കമ്പർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കമ്പർ 1180-1250

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി

ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ · സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രമണ മഹർഷി  · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ  · ശുഭാനന്ദഗുരു
അരബിന്ദോ  · തപോവനസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം.


കമ്പർ (Tamil: கம்பர்) (1180-1250[1] തഞ്ചാവൂർ) മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ് കവിയും കമ്പരാമായണം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാമാവതാരം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവുമായിരുന്നു. ഇത് രാമായണത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായി അറിയപ്പെടുന്നു. [2] ഇത് കൂടാതെ ഈരേഴ് പത്ത് , സിലൈഎഴുപതു, കങ്കൈ പുരാണം, സഡകോപർ അന്താതി, തിരുക്കൈ വഴക്കം, മുമ്മണിക്കോവൈ തുടങ്ങിയ കൃതികളും കമ്പർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്[2] കമ്പർ, കവിചക്രവർത്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Kampan." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 23 Dec. 2011.
  2. 2.0 2.1 The Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia By Edward Balfour
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമ്പർ&oldid=2323937" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്