ഫലകം:Infobox venue

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This templates generates an infobox to summarize information about stadia, arenas, or other sporting venues, as well as theatres and cinemas.

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{nickname}}}
[[File:{{{logo_image}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|upright=1]]
{{{map_caption}}}
പൂർണ്ണനാമം{{{fullname}}}
പഴയ പേരുകൾ{{{former names}}}
Address{{{address}}}
{{{city}}}
{{{country}}}
സ്ഥലം{{{location}}}
നിർദ്ദേശാങ്കം{{{coordinates}}}
Public transit{{{publictransit}}}
Parking{{{parking}}}
ഉടമസ്ഥത{{{owner}}}
നടത്തിപ്പ്{{{operator}}}
Designation{{{designation}}}
തരം{{{type}}}
Genre(s){{{genre}}}
Seating type{{{seating_type}}}
Executive suites{{{Suites}}}
ശേഷി{{{capacity}}}
Record attendance{{{record_attendance}}}
Field size{{{dimensions}}}
Field shape{{{field_shape}}}
Acreage{{{Acreage}}}
പ്രതലം{{{surface}}}
സ്കോർബോർഡ്{{{scoreboard}}}
സ്കീനുകൾ{{{screens}}}
Current use{{{currentuse}}}
നിർമ്മാണം{{{production}}}
Construction
Broke ground{{{broke ground}}}
Built{{{built}}}
തുറന്നത്{{{opened}}}
പുതുക്കിപ്പണിതത്{{{renovated}}}
Expanded{{{expanded}}}
അടച്ചത്{{{closed}}}
Reopened{{{reopened}}}
Demolished{{{demolished}}}
Rebuilt{{{rebuilt}}}
Years active{{{yearsactive}}}
നിർമ്മാണച്ചെലവ്{{{cost}}}
Architect{{{architect}}}
Builder{{{builder}}}
Project manager{{{project manager}}}
Structural engineer{{{structural engineer}}}
Services engineer{{{services engineer}}}
General contractor{{{general contractor}}}
Main contractors{{{main contractors}}}
Tenants
{{{tenants}}}
വെബ്സൈറ്റ്
{{{website}}}
{{{nrhp}}}
{{Infobox venue
| name          = 
| nickname        = 
| native_name      = 
| native_name_lang    = 
| fullname        = 
| former names      = 
| logo_image       = 
| logo_caption      = 
| image         = 
| image_size       = 
| image_alt       = 
| caption        = 
| pushpin_map      = 
| pushpin_mapsize    = 
| pushpin_map_caption  = 
| pushpin_label_position = 
| address        = 
| location        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline,title}} -->
| type          = 
| genre         = 
| broke_ground      = 
| built         = 
| opened         = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| renovated       = 
| expanded        = 
| closed         = 
| demolished       = 
| owner         = 
| operator        = 
| surface        = 
| scoreboard       = 
| production       = 
| cost          = 
| architect       = 
| builder        =
| project_manager    = 
| structural engineer  = 
| services engineer   = 
| general_contractor   = 
| main_contractors    = 
| seating_type      = 
| capacity        = 
| suites         = 
| record_attendance   = 
| dimensions       = 
| field_shape      = 
| acreage        = 
| volume         = 
| tenants        = 
| embedded        = 
| website        = <!-- {{URL|example.com}} -->
| publictransit     = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All attributes are optional.

Parameter Explanation
name Name of the sporting venue. Defaults to {{PAGENAME}}
stadium_name
centre_name
nickname English nickname(s) of the venue
native_name Name of the venue in native language/script (e.g. दशरथ रंगशाला)
native_name_lang If |native_name= is present, ISO 639-1 code of language/script of value (e.g. ne)
fullname Insert the official full name of the venue
former names Insert the venue's former name(s). Use the format:

FormerName (year–year)

logo_image Insert an image link in the form: [[File:MyLogo.jpg|250px|alt=My alt text]]. For more on alt text, please see WP:ALT.
logo_caption Insert a caption for the stadium logo
image Image name without "File:" or other formatting. e.g. MyImage.jpg
image_size Size of the image as a raw number (i.e. without "px"). If not specified, image width defaults to "frameless" (220px).
image_alt alt text for the image.
caption Insert a caption for the stadium image
pushpin_map The name of a location map as per Template:Location map
pushpin_mapsize The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, without "px". If omitted or left empty, defaults to 250.
pushpin_map_caption Caption to display below the pushpin map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.
pushpin_label_position The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin mark. Valid values are left, right, top and bottom. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image.
location Insert the venue's location
coordinates Insert the geographical coordinates; use {{Coord}}
type Theatre, Stadium, ...
genre music, concerts, sporting events, theatre, dance
broke_ground Insert the date when ground was broken to build the venue
built Insert a date range of when the venue was under construction
opened Insert the date of when it opened
renovated Insert the date of when it was renovated
expanded Insert the date of when it was expanded
closed Insert the date of when it was closed
demolished Insert the date of when it was demolished
owner Insert the name(s) of the venue's owner(s)
operator Insert the name(s) of the venue's operator(s)
surface Enter the surface of the venue (e.g. grass, sand, artificial turf)
scoreboard Enter the details of any scoreboard at the venue. If specific details are not known, just enter "Yes" if the venue has a scoreboard or "No" if there is none.
production Enter the theatrical production currently being housed at the venue.
cost Enter the construction cost, preferably in the currency that the venue is located in (see WP:DATE for details) Per its own documentation, the inflation template must not be used.
architect Insert the name(s) of the venue's architect(s)
builder Name(s) of the venue's builder(s)
project_manager Insert the name(s) of the project manager(s) who led the venue's construction
structural engineer Insert the name(s) of the venue's structural engineer(s)
services engineer Insert the name(s) of the venue's services engineer(s)
general_contractor Insert the name(s) of the venue's general contractor(s)
main_contractors Insert the name(s) of the venue's main contractor(s)
seating_type soft seat, reserved seating
capacity Insert the seating capacity of the venue. If it is a multi-purpose venue, use the format:

Capacity (Purpose)

suites Insert the number of suites
record_attendance Insert the all-time record attendance of the venue. (include the date and event if you wish) If it is a multi-purpose venue, use the format:

Record Attendance (Date & Event)

dimensions Insert the dimensions of the venue:
 • For a football (soccer) pitch size, use the format:

105 × 68 m

 • For baseball dimensions, use the format:

Left field: 300 ft (91 m)
Center field: 400 ft (122 m)
Right field: 300 ft (91 m)

field_shape Oval rectangular or circular
acreage Insert the acreage.
volume Insert the volume.
tenants Insert the teams and any other parties who use the venue as their home stadium or arena. Use the format:

TeamName (league/organization) year–year

Alternatively, you can use the {{infobox venue/tenantlist}} sub-template to automatically line rows up.

embedded Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}. See their respective documentation for more information.
website Insert the website, preferably with {{URL}}
publictransit The nearest public transport stop.
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData
This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox venue

This templates generates an infobox to summarize information about stadia, arenas, or other sporting venues.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

Name of the sporting venue

പദംഐച്ഛികം
Stadium namestadium_name

Name of the sporting venue (synonym for {{{name}}})

പദംഐച്ഛികം
Centre namecentre_name

Name of the sporting venue (synonym for {{{name}}})

പദംഐച്ഛികം
Nickname(s)nickname

English nickname(s) of the venue

പദംഐച്ഛികം
Native namenative_name

Name of venue in native language/script

പദംഐച്ഛികം
Native name languagenative_name_lang

If {{{native_name}}} present, ISO 639-1 language code of language/script of its value

പദംഐച്ഛികം
Full namefullname

Official full name of the venue

പദംഐച്ഛികം
Former name(s)former names

Venue's former name(s) in format "FormerName (year–year)"

പദംഐച്ഛികം
Logo image linklogo_image

Image link to the logo

താൾഐച്ഛികം
Logo captionlogo_caption

Caption for the stadium logo

പദംഐച്ഛികം
Image linkimage

Image link

താൾഐച്ഛികം
Image captioncaption

Caption for the image

പദംഐച്ഛികം
Locationlocation

വരിഐച്ഛികം
Coordinatescoordinates

Geographical coordinates

പദംഐച്ഛികം
Ground broke datebroke_ground

Date when ground was broken to build the venue

പദംഐച്ഛികം
Build datebuilt

Date range of when the venue was under construction

പദംഐച്ഛികം
Date of openingopened

Date of when it opened

വരിഐച്ഛികം
Date of renovationrenovated

Date of when it was renovated

പദംഐച്ഛികം
Date of expansionexpanded

Date of when it was expanded

പദംഐച്ഛികം
Date of closingclosed

Date of when it was closed

വരിഐച്ഛികം
Date of demolishingdemolished

Date of when it was demolished

പദംഐച്ഛികം
Owner(s)owner

Name(s) of the venue's owner(s)

പദംഐച്ഛികം
Operator(s)operator

Name(s) of the venue's operator(s)

പദംഐച്ഛികം
Surfacesurface

Surface of the venue (e.g. grass, sand, artificial turf)

പദംഐച്ഛികം
Scoreboardscoreboard

Details of scoreboard at the venue. If not known, just enter "Yes" if the venue has a scoreboard and "No" otherwise.

പദംഐച്ഛികം
Costcost

Construction cost, preferably in the currency that the venue is located

പദംഐച്ഛികം
Architect(s)architect

Name(s) of venue's architect(s)

പദംഐച്ഛികം
Project manager(s)project_manager

Name(s) of venue's project manager(s)

പദംഐച്ഛികം
Structural engineer(s)structural engineer

Name(s) of venue's structural engineer(s)

പദംഐച്ഛികം
Services engineer(s)services engineer

Name(s) of venue's services engineer(s)

പദംഐച്ഛികം
General contractor(s)general_contractor

Name(s) of venue's general contractor(s)

പദംഐച്ഛികം
Main contractor(s)main_contractors

Name(s) of venue's main contractor(s)

പദംഐച്ഛികം
Capacitycapacity

പദംഐച്ഛികം
Suitessuites

Number of suites

വരിഐച്ഛികം
Record attendancerecord_attendance

All time record attendance of the venue. If it is a multi-purpose venue, use the format: "Record Attendance (Date & Event)"

പദംഐച്ഛികം
Dimensionsdimensions

Dimensions of the venue

പദംഐച്ഛികം
Acreageacreage

വരിഐച്ഛികം
Volumevolume

വരിഐച്ഛികം
Tenantstenants

The teams and any other parties who use the venue as their home stadium or arena. Use the format: "TeamName (league/organization) year–year"

പദംഐച്ഛികം
Embeddedembedded

Embed another infobox

പദംഐച്ഛികം
Websitewebsite

പദംഐച്ഛികം
Public transitpublictransit

The nearest public transport stop

പദംഐച്ഛികം

Tracking category[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_venue&oldid=2552926" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്