ഫലകം:Infobox fraternity

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose[തിരുത്തുക]

{{Infobox fraternity}} – An infobox for sorority and fraternity articles.

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
{{{letters}}}
[[File:{{{coat of arms}}}|frameless]]
Founded{{{founded}}}
{{{birthplace}}}
Type{{{type}}}
Emphasis{{{emphasis}}}
Scope{{{scope}}}
Mission statement{{{mission}}}
Vision statement{{{vision}}}
Object{{{object}}}
Motto{{{motto}}}
Mottos{{{mottos}}}
Virtues{{{virtues}}}
Pillars{{{pillars}}}
Slogan{{{slogan}}}
Maxim{{{maxim}}}
Tagline{{{tagline}}}
Member badge{{{member badge}}}
{{{pledge name}}} pin{{{pledge pin}}}
Colony badge{{{colony badge}}}
Colony {{{pledge name}}} pin{{{colony pledge pin}}}
Colors{{{colors}}}
Symbol{{{symbol}}}
Flag{{{flag}}}
Flower{{{flower}}}
Tree{{{tree}}}
Jewel{{{jewel}}}
Mascot{{{mascot}}}
Patron Greek divinity{{{patron greek divinity}}}
Patron Roman divinity{{{patron roman divinity}}}
Patron saint{{{patron saint}}}
Publication{{{publication}}}
Philanthropy{{{philanthropy}}}
Chartered{{{charterdate}}} at {{{chartercity}}}
Chapters{{{chapters}}}
Colonies{{{colonies}}}
Members{{{members}}} collegiate
{{{lifetime}}} lifetime
{{{free_label}}}{{{free}}}
Headquarters{{{location}}}
{{{coor}}}
Website{{{homepage}}}
{{{footnotes}}}

Copy a blank version to use. Below is the expanded description of syntax usage. Please take note of the type and emphasis syntax below.

{{Infobox fraternity
| letters    =
| name     =
| coat of arms = (use only "image name" with no other code)
| image_size  = (optional, defaults to 220px if unused)
| alt      = (optional)
| caption    = 
| founded    = (use {{start date and age|yyyy|mm|dd}} for active groups)
| birthplace  = (use [[ and ]] around the school)
| type     =
| emphasis   =
| scope     =
| mission    =
| vision    =
| motto     =
| virtues    =
| pillars    =
| slogan    =
| maxim     =
| tagline    =
| member badge =
| pledge pin  =
| pledge name  = Optional parameter that changes the word "Pledge" in "pledge pin" and "colony pledge pin". Without this, those parameters default to "Pledge".
| colony badge =
| colony pledge pin =
| colors    = (use [[ and ]] around the colors)
| symbol    = (use [[ and ]] around the symbol)
| flag     =
| flower    = (use [[ and ]] around the flower)
| tree     =
| jewel     =
| mascot    =
| patron greek divinity =
| patron roman divinity =
| patron saint =
| publication  =
| philanthropy =
| charterdate  =
| chartercity  =
| chapters   = Number of chapters
| colonies   = Number of colonies
| members    =
| lifetime   =
| object    =
| nickname   =
| free     =
| address    =
| city     =
| state     =
| ZIP code   = (or postal code)
| country    =
| website    = ( or homepage =)
| footnotes   =
}}

Description of fields[തിരുത്തുക]

Syntax[തിരുത്തുക]

Field names with asterisks (*) are required fields. Note that the examples below are presented in wikicode and do not necessarily reflect actual statistics.

Description[തിരുത്തുക]

letters *
The letters of the fraternity or sorority if applicable. Use Greek letters when possible. (Example, ΑΒΓ)
name *
The official name in English, omitting Fraternity, Inc. or Sorority, Inc.
coat of arms
The image of the organization's coat of arms. Use only the file name with no other code. Image width defaults to 220px if unspecified (Module:InfoboxImage/doc#Parameters displayed in image syntax) but may be specified in px with the field "image_size=" and alt text may be specified with the "alt=" field (see: WP:Alt). crest can be used in place of coat of arms.
founded *
The date the organization was founded. Note for active groups, use {{start date and age|yyyy|mm|dd}}
birthplace
(use [[ and ]] around the school)
type *
For groups represented in the most recent version of Baird's Manual of American College Fraternities (as of this writing 1993), the Type represents the section of the Manual where the group is listed, with the following clarifications.
 1. Groups in the Social Fraternities section and Social Sorority section shall both be listed as Social.
 2. Subsections of sections in Baird's such as the Service and Osteopathy subsections of Recognition groups may be used. For groups not listed, the guidelines contained in Baird's (as of the 1993 version on page I-9) and existence of similar groups shall be used to determine Type.
emphasis
This field, for Professional Fraternity and Honor Societies shall represent the specific field of study, if it exists, which the group limits its members to. For other types of groups, this field shall be optional and open in meaning.
scope
The scope of the organization.
mission
The mission of the organization.
vision
The vision of the organization.
motto
The motto of the organization.
slogan
The slogan of the organization.
maxim
The maxim of the organization.
tagline
The tagline of the organization
colors
The official color(s) of the organization using [[ and ]] around each colors.
symbol
The official symbol(s) of the organization using [[ and ]] around each symbol.
flower
The official flower(s) of the organization using [[ and ]] around each flower.
jewel
The official jewel(s) of the organization.
publication
The official publication of the organization.
philanthropy
The national philanthropies of the organization.
charterdate
The official charter date.
chartercity
The official charter date.
chapters
The number of chapters.
members
The total number of members (active and lifetime).
lifetime
The number of lifetime members.
factoid
An interesting or unique fact/characteristic about the organization.
object
The fraternity's object, if one exists.
nickname
fraternity nickname
free_label
The free label header goes here.
free
The information for the free label.
address
The street address of the national headquarters of the organization.
city
The city where the national headquarters are located.
state
The state in which the national headquarters are located.
ZIP code
The ZIP code of the national headquarters (also postal code)
country
The country in which the national headquarters are located.
homepage
The URL of the official homepage.
footnotes
Footnotes.
virtues
The virtues of the organization.
pillars
The pillars of the organization.
patron greek divinity
Patron Greek god or goddess of the organization
patron roman divinity
Patron Roman god or goddess of the organization
patron saint
Patron saint of the organization

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_fraternity&oldid=3005209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്