കള്ളക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകാൻ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്കളുടെ കൈവശം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.

തൃശ്ശൂർജില്ലയിലായി കുതിരാൻ മലകളുടേയും വെള്ളായനി മലയുടേയും ഇടയിൽ വാണിയംപാറയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കള്ളക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. പീച്ചി ഡാമിന്റെ പ്രധാന വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണ് കള്ളക്കുന്ന്. മഴക്കാലത്ത് സജീവമാകുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി കുതിരാനുസമീപം പീച്ചി റിസർവ്വോയറിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു.