പ്രാഗഭാവം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി

ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ · സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രമണ മഹർഷി  · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ  · ശുഭാനന്ദഗുരു
അരബിന്ദോ  · തപോവനസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം.


ന്യായശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്‌ പ്രാഗഭാവം. ന്യായീകരണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അദ്വൈതികളും ഈ ന്യായവാദത്തെ ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പേരിനു പിന്നിൽ[തിരുത്തുക]

പ്രാക്‌ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മുമ്പ്‌ എന്നാണ്‌. അഭാവം എന്നാൽ ഇല്ലായ്മ. ഒരു വസ്തുവിന്റെ (അതുണ്ടാകുന്നതിനു) മുമ്പത്തെ ഇല്ലായ്മയാണ്‌ പ്രാഗഭാവം എന്നതു കൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത്‌. ന്യായ വാദം ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്‌ ഇങ്ങനെയാണ്‌. ഒരാൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്ത്‌ ഒരു കുടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ നിർദ്ദിഷ്ട സമയം മുതൽ കുടം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ്‌ ആ കുടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു തലേ ദിവസമെന്നു വേണ്ട, അതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ആ പ്രത്യേക കുടം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടേയില്ല. അഥവാ ആ കുടം ഉണ്ടാവുന്നതിനു മുമ്പ്‌ ഉണ്ടായിരുന്ന 'അഭാവം' അനാദി കാലം മുതൽക്ക്‌ ഉള്ളതാണ്‌. കുടമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ അഭാവം അവസാനിച്ചു. അനാദിയായ ഒന്നിനും അവസാനവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സാമാന്യ തത്ത്വത്തിന്‌ ഉള്ള ഒഴിവായിട്ടാണ്‌ ഈ ന്യായ വാദം. ഈ ന്യായമനുസരിച്ച്‌ ജനനത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക നാമമാണ്‌ പ്രാഗ്‌ അഭാവ ചരമ പ്രഥമക്ഷണം

അഭാവം നാലുതരത്തിൽ ഉണ്ട്[തിരുത്തുക]

ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

അനുബന്ധം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രാഗഭാവം&oldid=662734" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്