ഫലകം:Infobox NRHP

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{name}}}
Invalid designation
Invalid designation
Invalid designation
Invalid designation
{{{designated_other1_name}}} #{{{designated_other1_number}}}
{{{designated_other2_name}}} #{{{designated_other2_number}}}
{{{designated_other3_name}}} #{{{designated_other3_number}}}
{{{caption}}}
ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Location_map-ൽ 389 വരിയിൽ : Decimal and DMS degrees cannot both be provided for longitude
{{{map_caption}}}
Location: {{{location}}}
Nearest city: {{{nearest_city}}}
Coordinates: 25°0′0″N 67°0′0″W / 25.00000°N 67.00000°W / 25.00000; -67.00000Coordinates: 25°0′0″N 67°0′0″W / 25.00000°N 67.00000°W / 25.00000; -67.00000
Area: {{{area}}}
Built: {{{built}}}
Built by: {{{builder}}}
Architect: {{{architect}}}
Architectural style: {{{architecture}}}
Sculptor: {{{sculptor}}}
Demolished: {{{demolished}}}
Restored: {{{restored}}}
Restored by: {{{restored_by}}}
Visitation: {{{visitation_num}}} ({{{visitation_year}}}){{{visitation_ref}}}
Governing body: {{{governing_body}}}
Part of: {{{partof}}} (#{{{partof_refnum}}})
MPS: {{{mpsub}}}
NRHP Reference#: {{{refnum}}} (original)
{{{increase_refnum}}} (increase 1)
{{{increase2_refnum}}} (increase 2)
{{{increase3_refnum}}} (increase 3)
{{{decrease_refnum}}} (decrease 1)
{{{decrease2_refnum}}} (decrease 2)
{{{decrease3_refnum}}} (decrease 3)
{{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}} #: {{{designated_other1_number}}}
{{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}} #: {{{designated_other2_number}}}
{{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}} #: {{{designated_other3_number}}}
Significant dates
{{{sigdate1_label}}}: {{{sigdate1}}}
{{{sigdate2_label}}}: {{{sigdate2}}}
{{{sigdate3_label}}}: {{{sigdate3}}}
Added to NRHP: {{{added}}}
Boundary increases: {{{increase}}}
{{{increase2}}}
{{{increase3}}}
Boundary decreases: {{{decrease}}}
{{{decrease2}}}
{{{decrease3}}}
Designated {{{NRHP_TYPE}}}: {{{designated_nrhp_type}}}
Designated {{{NRHP_TYPE2}}}: {{{designated_nrhp_type2}}}
Designated {{{NRHP_TYPE3}}}: {{{designated_nrhp_type3}}}
Designated {{{NRHP_TYPE4}}}: {{{designated_nrhp_type4}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}}: {{{designated_other1_date}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}}: {{{designated_other2_date}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}}: {{{designated_other3_date}}}
Removed from NRHP: {{{delisted}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE}}}: {{{delisted_nrhp_type}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE2}}}: {{{delisted_nrhp_type2}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE3}}}: {{{delisted_nrhp_type3}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE4}}}: {{{delisted_nrhp_type4}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}}: {{{delisted_other1_date}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}}: {{{delisted_other2_date}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}}: {{{delisted_other3_date}}}
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[സൃഷ്ടിക്കുക]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_NRHP&oldid=1610297" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്