Pre-Raphaelite]]
Example: [[Golden Age]]
collection_size
Number of objects
visitors
Number of visitors
Example: 417,096 (2005)
founder
The museum's founder
Example: [[Harold Saxon]]
executive_director
The museum's executive director
Example: [[Harold Saxon]]
Alias: executive director
director
The museum's director
Example: [[Harold Saxon]]
president
Alternative to "director" above
ceo
Alternative to "ceo" above
chairperson
The museum's chair
Example: [[Harold Saxon]]
curator
The curator of the museum
Example: [[John Smith]]
architect
The architect of the museum
Example: [[John Smith]]
historian
The historian of the museum
Example: [[John Smith]]
owner
The owner of the museum
Example: [[Government of the City of Miami]]
publictransit
The nearest public transport stop
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]
car_park
The nearest car park
Example: On site (no charge)
parking
Same as car park, but instead renders the label as "parking" for WP:ENGVAR purposes
network
If the museum is part of a museum network, specify the network name to invoke one of the network templates.
website
Official or primary website operated by the museum. Use the template {{URL}}.
Example: {{URL|example.org}}
embed
Enter yes if this template is used as a module (sub-template) of another infobox.

Mapframe map[തിരുത്തുക]

A Mapframe map is automatically included if:

 • There are coordinates specified on the page's Wikidata item
 • It has not be turned off by setting |mapframe=no

The following optional parameters can then be used to adjust the map

 • |mapframe-zoom= zoom level (default is 10)
 • |mapframe-width= and |mapframe-height= for the map size (defaults are 270 and 200)
 • |mapframe-marker= for the marker icon (default is museum)
 • either |mapframe-marker-color= or |mapframe-marker-colour= for the marker colour (hex triplet, default is #5E74F3)
 • |mapframe-caption= caption below the map
 • |mapframe-lat= and |mapframe-long= (or |mapframe-latitude= and |mapframe-longitude=) – alternate initial latitude and longitude for the map, instead of the museum's coordinates. Specify as a decimal number.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox Museum in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox Museum

An infobox for museums

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

Name of the museum

ഉദാഹരണം
Foo Museum of Art
വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Native namenative_name

Name of the museum in the local language, if different

വരിഐച്ഛികം
Native name languagenative_name_lang

The language of the native name

വരിഐച്ഛികം
Logologo

Logo or graphic by which the museum is identified

ഉദാഹരണം
Louvre.jpg
പ്രമാണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Logo uprightlogo_upright

Logo scaling factor

എണ്ണംഐച്ഛികം
Logo alt textlogo_alt

Alt text for the logo, for people who can't see the image

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Logo captionlogo_caption

The caption for the logo

പദംഐച്ഛികം
Imageimage

An image of the museum

ഉദാഹരണം
Louvre.jpg
പ്രമാണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Image uprightimage_upright

Scaling factor for the image

എണ്ണംഐച്ഛികം
Image captioncaption

A caption for the image

പദംഐച്ഛികം
Image alt textalt

Alt text for image, for people who can't see the image

പദംഐച്ഛികം
Map typemap_type pushpin_map

The name of the map template used to construct location map, see [[Template:Location map#Available map templates]]

ഉദാഹരണം
USA Alabama
വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Map captionmap_caption

Text displayed below the map image, if latitude and longitude are used

ഉദാഹരണം
FooTown
വരിഐച്ഛികം
Map sizemap_size

Specify a pixel width for the map image

സ്വതേ
250
ഉദാഹരണം
250
എണ്ണംഐച്ഛികം
Show map reliefmap_relief pushpin_relief

Set this to y or any non-blank value to use a relief map image provided by the selected location map template (if a relief map is available). For additional information, see [[Template:Location map#Relief parameter]]

ബൂളിയൻഐച്ഛികം
Former nameformer_name

Previous name(s)

വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Establishedestablished

Date of establishment, using {{Start date}}

ഉദാഹരണം
{{Start date|1997|03|31}}
ഫലകംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Dissolveddissolved

If defunct, date the museum was dissolved. Use {{End date}}

ഉദാഹരണം
{{End date|2007|12|31}}
ഫലകംഐച്ഛികം
Locationlocation

Location of the museum

ഉദാഹരണം
[[National Mall]], [[Washington D.C.]], [[United States|US]]
വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Coordinatescoordinates

Alternative to other coordinates parameters, taking {{Coord}} as a single value

ഉദാഹരണം
{{Coord|44.112|N|87.913|W|display=title}}
ഫലകംഐച്ഛികം
Typetype

Type of museum, most likely Art museum, Science museum, Children's museum or similar

ഉദാഹരണം
[[Art museum]]
വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Accreditationaccreditation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
[[American Alliance of Museums]]
വരിഐച്ഛികം
Key holdingskey_holdings

Important holdings

ഉദാഹരണം
[[Flaming June]]
വരിഐച്ഛികം
Collectionscollections

The types of collections held by the museum

ഉദാഹരണം
[[Baroque]]
പദംഐച്ഛികം
Collection sizecollection_size collection size collection

Number of objects

ഉദാഹരണം
20,000
എണ്ണംഐച്ഛികം
Visitorsvisitors

Number of visitors

ഉദാഹരണം
417,096 (2005)
വരിഐച്ഛികം
Founderfounder

The museum's founder

ഉദാഹരണം
[[Harold Saxon]]
വരിഐച്ഛികം
Executive directorexecutive_director executive director

The museum's executive director

വരിഐച്ഛികം
Directordirector

The museum's director

വരിഐച്ഛികം
Presidentpresident

The museum's president

വരിഐച്ഛികം
CEOceo

The museum's chief executive officer

വരിഐച്ഛികം
Chairpersonchairperson

The museum's chair

വരിഐച്ഛികം
Curatorcurator

The curator of the museum

വരിഐച്ഛികം
Architectarchitect

The architect of the museum

വരിഐച്ഛികം
Historianhistorian

The historian of the museum

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ownerowner

The owner of the museum

ഉദാഹരണം
[[Government of the City of Miami]]
വരിഐച്ഛികം
employeesemployees

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Public transportpublictransit

The nearest public transport stop

ഉദാഹരണം
[[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]
വരിഐച്ഛികം
Parkingparking

The nearest car park

ഉദാഹരണം
On site (no charge)
വരിഐച്ഛികം
Car parkcar_park

Same as car park, but instead renders the label as "parking" for [[WP:ENGVAR]] purposes

വരിഐച്ഛികം
Websitewebsite

Official or primary website operated by the museum. Use the template {{URL}}.

ഉദാഹരണം
{{URL|example.org}}
ഫലകംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Networknetwork

If the museum is part of a museum network, specify the network name to invoke one of the [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3APrefixIndex&prefix=Infobox+museum&namespace=10 network templates]

വരിഐച്ഛികം
nrhpnrhp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
embeddedembedded

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Museum&oldid=3524017" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്