ഫലകം:Infobox building

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox building}} may be used to summarize information about a building or built structure, including skyscrapers, hotels, hostels, performance venues, and shopping centers.

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1.1]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|border|upright=1.1]]
{{{image_caption}}}
{{{map_dot_label}}} is located in Earth
{{{map_dot_label}}}
{{{map_dot_label}}}
{{{map_caption}}}
പഴയ പേര്‌{{{former_names}}}
മറ്റു പേരുകൾ{{{alternate_names}}}
Etymology{{{etymology}}}
Hotel chain{{{hotel_chain}}}
Record height
Tallest in {{{highest_region}}} from {{{highest_start}}} to {{{highest_end}}}[I]
Preceded by{{{highest_prev}}}
Surpassed by{{{highest_next}}}
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
നിലവിലെ സ്ഥിതി{{{status}}}
തരം{{{building_type}}}
വാസ്തുശൈലി{{{architectural_style}}}
Classification{{{classification}}}
സ്ഥാനം{{{location}}}
വിലാസം{{{address}}}
നഗരം{{{location_city}}}
രാജ്യം{{{location_country}}}
നിർദ്ദേശാങ്കം0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
ഉയരം{{{altitude}}}
Current tenants{{{current_tenants}}}
Named for{{{namesake}}}
പദ്ധതി തുടക്കംക്കുറിച്ച ദിവസം{{{groundbreaking_date}}}
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ദിവസം{{{start_date}}}
നിർമ്മാണം അവസാനിച്ച ദിവസം{{{stop_date}}}
Topped-out{{{topped_out_date}}}
Estimated completion{{{est_completion}}}
Opened{{{opened_date}}}
ഉദ്ഘാടനം{{{inauguration_date}}}
സ്ഥലം മാറ്റം{{{relocated_date}}}
നവീകരിച്ചത്{{{renovation_date}}}
പൂട്ടിയത്{{{closing_date}}}
Demolished{{{demolition_date}}}
ചിലവ്{{{cost}}}
പുനർനിർമ്മാണ ചിലവ്{{{ren_cost}}}
ഇടപാടുകാരൻ{{{client}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
നടത്തിപ്പ്‌{{{landlord}}}
Affiliation{{{affiliation}}}
Height
ഉയരം{{{height}}}
Architectural{{{architectural}}}
Tip{{{tip}}}
Antenna spire{{{antenna_spire}}}
മേൽക്കൂര{{{roof}}}
മുകളിലെ നില{{{top_floor}}}
Observatory{{{observatory}}}
Dimensions
Diameter{{{diameter}}}
Circumference{{{circumference}}}
ഭാരം{{{weight}}}
Other dimensions{{{other_dimensions}}}
സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ
Structural system{{{structural_system}}}
Material{{{material}}}
Size{{{size}}}
നിലകൾ{{{floor_count}}}
തറ വിസ്തീർണ്ണം{{{floor_area}}}
Lifts/elevators{{{elevator_count}}}
Grounds{{{grounds_area}}}
രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും
വാസ്തുശില്പി{{{architect}}}
നിർമ്മാണ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച കമ്പനി{{{architecture_firm}}}
Developer{{{developer}}}
Engineer{{{engineer}}}
Structural engineer{{{structural_engineer}}}
Services engineer{{{services_engineer}}}
സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ{{{civil_engineer}}}
Other designers{{{other_designers}}}
Quantity surveyor{{{quantity_surveyor}}}
പ്രധാന കരാറുകാരൻ{{{main_contractor}}}
Awards and prizes{{{awards}}}
Designations{{{designations}}}
അറിയപ്പെടുന്നത്{{{known_for}}}
Renovating team
Architect{{{ren_architect}}}
Renovating firm{{{ren_firm}}}
Engineer{{{ren_engineer}}}
Structural engineer{{{ren_str_engineer}}}
Services engineer{{{ren_serv_engineer}}}
Civil engineer{{{ren_civ_engineer}}}
Other designers{{{ren_oth_designers}}}
Quantity surveyor{{{ren_qty_surveyor}}}
Main contractor{{{ren_contractor}}}
Awards and prizes{{{ren_awards}}}
മറ്റ് വിവരങ്ങൾ
സീറ്റിങ് രീതി{{{seating_type}}}
സീറ്റിങ് ശേഷി{{{seating_capacity}}}
Number of stores{{{number_of_stores}}}
Number of anchors{{{number_of_anchors}}}
Number of rooms{{{number_of_rooms}}}
Number of suites{{{number_of_suites}}}
Number of restaurants{{{number_of_restaurants}}}
Number of bars{{{number_of_bars}}}
സൗകര്യങ്ങൾ{{{facilities}}}
പാർക്കിങ്{{{parking}}}
വെബ്സൈറ്റ്
{{{website}}}
{{{embedded}}}
References
{{{references}}}
{{{footnotes}}}
Without logo_size or image_size
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright=1.1]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{image_alt}}}|border|upright=1.1]]
{{{image_caption}}}
{{Infobox building
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| image_alt      = <!-- or | alt = -->
| image_caption    = <!-- or | caption = -->
| map_type      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map_size      = 
| map_dot_label    = 
| map_dot_mark    = 
| relief       = 
| former_names    = 
| alternate_names   = 
| etymology      = 
| status       = 
| cancelled      = 
| topped_out     = 
| building_type    = 
| architectural_style = 
| classification   = 
| location      = 
| address       = 
| location_city    = <!-- or | location_town    = -->
| location_country  = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:landmark|display=inline,title}} -->
| altitude      = 
| current_tenants   = 
| namesake      = 
| groundbreaking_date = 
| start_date     = 
| stop_date      = 
| est_completion   = 
| topped_out_date   = 
| completion_date   = 
| opened_date     = 
| inauguration_date  = 
| relocated_date   = 
| renovation_date   = 
| closing_date    = 
| demolition_date   = <!-- or | destruction_date  = -->
| cost        = 
| ren_cost      = 
| client       = 
| owner        = 
| landlord      = 
| affiliation     = 
| height       = 
| architectural    = 
| tip         = 
| antenna_spire    = 
| roof        = 
| top_floor      = 
| observatory     = 
| diameter      = 
| circumference    = 
| weight       = 
| other_dimensions  = 
| structural_system  = 
| material      = 
| size        = 
| floor_count     = 
| floor_area     = 
| elevator_count   = 
| grounds_area    = 
| architect      = 
| architecture_firm  = 
| developer      = 
| engineer      = 
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       = 
| designations    = 
| known_for      = 
| ren_architect    = 
| ren_firm      = 
| ren_engineer    = 
| ren_str_engineer  = 
| ren_serv_engineer  = 
| ren_civ_engineer  = 
| ren_oth_designers  = 
| ren_qty_surveyor  = 
| ren_contractor   = 
| ren_awards     = 
| rooms        = <!-- or | unit_count     = -->
| parking       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embed        = 
| embedded      = 
| references     = 
| footnotes      = 
}}

Record height[തിരുത്തുക]

| highest_prev    =
| highest_next    =
| highest_start    =
| highest_end     =
| highest_region   =
| highest_reflabel  =

Hotels, hostels, shopping centers, and performance venues[തിരുത്തുക]

Seating
| seating_type    =
| seating_capacity  =
Stores
| number_of_stores  =
| number_of_anchors  =
Hotels and hostels
| hotel_chain     =
| affiliation     =
| number_of_rooms   =
| number_of_suites  =
| number_of_restaurants =
| number_of_bars   =
| facilities     =

Use as a child template[തിരുത്തുക]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another (see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes).

{{Infobox ABC
| name    =
| <!-- etc. -->
| embedded  = <!-- or module= -->
 {{Infobox building
 | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Embedding other templates[തിരുത്തുക]

The embedded parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox building
| name =
| <!-- etc. -->
| embedded =
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Example 1[തിരുത്തുക]

Law Courts of Brussels
Palais de justice de Bruxelles
Justitiepaleis van Brussel
Building with central cupola and wings with Greek-style columns
Main façade of the Law Courts of Brussels
Infobox building is located in Belgium
Infobox building
Location within Belgium
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
വാസ്തുശൈലിEclectic, neoclassical
സ്ഥാനംBrussels, Belgium
രാജ്യംBelgium
നിർദ്ദേശാങ്കം50°50′12″N 4°21′6″E / 50.83667°N 4.35167°E / 50.83667; 4.35167
ഉയരം2 m (7 ft)
Current tenantsBelgian court
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ദിവസം31 October 1866
ഉദ്ഘാടനം15 October 1883
ചിലവ്45 million Belgian franc
ഇടപാടുകാരൻBelgian government
ഉടമസ്ഥതBelgian government
ഉയരം142 m (466 ft)
Dimensions
Diameter160 m × 150 m (525 ft × 492 ft)
സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ
തറ വിസ്തീർണ്ണം260,000 m2 (2,800,000 sq ft)
രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും
വാസ്തുശില്പിJoseph Poelaert
വെബ്സൈറ്റ്
example.com
{{Infobox building
| name        = Law Courts of Brussels
| native_name     = {{lang|fr|Palais de justice de Bruxelles}}<br />{{lang|nl|Justitiepaleis van Brussel}}
| image        = Justitiepaleis1.jpg
| image_size     = <!-- omitted to display at user's default size -->
| alt         = Building with central cupola and wings with Greek-style columns
| caption       = Main façade of the Law Courts of Brussels
| former_names    = 
| alternate_names   =
| map_type      = Belgium
| map_alt       = 
| map_caption     = Location within Belgium
| building_type    = 
| architectural_style = [[Eclecticism in art|Eclectic]], [[Neoclassical architecture|neoclassical]] 
| structural_system  = 
| cost        = 45 million [[Belgian franc]]
| location      = [[Brussels]], [[Belgium]]
| client       = Belgian government
| owner        = [[Belgian federal government|Belgian government]]
| current_tenants   = Belgian court
| landlord      = 
| location_country  = Belgium
| coordinates     = {{coord|50|50|12|N|4|21|6|E}}
| altitude      = {{convert|2|m|ft|0|abbr=on}}
| start_date     = 31 October 1866
| completion_date   = 
| inauguration_date  = 15 October 1883
| demolition_date   = 
| height       = {{convert|142|m|ft|abbr=on}}
| diameter      = {{convert|160|x|150|m|ft|0|abbr=on}}
| other_dimensions  = 
| floor_count     = 
| floor_area     = {{convert|260000|m2|sqft|abbr=on}}
| architect      = [[Joseph Poelaert]]
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   =
| awards       =
| parking       =
| website       = {{URL|example.com}}
| references     = 
}}

Example 2: embedded templates[തിരുത്തുക]

Deming Armory
The red-brick front facade of the Deming Armory
Deming Armory in 2009
പഴയ പേര്‌State Armory
മറ്റു പേരുകൾDeming Luna Mimbres Museum
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
നിലവിലെ സ്ഥിതിUsed as a museum
തരംGovernment armory
വാസ്തുശൈലിCastellated style
വിലാസം301 South Silver
നഗരംDeming, New Mexico
രാജ്യംUnited States
Current tenantsDeming Luna Mimbres Museum
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ദിവസം1915
പദ്ധതി അവസാനിച്ച ദിവസം1916
ഇടപാടുകാരൻUnited States Department of the Army
ഉടമസ്ഥതLuna County Historical Society, Inc. (current)
Dimensions
Other dimensions50 feet (15 m) across x 132 feet (40 m) deep
രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും
വാസ്തുശില്പിHenry C. Trost
നിർമ്മാണ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച കമ്പനിTrost & Trost
പ്രധാന കരാറുകാരൻW. W. Barracks
Deming Armory
Located in New Mexico, in the southwest portion of the state
Located in New Mexico, in the southwest portion of the state
Location in New Mexico
Coordinates32°16′00″N 107°45′24″W / 32.26667°N 107.75667°W / 32.26667; -107.75667
ArchitectHenry C. Trost
NRHP reference #83001624
Added to NRHPApril 21, 1983
Official nameDeming Armory
DesignatedJanuary 20, 1978
Reference no.584
{{Infobox building
| name        = Deming Armory
| image        = Deming Luna Mimbres Museum.jpg
| image_size     = 250px <!-- fixed size instead of user's default size -->
| image_alt      = The red-brick front facade of the Deming Armory
| image_caption    = Deming Armory in 2009
| former_names    = State Armory
| alternate_names   = Deming Luna Mimbres Museum
| status       = Used as a museum
| building_type    = Government [[Armory (military)|armory]]
| architectural_style = [[Castellated]] style
| address       = 301 South Silver
| location_town    = Deming, New Mexico
| location_country  = United States
| current_tenants   = Deming Luna Mimbres Museum
| start_date     = 1915
| completion_date   = 1916
| client       = United States Department of the Army 
| owner        = Luna County Historical Society, Inc. (current)
| other_dimensions  = {{convert|50|ft}} across x {{convert|132|ft}} deep
| architect      = Henry C. Trost
| architecture_firm  = Trost & Trost
| main_contractor   = W. W. Barracks
| embedded      = 
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes
 | name = Deming Armory
 | coordinates = {{coord|32|16|00|N|107|45|24|W|display=inline}}
 | locmapin = New Mexico
 | map_alt = Located in New Mexico, in the southwest portion of the state
 | map_caption = Location in New Mexico
 | architect = Henry C. Trost
 | governing_body = Luna County Historical Society, Inc.
 | refnum = 83001624
 | added = April 21, 1983
 }}
 {{Designation list
 | embed = yes
 | designation1 = USNM
 | designation1_offname = Deming Armory
 | designation1_date = January 20, 1978
 | designation1_number = 584
 }}
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Field Name Required Description Values
name yes Name of building wikitext
native_name no Name of building in native language wikitext
native_name_lang no ISO 639-2 code use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
etymology no Thing (event, person, etc.) the building was named after
status no useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:
 • "built", "completed", "finished" or "complete" = Complete
 • "destroyed" = Destroyed
 • "demolished" = Demolished
 • "on hold" = On hold
 • "incomplete", "unfinished" or "under construction" = Under construction
 • "cancelled", "canceled", or "never built" = Never built
 • "topped out" or "topped-out" = Topped-out
 • "planned" or "proposed" = Proposed
 • "approved" = Approved
 • Note, if any other value is used, or if additional text is included in this field, like reference tags, the status will display in plain black text.
image no Image of the building filename
image_size no The image width in pixels. If not specified, the image uses frameless with upright=1.1 which displays it at approximately 110% of the user's default thumbnail size (for most users the image will display at 240px; for logged-in users who have changed the setting at Special:Preferences the displayed image could range from 130px to 440px). See also: Module:InfoboxImage, WP:AUTOSIZE, WP:EIS, WP:IMGSIZE, and MOS:IMGSIZE number (with or without "px")
image_alt
alt
no Alt text for image, see WP:ALT text
image_caption
caption
no Caption for image wikitext (can contain links)
location no Location of the building wikitext (can contain links), e.g., [[Joondalup, Western Australia]], [[Australia]], [[Las Vegas Strip]]
address no Address of the building The address can be different from the location, especially when it is only a mailing address and does not represent the actual physical location. Generally address should be used except when the location and address are different.
location_town no Settlement where the building is located wikitext (can contain links)
location_country no Country where the building is located wikitext (can contain links)
coordinates no Geographic coordinates of location See map and coordinates for details
groundbreaking_date no Date of the formal ground breaking, if any E.g.; 25 January 2007
start_date no Date building construction started E.g.; 25 January 2007
stop_date no Date building construction stopped or halted E.g.; 25 January 2007
completion_date no Completion date of construction if know E.g.; 25 January 2007
opened_date no Date of opening E.g.; {{Start date|2007|01|25}}
relocated_date no Date of relocation E.g.; 25 January 2007
inauguration_date no Inauguration date if know E.g.; 25 January 2007
demolition_date no Date building was demolished E.g.; 25 January 2007
destruction_date no Date building was destroyed, generally by a natural event or war E.g.; 25 January 2007
architect no Name of original architect wikitext (can contain links)
landlord no Name of current landlord wikitext (can contain links)
owner no Name(s) of current owner(s) wikitext (can contain links)
cost no Construction cost wikitext (can contain links)
height no Generic height parameter For best practice, use {{convert}} in this field.
architectural no CTBUH height to the top of the building For best practice, use {{convert}}.
tip no CTBUH height to the tip of the building For best practice, use {{convert}}.
top_floor no CTBUH height to the floor level of the highest floor For best practice, use {{convert}}.
roof no CTBUH height to the top of the roof For best practice, use {{convert}}.
observatory no Height of observation deck For best practice, use {{convert}}.
antenna_spire no Height of highest point of antenna tower For best practice, use {{convert}}.
floor_area no Gross floor area of the building, expressed as a numerical value For best practice, use {{convert}}.
floor_count no Number of floors expressed as a numerical value
seating_type no
seating_capacity no Numbers of seats available
grounds_area no Area of associated land, in hectares, square metres or equivalent. Use {{Convert}} if appropriate
awards no Listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
ren_awards no Listed renovation awards should meet the notability criteria for its own non-redirect article in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.
parking no Information on the building's parking facilities (e.g. number of spaces or lots)
website no Website for building {{URL|url.com.au}}
embed no Embed this infobox into another by using embed=yes
embedded no Other templates to be embedded in this infobox. Templates with such capability include {{Designation list}} and {{Infobox NRHP}} (see Category:Embeddable templates). the code of the embedded template
references no Footnotes and citations for information within infobox wikitext (can contain links)

Notes: Do not link to the same article more than once in the infobox.

highest_region no
highest_reflabel no Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with {{note label|thatlabel}}.
highest_prev no
highest_start no
highest_end no
highest_next no

Height parameters[തിരുത്തുക]

The following parameters are provided for the height of buildings. They include parameters corresponding to methods used by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) to measure the height of tall buildings. CTBUH heights are measured from the level of the lowest, significant, open-air, pedestrian entrance of the building.

Specify |height= with no other height-related parameters, or leave |height= blank and fill in one or more of the other parameters below. Use of |height= along with one of the other parameters below will place the page in വർഗ്ഗം:Building using deprecated parameters.

Parameter Description
height Generic height parameter
architectural (CTBUH) Height to the top of the building, inclusive of spires but excluding items such as flagpoles and antennae. This is the most commonly cited CTBUH measurement.
tip (CTBUH) Height to the highest point of the building, including antennae, flagpoles, and technical equipment.
top_floor (CTBUH) Height to the floor level of the highest floor that is occupied by building users on a consistent basis.
roof (CTBUH) Height to top of roof. This category was removed from CTBUH criteria in 2009, but is included for historical data.
observatory Height of observation deck.
antenna_spire Height of the highest point of structures such as antenna towers.

Map and coordinates[തിരുത്തുക]

Location maps[തിരുത്തുക]

The coordinates= parameter is used to display coordinates in the infobox, and optionally at the top of the page; use the {{coord}} template.

{{Infobox building
...
| coordinates     = <!-- Use the {{Coord}} template. -->
| map_type      = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| relief       = <!-- Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. -->
| map_dot_label    = <!-- Text to display on the map -->
| map_dot_mark    = <!-- Pin color for use on the map -->
...
}}
Map type[തിരുത്തുക]

A list of templates containing maps that may be used can be found at:

A list of modules containing maps that may be used can be found at:

Mapframe maps[തിരുത്തുക]

A Mapframe map is automatically included if:

 • There are coordinates specified on the page's Wikidata item (or the item specified in |qid=)
 • It has not been turned off by setting |mapframe=no

The following optional parameters can then be used to adjust the map

 • |mapframe-zoom= zoom level (default is 10)
 • |mapframe-width= and |mapframe-height= for the map size (defaults are 270 and 200)
 • |mapframe-marker= for the marker icon (default is no marker icon)
 • either |mapframe-marker-color= or |mapframe-marker-colour= for the marker colour (hex triplet, default is #5E74F3)
 • |mapframe-caption= caption below the map
 • |mapframe-lat= and |mapframe-long= (or |mapframe-latitude= and |mapframe-longitude=) – alternate initial latitude and longitude for the map, instead of the building's coordinates. Specify as a decimal number.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Infobox building in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox building

This template may be used to summarise information about a building. See template documentation for more information.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename

Name of building

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

Name of building in native language

പദംഐച്ഛികം
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-2 code

പദംഐച്ഛികം
Former namesformer_names

Former names

പദംഐച്ഛികം
Alternate namesalternate_names

Alternate names

പദംഐച്ഛികം
statusstatus

useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:

പദംഐച്ഛികം
imageimage

Image of the building

പദംഐച്ഛികം
Image textimage_alt

Text to display if image cannot be shown

പദംഐച്ഛികം
Image sizeimage_size

Image size

എണ്ണംഐച്ഛികം
captioncaption

Caption for image

പദംഐച്ഛികം
locationlocation

Location of the building

പദംഐച്ഛികം
addressaddress

Address of the building

പദംഐച്ഛികം
location_townlocation_town

Settlement where the building is located

പദംഐച്ഛികം
location_countrylocation_country

Country where the building is located

പദംഐച്ഛികം
coordinatescoordinates

coordinates

പദംഐച്ഛികം
groundbreaking_dategroundbreaking_date

Date of the formal ground breaking, if any

പദംഐച്ഛികം
start_datestart_date

Date building construction started

പദംഐച്ഛികം
stop_datestop_date

Date building construction stopped or halted

പദംഐച്ഛികം
completion_datecompletion_date

Completion date of construction if know

പദംഐച്ഛികം
opened_dateopened_date

Date of opening

പദംഐച്ഛികം
inauguration_dateinauguration_date

Inauguration date if know

പദംഐച്ഛികം
demolition_datedemolition_date

Date building was demolished

പദംഐച്ഛികം
destruction_datedestruction_date

Date building was destroyed, generally by a natural event or war

പദംഐച്ഛികം
architectarchitect

Name of original architect

പദംഐച്ഛികം
landlordlandlord

Name of current landlord

പദംഐച്ഛികം
ownerowner

Name(s) of current owner(s)

പദംഐച്ഛികം
costcost

Construction cost

പദംഐച്ഛികം
floor_areafloor_area

Gross floor area of the building, expressed as a numerical value

പദംഐച്ഛികം
top_floortop_floor

Number of the highest floor expressed as a numerical value

പദംഐച്ഛികം
floor_countfloor_count

Number of floors expressed as a numerical value

പദംഐച്ഛികം
awardsawards

listed awards should meet the&nbsp;notability criteria&nbsp;for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia.&nbsp;Red-linked entries&nbsp;are acceptable if the award's notability is&nbsp;verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an&nbsp;indiscriminate list.

പദംഐച്ഛികം
ren_awardsren_awards

listed awards should meet the&nbsp;notability criteria&nbsp;for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia.&nbsp;Red-linked entries&nbsp;are acceptable if the award's notability is&nbsp;verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an&nbsp;indiscriminate list.

പദംഐച്ഛികം
parkingparking

parking

പദംഐച്ഛികം
websitewebsite

Website for building.

പദംഐച്ഛികം
embedembed

Embed this infobox into another by using embed=yes

പദംഐച്ഛികം
embeddedembedded

Other templates to be embedded in this infobox. Templates with such capability include {{Designation list}} and {{Infobox NRHP}}

പദംഐച്ഛികം
referencesreferences

Footnotes and citations for information within infobox

പദംഐച്ഛികം
highest_regionhighest_region

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
highest_reflabelhighest_reflabel

Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with&nbsp;{{note label|thatlabel}}.

പദംഐച്ഛികം
highest_prevhighest_prev

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
highest_starthighest_start

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
highest_endhighest_end

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
highest_nexthighest_next

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
map_typemap_type

map_type

പദംഐച്ഛികം
map_altmap_alt

Text to display if the map image cannot be shown

പദംഐച്ഛികം
Map captionmap_caption

map caption

പദംഐച്ഛികം
Map dot labelmap_dot_label

Text to display on the map

പദംഐച്ഛികം
Map dot markmap_dot_mark

Pin color for use on the map. See [[:Commons:Category:Map pointers, dotset 1]].

പദംഐച്ഛികം
reliefrelief

relief

പദംഐച്ഛികം
altitudealtitude

altitude

പദംഐച്ഛികം
building_typebuilding_type

building_type

പദംഐച്ഛികം
architectural_stylearchitectural_style

architectural_style

പദംഐച്ഛികം
structural_systemstructural_system

structural_system

പദംഐച്ഛികം
ren_costren_cost

ren_cost

പദംഐച്ഛികം
clientclient

client

പദംഐച്ഛികം
current_tenantscurrent_tenants

current_tenants

പദംഐച്ഛികം
renovation_daterenovation_date

renovation_date

പദംഐച്ഛികം
heightheight

height

പദംഐച്ഛികം
architecturalarchitectural

architectural

പദംഐച്ഛികം
tiptip

tip

പദംഐച്ഛികം
antenna_spireantenna_spire

antenna_spire

പദംഐച്ഛികം
roofroof

roof

പദംഐച്ഛികം
observatoryobservatory

observatory

പദംഐച്ഛികം
other_dimensionsother_dimensions

other_dimensions

പദംഐച്ഛികം
seating_typeseating_type

seating_type

പദംഐച്ഛികം
seating_capacityseating_capacity

seating_capacity

പദംഐച്ഛികം
elevator_countelevator_count

elevator_count

പദംഐച്ഛികം
architecture_firmarchitecture_firm

architecture_firm

പദംഐച്ഛികം
structural_engineerstructural_engineer

structural_engineer

പദംഐച്ഛികം
services_engineerservices_engineer

services_engineer

പദംഐച്ഛികം
civil_engineercivil_engineer

civil_engineer

പദംഐച്ഛികം
other_designersother_designers

other_designers

പദംഐച്ഛികം
quantity_surveyorquantity_surveyor

quantity_surveyor

പദംഐച്ഛികം
main_contractormain_contractor

main_contractor

പദംഐച്ഛികം
designationsdesignations

designations

പദംഐച്ഛികം
ren_architectren_architect

Architect for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
ren_firmren_firm

Company that renovated the building

പദംഐച്ഛികം
ren_str_engineerren_str_engineer

Structural engineer for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
ren_serv_engineerren_serv_engineer

Service engineer for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
ren_civ_engineerren_civ_engineer

Civil engineer for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
ren_oth_designersren_oth_designers

Other designers for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
ren_qty_surveyorren_qty_surveyor

Quantity surveyor for the building's renovation

പദംഐച്ഛികം
roomsrooms

How many rooms the building has

എണ്ണംഐച്ഛികം
Wikidata item IDqid

ID of the building's Wikidata item, if the page isn't connected to that item

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

Tracking categories[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_building&oldid=3924702" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്