Jump to content

ഇൻഷുറൻസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ദി നോർവിച്ച് യൂണിയൻ, ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. എട്ട് മില്യൺ ഡോളറിലധികം ആസ്തി, 100 മില്യൺ ഡോളറിലധികം നഷ്ടം.
ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പരസ്യം നോർവിച്ച് യൂണിയൻ, കവറേജിലും പണമടച്ചുള്ള ഇൻഷുറൻസിലുമുള്ള ആസ്തി തുക കാണിക്കുന്നു (1910)

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടേയാക്കാവുന്ന ഒരു നഷ്ടത്തിനു സാമ്പത്തികപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുൻകൂറായി പണം ഒരു സ്രോതസ്സിൽ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയെ ഇൻഷുറൻസ് എന്നു പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രീമിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലത്തിനു പകരമായി, ഒരു നിശ്ചിത നഷ്ടമോ, കേടുപാടുകളോ, പരിക്കോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഒരു കക്ഷി സമ്മതിക്കുന്നു. അപകടസാധ്യതാ നിർവഹണത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായ ഇത്, പ്രാഥമികമായി അപകടസാധ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതത്വമോ ആയ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുടക്കുപണം ആവശ്യാനുസരണം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയല്ല ഇൻഷുറൻസ്. അതേസമയം ഇൻഷുറൻസ്, നിലവിലുള്ള നഷ്ടസാധ്യതകൾക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾക്ക് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന നഷ്ടം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത്‌. മനുഷ്യരുടേയോ ജന്തുക്കളുടേയോ ജീവൻ, ആരോഗ്യം കൂടാതെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ, ഭവനം, വാഹനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലും ഇന്ന് ഇൻഷുറൻസ് നിലവിലുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനം ആയിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻഷുറർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഇൻഷുറൻസ് വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർറൈറ്റർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു പ്രീമിയം നൽകി സംരക്ഷണം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്കും (അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനും) തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ പോളിസിയുടമ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പരിരക്ഷ നൽകപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഇൻഷൂർഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കി അത് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കമ്പനിയുടെ മുദ്ര സഹിതം അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പും ഉള്ളതിനാൽ അത് ഒരു നിയമ പ്രമാണമാകുന്നു. കരാർ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ആണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ആയതിനാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനായി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദേശ പത്രം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പരിപൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അതുകൊണ്ട്, പരിരക്ഷയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള സകല വിവരങ്ങളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല പോളിസിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടേതാകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വസ്തുവിന്റെ അപകടനിർണ്ണയത്തിനു അനിവാര്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കരാർ ലംഘനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട് പരിരക്ഷ നഷ്ട്ടപ്പെടാനും അത് വഴിവെക്കും എന്നോർക്കണം.

ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രതിവർഷം അടക്കാറാണു പതിവ്, എന്നാൽ പോളിസിയിലെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതം അത് പ്രതിമാസമോ, ത്രമാസികമായോ, അർദ്ധവാർഷികമായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ പോളിസിയിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്കാണ് പ്രിമീയം അടയ്ക്കുന്നത്. ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പ്രധാനമായും വാർഷിക കാലാവധിയുള്ള പോളിസികളാണ്. പോളിസിയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അപകടം, വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു. നഷ്ടം സാമ്പത്തികമോ അല്ലാതെയോ ആകാമെങ്കിലും പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തുക സാമ്പത്തികമായി കണക്കാക്കവുന്ന രീതിയിലാവണം എന്ന് മാത്രം. കൂടാതെ, പോളിസിയുടമക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം, കൈവശം അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സ്ഥാപിതമായ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാവുന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Wiktionary
Wiktionary

ഇൻഷൂർഡിന് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിശ്ചിതരീതിയിൽ ഒരു അവകാശവാദം (ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം) സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള നിശ്ചിത പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കി അർഹതക്കനുസൃതമായി സാമ്പത്തിക പരിഹാരം നൽകുന്നു. ഒരു ഇൻഷുറർ അവകാശവാദത്തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർബന്ധിത പോളിസി അമിതത്തുക (ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണെങ്കിൽ സഹ-പേയ്മെൻ്റ്) കണക്കാക്കി ബാക്കിയാണ് നൽകുന്നത്.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മറു-ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം അപകടസാധ്യത പരിരക്ഷിച്ചേക്കാം, അതിലൂടെ മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഭാഗിക അപകടസാധ്യതകൾ വഹിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാഥമിക ഇൻഷുറർ അപകടസാധ്യത വഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ.

ചരിത്രം

[തിരുത്തുക]

പുരാതന രീതികൾ

[തിരുത്തുക]
അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യാപാരികൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രം, വൈൻ മർച്ചൻ്റ്സ് ഗിൽഡിൻ്റെ ഗവർണർമാർ - ഫെർഡിനാൻഡ് ബോൾ, c. 1680.

അപകടസാധ്യത കൈമാറുന്നതിനോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള രീതികൾ യഥാക്രമം ബിസി 3-ഉം 2-ഉം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ വരെ ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.[1][2] അപകടകരമായ നദികളിൽ അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് വ്യാപാരികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പൽ മറിഞ്ഞാലുള്ള നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പല കപ്പലുകളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ പുനർവിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു.

4500 ബി.സി.യിൽ പുരാതന ചൈനീസ്, ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഏതോ ആശയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കപ്പലുടമകൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപര യാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ വായ്‌പകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. യാത്രയ്‌ക്കിടെ കപ്പൽ തകർന്നാൽ വായ്‌പ തിരിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന കപ്പലുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ ഈ തുക പര്യാപ്‌തമായിരുന്നു.[3]

ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലി 238 (c. 1755–1750 ക്രി.മു.) ഒരു കപ്പലിനെ മൊത്തം നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒരു കടൽ ക്യാപ്റ്റൻ, കപ്പൽ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നയാൾ കപ്പലിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെ പകുതി കപ്പൽ ഉടമയ്ക്ക് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.[4][5][6] ഒന്നാം ജസ്റ്റീനിയൻ (527–565) ഉത്തരവിട്ട നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാല്യമായ ഡൈജസ്റ്റ സേവ് പാണ്ഡെക്റ്റെയിൽ [Digesta seu Pandectae] (533), 235 AD-ൽ റോമൻ നിയമജ്ഞനായ പൗലോസ് എഴുതിയ ഒരു നിയമാഭിപ്രായം ലെക്സ് റോഡിയയെ കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ("റോഡിയൻ നിയമം"). ഗ്രീക്ക് ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ (c. 1100–c. 750) നിർദിഷ്ട ഡോറിയൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദിഷ്ടമായ കടൽ ജനതയുടെ ആവിർഭാവത്തിൻ്റെയും സമയത്ത് ഫിനീഷ്യൻമാരാൽ വിശ്വസനീയമായി ക്രി.മു. 1000 മുതൽ 800 വരെ റോഡ്‌സ് ദ്വീപിൽ സ്ഥാപിച്ച മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൊതു ശരാശരി തത്വം ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.[7][8][9]

എല്ലാ ഇൻഷുറൻസിനും അടിവരയിടുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് പൊതു ശരാശരി നിയമം.[8] 1816-ൽ, ഈജിപ്തിലെ മിനിയയിൽ നടന്ന ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷണം ഈജിപ്‌റ്റസിലെ ആൻ്റിനോപോളിസിലെ ആൻ്റിനസ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെർവ-ആൻ്റണിൻ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റ് നിർമ്മിച്ചു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹാഡ്രിയൻ്റെ (117–138) ഭരണകാലത്ത് ഏകദേശം 133 എഡിയിൽ ഇറ്റലിയിലെ ലാനുവിയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ശ്മശാന സൊസൈറ്റി കൊളീജിയത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അംഗത്വ കുടിശ്ശികയും ടാബ്‌ലെറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.[8] 1851 എഡി-യിൽ, ഭാവിയിലെ യു.എസ്. സുപ്രീം കോടതി അസോസിയേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് പി. ബ്രാഡ്‌ലി (1870-1892 എഡി), ഒരിക്കൽ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ആക്ച്വറിയായി ജോലി ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് ജേണലിന് ഒരു ലേഖനം സമർപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 220 AD-ൽ റോമൻ നിയമജ്ഞനായ ഉൽപിയൻ സമാഹരിച്ച സെവേറൻ രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിത പട്ടികയുടെ ചരിത്രപരമായ വിവരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനം വിശദമായി വിവരിച്ചു, അത് ഡൈജസ്റ്റയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.[10]

ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രം, അർത്ഥശാസ്ത്രം, മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇൻഷുറൻസ് ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.[11] പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർക്ക് കടൽയാത്രാ വായ്പകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കപ്പലിലോ ചരക്കിലോ മുൻപണം കൊടുത്ത് യാത്ര അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടാൽ വലിയ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, കപ്പൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ പണം തിരികെ നൽകില്ല, അങ്ങനെ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമല്ല, അത് നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള അപകടസാധ്യതയ്‌ക്കും പണം നൽകുന്നതിന് ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു (പൂർണ്ണമായി ഡെമോസ്തനിസ് വിവരിച്ചത്). കടൽത്തീരങ്ങളിൽ ബോട്ടമ്രി, റെസ്‌പോണ്ടൻഷ്യ ബോണ്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ ഈ സ്വഭാവമുള്ള വായ്പകൾ അന്നുമുതൽ സാധാരണമാണ്.[12]

കടൽ-അപകടങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വായ്പകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് ബെൽജിയത്തിൽ ഏകദേശം 1300 എ.ഡി.യോടെ തുടങ്ങി.[12]

പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകൾ (അതായത്, ലോണുകളുമായോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കരാറുകളുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ) 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജെനോവയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ഭൂമിയുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഈട് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പൂളുകൾ. അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കരാർ 1347-ൽ ജെനോവയിൽ നിന്നാണ്. അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ, മാരിടൈം ഇൻഷുറൻസ് വ്യാപകമായി വികസിച്ചു, പ്രീമിയങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.[13] ഈ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകൾ ഇൻഷുറൻസിനെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ അനുവദിച്ചു, മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്രദമായ റോളുകളുടെ വേർതിരിവിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു.

1583 ജൂൺ 18-ന് ലണ്ടനിലെ റോയൽ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ £383, 6s, 8d.-ക്ക്, വില്യം ഗിബ്ബൺസിൻ്റെ ജീവനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ട്ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആദ്യകാല പോളിസി ഉണ്ടാക്കി.[12]

ആധുനിക രീതികൾ

[തിരുത്തുക]

പ്രത്യേക ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച ജ്ഞാനോദയ കാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിൽ ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായി.

ലോയ്ഡ്സ് കോഫി ഹൗസ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത വിപണിയായിരുന്നു.

1666-ൽ 13,000-ലധികം വീടുകൾ വിഴുങ്ങിയ ലണ്ടനിലെ മഹാ അഗ്നിബാധയിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന സ്വത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കണ്ടെത്താനാകും. തീയുടെ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വികസനത്തെ "സൌകര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തിരമായി മാറ്റി, സർ ക്രിസ്റ്റഫർ റെൻ 1667-ൽ ലണ്ടനിലെ തൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ "ഇൻഷുറൻസ് കാര്യാലയത്തിനായി" ഒരു ഇടം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഫലിച്ച ഒരു അഭിപ്രായ മാറ്റം" ആയി വേണം കാണുവാൻ.[14] നിരവധി അഗ്നിബാധ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല, എന്നാൽ 1681-ൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നിക്കോളാസ് ബാർബണും പതിനൊന്ന് കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് ഇഷ്ടികയും ചട്ടക്കൂടും ഉള്ള വീടുകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനായി റോയൽ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് ഫോർ ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ, 5,000 വീടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്തു.[15]

അതേ സമയം, വ്യാപാര സംരംഭങ്ങളുടെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിനായുള്ള ആദ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ ലഭ്യമായി. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാരണം ലണ്ടൻ്റെ വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ വളർച്ച വർദ്ധിച്ചു. 1680-കളുടെ അവസാനത്തിൽ, എഡ്വേർഡ് ലോയ്ഡ് ലോയ്ഡ്സ് കോഫി ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കാപ്പിക്കട തുറന്നു, ഇത് ചരക്കുകളും കപ്പലുകളും ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ കക്ഷികളുടെ സംഗമ സ്ഥലമായി മാറി. ഈ അനൗപചാരിക തുടക്കങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ചന്തയും ലോയിഡ്സ് ഓഫ് ലണ്ടൻ അനുബന്ധ ഷിപ്പിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് വ്യാപാരങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.[16]

ദേശീയ ഇൻഷുറൻസ് നിയമം 1911-നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ലഘുലേഖ

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. 1706-ൽ ലണ്ടനിൽ വില്യം ടാൽബോട്ട്, അലൻ ബാരനെറ്റ്സ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച അമിക്കബിൾ സൊസൈറ്റി ഫോർ എ പെർപെച്വൽ അഷ്വറൻസ് ഓഫീസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കമ്പനി. .[17][18] ഇതേ തത്ത്വത്തിൽ, എഡ്വേർഡ് റോ മോറെസ് 1762-ൽ ദി ഇക്വിറ്റബിൾ ലൈഫ് അഷ്വറൻസ് സൊസൈറ്റി|ലൈവ്സ് ആൻഡ് സർവൈവർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച തുല്യമായ ഉറപ്പുകൾക്കുള്ള സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചു.

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഷുറർ ആയിരുന്നു ഇത്, മരണനിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രായാധിഷ്ഠിത പ്രീമിയങ്ങൾ "ശാസ്ത്രീയ ഇൻഷുറൻസ് പരിശീലനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ചട്ടക്കൂട്", "എല്ലാ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളും പിന്നീട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധുനിക ലൈഫ് അഷ്വറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം" എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.[19]

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ "അപകട ഇൻഷുറൻസ്" ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങി.[20] അപകട ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത ആദ്യത്തെ കമ്പനി, 1848-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ച റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്‌സ് അഷ്വറൻസ് കമ്പനിയാണ്. ഇത് പുതിയ റെയിൽവേ സംവിധാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം ആയിരുന്നു പൊതു ശരാശരിയിൽ കപ്പലും ചരക്കും തമ്മിലുള്ള ചെലവ് വിതരണത്തിനുള്ള യോർക്ക്-ആൻ്റ്‌വെർപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ. 1873-ൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻഗാമിയായ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി റിഫോം ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നേഷൻസ് ബ്രസൽസിൽ സ്ഥാപിതമായി. 1895-ൽ "ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അസോസിയേഷൻ" എന്ന തലക്കെട്ടിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അത് 1890-ൽ ആദ്യത്തെ യോർക്ക്-ആൻ്റ്‌വെർപ്പ് ചട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[21][22]

19-ആം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഗവൺമെൻ്റുകൾ രോഗത്തിനും വാർദ്ധക്യത്തിനും എതിരെ ദേശീയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു. 1840-കളിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച പ്രഷ്യയിലെയും സാക്സണിയിലെയും ക്ഷേമ പരിപാടികളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജർമ്മനി നിർമ്മിച്ചത്. 1880-കളിൽ ചാൻസലർ ഓട്ടോ വോൺ ബിസ്മാർക്ക് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനുകൾ, അപകട ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ പരിചരണം എന്നിവ ജർമ്മനിയുടെ ക്ഷേമ സംസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയായി.[23][24] ബ്രിട്ടനിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ നിയമനിർമ്മാണം ലിബറൽ ഗവൺമെൻ്റ് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിൽ 1911-ൽ അവതരിപ്പിച്ചു.[25] ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് അസുഖത്തിനും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും എതിരായ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഭാവനാ സംവിധാനം നൽകി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഈ സംവിധാനം ബിവറിഡ്ജ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വിപുലമായി വിപുലീകരിച്ച് ആദ്യത്തെ ആധുനിക ക്ഷേമരാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.[23][26]

2008-ൽ, അന്നത്തെ അനൗപചാരിക ശൃംഖലയായ ഇൻഷുറൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നെറ്റ്‌വർക്ക് സജീവമായി, ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 2012-ൽ ഔപചാരികമായി സ്ഥാപിതമായ ഇൻഷുറൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ആഗോള ഫെഡറേഷൻ അതിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി, അന്താരാഷ്ട്ര റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് നൽകുകയും പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സംഭാഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ 89% കമ്പനികൾ വഹിക്കുന്ന 67 രാജ്യങ്ങളിലെ 40 അംഗ അസോസിയേഷനുകളും 1 നിരീക്ഷക അസോസിയേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[27]

തത്വങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

അപകടസാധ്യതക്ക് വിധേയരായവരിൽ (എക്സ്പോഷർ എന്നാണ് ഈ വിധേയത്വം അറിയപ്പെടുന്നത്) ഇൻഷുർ ചെയ്ത ചിലർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അപകടം മൂലമുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ ഇൻഷുർ ചെയ്ത നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് (സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും) ധനം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് (ഒരർത്ഥ്ത്തിൽ വിഭവ നിർവഹണം) ഇൻഷുറൻസ്. അതിനാൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഫലത്തുകയ്ക്ക് (പ്രീമിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു) അപകടസാധ്യതയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രീമിയം സംഭവത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെയും തീവ്രതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന അപകടസാധ്യതയാകാൻ, ചില സവിശേഷതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വാണിജ്യ സംരംഭവും സാമ്പത്തിക സേവന വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്കായി പണം ലാഭിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇൻഷുർ ചെയ്യാനുമാകും.[28]

ഇൻഷുറബിലിറ്റി

[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന അപകടസാധ്യത സാധാരണയായി ഏഴ് പൊതു സവിശേഷതകൾ പങ്കിടുന്നു:[29]

 1. സമാനമായ നിരവധി എക്‌സ്‌പോഷർ യൂണിറ്റുകൾ: ഇൻഷുറൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഭവ ശേഖരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൻ വർഗ്ഗങ്ങ്ളിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് വൻ സംഖ്യാ നിയമമനുസരിച്ച് ഇൻഷുറർമാരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അഭിനേതാക്കൾ, കായികതാരങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ ജീവിതമോ ആരോഗ്യമോ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശസ്തമായ ലോയിഡ്സ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ എക്‌സ്‌പോഷറുകൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് വ്യത്യസ്‌ത പ്രീമിയം നിരക്കുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
 2. നിശ്ചയമായ നഷ്ടം: അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മരണം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിശിഷ്ടമായ ഉദാഹരണം. അഗ്നിബാധ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ പരിക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ മാനദണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പാലിക്കാനിടയുണ്ട്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, തൊഴിൽപരമായ രോഗം, നിർദ്ദിഷ്ട സമയമോ സ്ഥലമോ കാരണമോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അപകടകരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ദീർഘനേരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മതിയായ വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു ന്യായബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തതയുള്ളതായിരിക്കണം നഷ്ടത്തിൻ്റെ സമയവും സ്ഥലവും കാരണവും.
 3. ആകസ്‌മികമായ നഷ്ടം: ഒരു അവകാശവാദോന്നയം രൂപപ്പെടുന്ന സംഭവം ആകസ്‌മികമോ കുറഞ്ഞത് ഇൻഷുറൻസ് ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തുള്ളതോ ആയിരിക്കണം. നഷ്ടം ശുദ്ധമായിരിക്കണം, കാരണം ചെലവിന് മാത്രം അവസരമുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണ വ്യാപാര അപകടസാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഊഹക്കച്ചവട ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഭവങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇൻഷുറൻസ് ആയി കണക്കാക്കില്ല.
 4. വലിയ നഷ്ടം: ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നഷ്ടത്തിൻ്റെ വലുപ്പം അർത്ഥപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവും കൂടാതെ പോളിസി നൽകുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ്, നഷ്ടം ക്രമീകരിക്കൽ, ഇൻഷുറർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ന്യായമായും ഉറപ്പുനൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനം നൽകണം. ഈ പിന്നീടുള്ള ചെലവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടച്ചെലവിൻ്റെ പല മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ളതാകാം. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ മൂല്യമില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചിലവുകൾ നൽകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.
 5. താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീമിയം: ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത ആപത്സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആപത്തിന്റെ ചെലവ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രീമിയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരിരക്ഷയുടെ തുകയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല. കൂടാതെ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുപോലെ, ഇൻഷുറർക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ ന്യായമായ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രീമിയം വളരെ വലുതായിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഇടപാടിന് ഇൻഷുറൻസ് രൂപമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ വസ്തുവല്ല (യു.എസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപന നമ്പർ 113 കാണുക: "ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല കരാറുകളുടെ പുനർ ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗും റിപ്പോർട്ടിംഗും").
 6. കണക്കാക്കാവുന്ന നഷ്ടം: ഔപചാരികമായി കണക്കാക്കാവുന്നതല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് കണക്കാക്കാവുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്: നഷ്ടത്തിൻ്റെ സംഭാവ്യതയും അനുബന്ധമായ ചെലവും. നഷ്ടസാധ്യത പൊതുവെ അനുഭവപരമായതാണ്, അതേസമയം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഒരു പകർപ്പ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായമായ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുമായും ആ പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു അവകാശവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടത്തിൻ്റെ തെളിവും ന്യായമായും നിർവചിക്കുന്നതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ് അവകാശവാദത്തിന്റെ ഫലമായി വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന നഷ്ടത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തൽ.
 7. വിനാശകരമായ വലിയ നഷ്ടങ്ങളുടെ പരിമിതമായ അപകടസാധ്യത: ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും വിനാശകരമല്ലാത്തതുമാണ്, അതായത് നഷ്ടങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്നും വ്യക്തിഗത നഷ്ടങ്ങൾ ഇൻഷുററെ പാപ്പരാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും; ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ മൂലധന അടിത്തറയുടെ ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഭൂകമ്പ ഇൻഷുറൻസും ചുഴലിക്കാറ്റ് മേഖലകളിൽ കാറ്റ് ഇൻഷുറൻസും വിൽക്കാനുള്ള ഇൻഷുറർമാരുടെ കഴിവിനെ മൂലധനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അമെരിക്കയിൽ, പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത സംയുക്ത സർക്കാർ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അഗ്നിബാധ ഇൻഷുറൻസിൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ഇൻഷുറർ മൂലധന പരിമിതിയെക്കാൾ കൂടുതലായ മൊത്തം എക്‌സ്‌പോസ്ഡ് മൂല്യമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്വത്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അത്തരം സ്വത്തുകൾ സാധാരണയായി നിരവധി ഇൻഷുറർമാർക്കിടയിൽ പങ്കിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറർ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് മറു-ഇൻഷുറൻസ് വിപണിയിലേക്ക് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നിയമപരം

[തിരുത്തുക]

ഒരു കമ്പനി ഒരു വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനത്തെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൊതുവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി നിയമ തത്വങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:[30]

 1. നഷ്ടപരിഹാരം - ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചില നഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നികത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.
 2. ആനുകൂല്യ ഇൻഷുറൻസ് - ചാർട്ടേഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പഠന പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പരിക്കിന് കാരണക്കാരനായ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ഇതിനകം തന്നെ അശ്രദ്ധ കാണിച്ച കക്ഷിക്കെതിരെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം (ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ്)
 3. ഇൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം - ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ സാധാരണയായി നഷ്ടം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെതന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കണം. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്ത ജീവൻ്റെയോ വസ്തുവകകളുടെയോ നഷ്ടത്തിലോ നാശത്തിലോ "പങ്കാളിത്തം" ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആശയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ "പങ്കാളിത്തം" എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് തരവും വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇൻഷുറൻസിനെ ചൂതാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
 4. അങ്ങേയറ്റം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം - (Uberrima fides) ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നയാളും സത്യസന്ധതയും നീതിയും ഉള്ള ഒരു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ ബന്ധത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തണം.
 5. സംഭാവന - ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് സമാനമായ ബാധ്യതകളുള്ള ഇൻഷുറർമാർ, ചില രീതികൾ അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.
 6. സബ്‌റോഗേഷൻ - ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ പേരിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികൾ പിന്തുടരുന്നതിന് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ നഷ്ടത്തിന് ഇൻഷുറർ ബാധ്യസ്ഥരായവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം. പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷുറർമാർക്ക് അവരുടെ സബ്‌റോഗേഷൻ അവകാശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും.
 7. കോസ പ്രോക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ സമീപസ്ഥ കാരണം - നഷ്ടത്തിൻ്റെ കാരണം (അപകടം) പോളിസിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കരാറിന് കീഴിലായിരിക്കണം, കൂടാതെ പ്രധാന കാരണം ഒഴിവാക്കരുത്
 8. ലഘൂകരണം - എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമോ അപകടമോ ഉണ്ടായാൽ, ആസ്തി ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ, നഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ആസ്തി ഉടമ ശ്രമിക്കണം.

നഷ്ടപരിഹാരം

[തിരുത്തുക]

നഷ്ടപരിഹാരം എന്നതിനർത്ഥം, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവമോ ആപത്തോ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സാധ്യമായ പരിധിവരെ, വീണ്ടും പൂർണ്ണമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. അതനുസരിച്ച്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പൊതുവെ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല, പകരം "അനിഷ്‌ടമായ" ഇൻഷുറൻസ് (അതായത്, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവകാശവാദം ഉയർന്നുവരുന്നു). ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകളുണ്ട്:

 1. ചിലവാക്കിയ തുക തിരിച്ചുനൽകുന്ന ഒരു പോളിസി
 2. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയോ, മറ്റൊരാളെ പ്രധിനിധീകരിച്ചോ നൽകുന്ന ഒരു പോളിസി[31]
 3. ഒരു നഷ്ടപരിഹാര പോളിസി

ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഫലം സാധാരണയായി സമാനമാണ്: ഇൻഷുറർ നഷ്ടം അടയ്ക്കുകയും ചെലവുകൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഒരു "ചിലവാക്കിയ തുക തിരിച്ചുനൽകുന്ന" പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഒരു നഷ്ടത്തിന് പണം നൽകേണ്ടി വരും, തുടർന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിനും, ഇൻഷുററുടെ അനുമതിയോടെ അവകാശവാദ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോക്കറ്റ് ചെലവുകൾക്കും "വീണ്ടും" നൽകണം.[31]

"മറ്റൊരാളെ പ്രധിനിധീകരിച്ച് നൽകുന്ന" പോളിസിക്ക് കീഴിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രതിരോധിക്കുകയും ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവകാശവാദത്തുക നൽകുകയും ചെയ്യും. മിക്ക ആധുനിക ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസുകളും "മറ്റൊരാളെ പ്രധിനിധീകരിച്ച് നൽകുന്ന" ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇത് അവകാശവാദം നിർവഹിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഒരു "നഷ്ടപരിഹാര" പോളിസിക്ക് കീഴിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പൊതുവെ ഒന്നുകിൽ "ചിലവാക്കിയ തുക തിരിച്ചുനൽകുകയോ" അല്ലെങ്കിൽ "മറ്റൊരാളെ പ്രധിനിധീകരിച്ച് നൽകുകയോ", ഇവയിൽ ഏതാണോ അവകാശവാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമോ അത് സ്വീകരിക്കാം.

അപകടസാധ്യത കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം (ഒരു വ്യക്തി, കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ മുതലായവ) ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി മുഖേന ഒരു "ഇൻഷുറർ" റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ "ഇൻഷുർ ചെയ്ത" കക്ഷിയായി മാറുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയിൽ കുറഞ്ഞത്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: പങ്കെടുക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ (ഇൻഷുറർ, ഇൻഷുറൻസ്, ഗുണഭോക്താക്കൾ), പ്രീമിയം, പരിരക്ഷ കാലയളവ്, പ്രത്യേക നഷ്ട സംഭവം, പരിരക്ഷ തുക (അതായത്. , നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്കോ ഗുണഭോക്താവ്ക്കോ നൽകേണ്ട തുക), ഒഴിവാക്കലുകൾ (പരിരക്ഷയില്ലാത്തവ). പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനെതിരായി ഒരു ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് "നഷ്ടപരിഹാരം" ലഭിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത കക്ഷികൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട ആപത്തിനായുള്ള നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പോളിസിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പരിരക്ഷ തുകയ്‌ക്ക് ഇൻഷുറർക്കെതിരെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പരിരക്ഷ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അർഹത നൽകുന്നു. അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ഇൻഷുറർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തെ പ്രീമിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവകാശവാദങ്ങളുടെ പിന്നീടുള്ള പണം നൽകുവാൻ റിസർവ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് തുക നൽകുന്നതിന് - താരതമ്യേന കുറച്ച് അവകാശവാദങ്ങൾക്കു വേണ്ടി - ഓവർഹെഡ് ചെലവുകൾക്കായി നിരവധി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻഷുറർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന മതിയായ ഫണ്ട് നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം (കരുതൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു), ശേഷിക്കുന്ന തുക ഒരു ഇൻഷുററുടെ ലാഭമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

[തിരുത്തുക]

പോളിസികളിൽ സാധാരണയായി നിരവധി ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

 • ആണവ ഒഴിവാക്കൽ ഉപവാക്യം: ആണവ, വികിരണ അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ
 • യുദ്ധ ഒഴിവാക്കൽ ഉപവാക്യം: യുദ്ധത്തിൽ നിന്നോ ഭീകരതയിൽ നിന്നോ ഉള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ [32][33]

അപകടകരമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതിനാൽ പരിരക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതുമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻഷുറർമാർ നിരോധിച്ചേക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് അംഗീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവൻ്റുകൾ, ഇൻഷുറർ കൺസൾട്ടേഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ആവശ്യമായ "മഞ്ഞ വെളിച്ച" പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവൻ്റുകൾ, "ചുവന്ന വെളിച്ച" പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവൻ്റുകളും എന്നിവയാണ് ഇൻഷുറർമാരുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണോ എന്നതനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം. നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതുമാണ്.[34]

സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

നഷ്‌ടങ്ങളുടെയും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും വില ആരു വഹിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ ഇൻഷുറൻസിന് സമൂഹത്തിൽ വിവിധ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വശത്ത് അത് തട്ടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും; മറുവശത്ത്, സമൂഹങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ദുരന്തങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ധാർമ്മിക അപായഭയം, ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നിവയിലൂടെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെ ഇൻഷുറൻസിന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത അശ്രദ്ധമൂലമുള്ള വർധിച്ച നഷ്ടത്തെയും ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണഗതിയിൽ ധാർമ്മിക അപായഭയം ഉപയോഗിക്കുന്നു.[35] ഇൻഷുറൻസ് പരിശോധനകൾ, ചില തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായ പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾ, നഷ്ടം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ കിഴിവുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അശ്രദ്ധ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകുമെങ്കിലും, ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വാദിക്കുന്നത്, പ്രായോഗികമായി ഇൻഷുറർമാർ ചരിത്രപരമായി നഷ്ട നിയന്ത്രണ നടപടികൾ-പ്രത്യേകിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലുള്ള ദുരന്തനഷ്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിന്-നിരക്ക് കുറയ്ക്കലും നിയമയുദ്ധങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ മൂലം-ആക്രമണാത്മകമായി പിന്തുടർന്നിട്ടില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏകദേശം 1996 മുതൽ ഇൻഷുറർമാർ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പോലെയുള്ള നഷ്ടം ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.[36]

ഇൻഷുറൻസ് രീതികൾ

[തിരുത്തുക]

ചാർട്ടേഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പഠന പുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് രീതികൾ ഉണ്ട്:

 1. കോ-ഇൻഷുറൻസ് - ഇൻഷുറർമാർക്കിടയിൽ പങ്കിടുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ (ചിലപ്പോൾ "നിലനിർത്തൽ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു)
 2. ഒന്നിലുപരി ഇൻഷുറൻസ് - അപകടസാധ്യതയുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് പരിരക്ഷയുള്ള ഒന്നിലധികം പോളിസികൾ ഉള്ളത് (രണ്ട് വ്യക്തിഗത പോളിസികളും വെവ്വേറെ അടയ്‌ക്കില്ല - സംഭാവന എന്ന ആശയത്തിന് കീഴിൽ, പോളിസി ഉടമയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ അവ ഒരുമിച്ച് സംഭാവന ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള ആകസ്മിക ഇൻഷുറൻസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇരട്ട പേയ്‌മെൻ്റ് അനുവദനീയമാണ്)
 3. സ്വയം ഇൻഷുറൻസ് - അപകടസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാത്തതും സ്ഥാപനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ സ്വയം നിലനിർത്തുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ
 4. മറുഇൻഷുറൻസ് - ഇൻഷുറർ മറ്റൊരു ഇൻഷുറർക്ക് ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപകടസാധ്യതകളും കൈമാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ.

ഇൻഷുറർമാരുടെ വ്യാപാര മാതൃക

[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുറൻസ് വരിസംഖ്യ വ്യാപാര മാതൃക ഉപയോഗിക്കാം, പോളിസി ഉടമകൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരമായി ആനുകാലികമായി പ്രീമിയം അടയ്ക്കൽ സ്വീകരിക്കാം.

അണ്ടർറൈറ്റിംഗും നിക്ഷേപവും

[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുറർമാരുടെ വ്യാപാര മാതൃക ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രീമിയം, നിക്ഷേപ വരുമാനം എന്നിവയിൽ നഷ്ടത്തിൽ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശേഖരിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മത്സര വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാഭം ഒരു ലളിതമായ സമവാക്യത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാം:

ലാഭം = നേടിയ പ്രീമിയം + നിക്ഷേപ വരുമാനം - സംഭവിച്ച നഷ്ടം - അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ചെലവുകൾ.

ഇൻഷുറർമാർ രണ്ട് തരത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു:

 • അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിലൂടെ, ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ഇൻഷുറർമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ അപകടസാധ്യതകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രീമിയത്തിൽ എത്ര തുക ഈടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ, അത് ഫലവത്താകുകയാണെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതയുടെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഇൻഷുർ ചെയ്ത കക്ഷികളിൽ നിന്ന് അവർ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ

ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ വശം പോളിസികളുടെ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കൽ (വില-ക്രമീകരണം) ആണ്, ഇത് ഒരു നിശ്ചിത അപകടസാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭാവി അവകാശവാദങ്ങളുടെ നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിച്ചതിന് ശേഷം, അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ അപകടസാധ്യതകൾ നിരസിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ ഇൻഷുറർ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കും.

ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ, പ്രാരംഭ നിരക്ക്-നിർണ്ണയത്തിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത അപകടങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും തീവ്രതയും നോക്കുന്നതും ഈ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി ധനവ്യയവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചരിത്രപരമായ നഷ്ട-വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും, നഷ്ടത്തിൻ്റെ വിവരാംശം നിലവിലെ മൂല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, കൂടാതെ നിരക്ക് പര്യാപ്തത വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഈ മുൻകാല നഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പ്രീമിയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും.[37] നഷ്ട അനുപാതങ്ങളും ചെലവ് ഭാരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത അപകട സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കായുള്ള നിരക്ക് നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു - ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ - നഷ്ടത്തെ നഷ്ട ആപേക്ഷികതയായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് - ഇതനുസരിച്ച് ഇരട്ടി നഷ്‌ടമുള്ള ഒരു പോളിസിക്ക് ഇരട്ടി തുക ഈടാക്കും. ഒന്നിലധികം സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ബഹുമുഖ വിശകലനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഏകീകൃത വിശകലനം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഭാവിയിലെ നഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിന് മറ്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഒരു നിശ്ചിത പോളിസി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവകാശവാദങ്ങളിൽ അടച്ച തുകയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പ്രീമിയം തുക ആ പോളിസിയിലെ ഇൻഷുറർമാരുടെ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ലാഭമാണ്. അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് പ്രകടനം അളക്കുന്നത് "സംയോജിത അനുപാതം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഇത് പ്രീമിയങ്ങളുമായുള്ള ചെലവുകൾ/നഷ്ടങ്ങളുടെ അനുപാതമാണ്.[38] 100%-ൽ താഴെയുള്ള സംയോജിത അനുപാതം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ലാഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം 100%-ൽ കൂടുതലുള്ളതെല്ലാം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 100%-ൽ അധികം സംയോജിത അനുപാതമുള്ള ഒരു കമ്പനി എന്നിരുന്നാലും നിക്ഷേപ വരുമാനം കാരണം ലാഭകരമായി തുടരാം.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഫ്ലോട്ടിൽ നിക്ഷേപ ലാഭം നേടുന്നു. ഫ്ലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ കരുതൽ എന്നത്, ഒരു ഇൻഷുറർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ ശേഖരിച്ചതും എന്നാൽ അവകാശവാദങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഏത് നിമിഷവും കൈയിലുള്ള പണമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാലുടൻ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവകാശവാദങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നത് വരെ അവയിൽ നിന്ന് പലിശയോ മറ്റ് വരുമാനമോ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഷുറേഴ്‌സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ (400 ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും 94% യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച്) ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 20% ഉണ്ട്.[39] 2007-ൽ, ഫ്ലോട്ടിൽ നിന്നുള്ള യുഎസ് വ്യവസായ ലാഭം 58 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. 2009-ൽ നിക്ഷേപകർക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ വാറൻ ബഫറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി, "2008-ൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോട്ട് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് 2.8 ബില്യൺ ഡോളർ പണം ലഭിച്ചു.[40]

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, 2003-ൽ അവസാനിച്ച അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ആസ്തി, അപകട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് നഷ്ടം 142.3 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫലമായി ഇതേ കാലയളവിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ലാഭം 68.4 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ചില ഇൻഷുറൻസ്-വ്യവസായ അന്ത:സ്ഥിതർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹാങ്ക് ഗ്രീൻബെർഗ്, അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ലാഭം കൂടാതെ ഫ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി ലാഭം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലാഭത്തിനായുള്ള ഫ്ലോട്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചില വ്യവസായ വിദഗ്ധരെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ "ഇൻഷുറൻസ് വിറ്റ് നിക്ഷേപത്തിനായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്ന നിക്ഷേപ കമ്പനികൾ" എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.[41]

സ്വാഭാവികമായും, സാമ്പത്തികമായി മാന്ദ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ബിയർ മാർക്കറ്റുകൾ ഇൻഷുറർമാരെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അവരുടെ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് നിലവാരം ശക്തമാക്കാനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ദരിദ്ര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പൊതുവെ ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ്-പ്രീമിയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാലക്രമേണ ലാഭകരവും ലാഭകരമല്ലാത്തതുമായ കാലയളവുകൾക്കിടയിൽ മാറുന്ന ഈ പ്രവണത സാധാരണയായി അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് സൈക്കിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.[42]

അവകാശവാദങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
Wiktionary
Wiktionary
അവകാശവാദം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

അവകാശവാദങ്ങളും നഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപയോഗമാണ്; അത് യഥാർത്ഥ "ഉൽപ്പന്നം" ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറർമാർക്ക് നേരിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻ്റുമാർ മുഖേന അവകാശവാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. അവകാശവാദം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഇൻഷുറർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെൻ്റ് (ACORD) എന്ന പേരിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിനും അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക സേവന വ്യവസായങ്ങൾക്കുമായി ആഗോള നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാതൃക വ്യവസായ ഫോമിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം.

ഇൻഷുറൻസ്-കമ്പനികളുടെ അവകാശവാദ വകുപ്പുകൾ രേഖാ-നിർവഹണ ഉദോഗസ്ഥന്മാരുടെയും, ദത്തനിവേശന ഗുമസ്തന്മാരുടെയും പിന്തുണയോടെ ധാരാളം അവകാശവാദ ക്രമീകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു.

Wiktionary
Wiktionary
ദത്തനിവേശനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവകാശവാദങ്ങളുടെ തീവ്രതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിക്കുകയും ക്രമീകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അറിവും അനുഭവവും അനുസരിച്ച് അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി (അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവകാശവാദത്തിന്റെ ന്യായമായ പണ മൂല്യപ്രകാരം) പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുമായി അടുത്ത സഹകരണത്തോടെ, ഓരോ അവകാശവാദത്തിന്റെയും അന്വേഷണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവകാശവാദത്തുകയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പോളിസി ഉടമകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് അവരുടെ സ്വന്തം പൊതു അവകാശവാദ ക്രമീകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചേക്കാം. അവകാശവാദങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായേക്കാവുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പോളിസികൾക്ക്, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അനുബന്ധക്കരാർവ്യവസ്ഥ വാങ്ങാം, ഇത് ഒരു അവകാശവാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതു ക്രമീകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെലവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ബാധ്യത-ഇൻഷുറൻസ് അവകാശവാദങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇൻഷുററുമായി സഹകരിക്കാൻ കരാർ ബാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി, വാദി, വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഷുററെ ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി കണക്കാക്കാം. ഇൻഷുർ ചെയ്‌തവർക്കായി സ്വവിഭവങ്ങളിൽ നിന്നോ ബാഹ്യ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നോ നിയമോപദേശം നേടണം, പൂർത്തിയാക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തേക്കാവുന്ന വ്യവഹാരം നിരീക്ഷിക്കുണം, ഒരു ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഒത്തുതീർപ്പ് അധികാരികളുമായി നേരിട്ടോ ടെലിഫോണിലൂടെയോ ഒത്തുതീർപ്പ്-സമ്മേളനത്തിൽ ഹാജരാകണം.

ഒരു അവകാശവാദം ക്രമീകരിക്കുന്നയാൾ ഇൻഷുറൻസ് മൂല്യം കുറവാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പോഷർ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശരാശരിയുടെ അവസ്ഥ വന്നേക്കാം.

അവകാശവാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ, ഇൻഷുറർമാർ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി, ഭരണപരമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ചെലവുകൾ, അമിത അവകാശവാദ ചോർച്ച എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥാ ശ്രമത്തിനു പുറമേ, ഇൻഷുറൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും മറികടക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര അപകടസാധ്യതയാണ് തട്ടിപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് രീതികൾ. അവകാശവാദങ്ങളുടെയോ അവകാശവാദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളുടെയോ സാധുതയെച്ചൊല്ലി ഇൻഷുറർമാരും ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

വിപണനം

[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുറർമാർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനോ അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻ്റുമാരെ ഉപയോഗിക്കും. ഏജൻ്റുമാർക്ക് ക്യാപ്റ്റീവ് ആകാം, അതായത് അവർ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിരവധി കമ്പനികളിൽ ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിച്ച് പോളിസികൾ നൽകാൻ കഴിയും. വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത മൂലമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻ്റുമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ നിലനിൽപ്പും വിജയവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും. കമ്പനികൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ ദല്ലാൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ (സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ, സൂക്ഷ്മധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ) ഉപയോഗിക്കുന്നു.[43]

തരങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു അപകടസാധ്യതയും ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അപകടസാധ്യതകളെ വിപത്തുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അല്ലാത്തവ ഏതൊക്കെയെന്ന് പോളിസി തന്നെ വിശദമായി വ്യക്തമാക്കും.

വിവിധ തരം ഇൻഷുറൻസുകൾ

[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുറൻസുകളെ പൊതുവേ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 1. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്: വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ ഇൻഷുറൻസിന് വിധേയമാകുന്നത്. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പെട്ടെന്നുള്ള വിപത്തിൽ നിന്നോ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ലൈഫ് പരിരക്ഷ. കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ആദ്യം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, നിലവിലെ സമ്പാദ്യം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലൈഫ് പരിരക്ഷയുടെ ആവശ്യം കണക്കാക്കുന്നത്
 1. പൊതു ഇൻഷുറൻസ്: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്ത ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി തരം ഇൻ‌ഷുറൻ‌സുകൾ ഉണ്ട്.

നിലവിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളുടെ സമഗ്രമല്ലാത്ത ലിസ്‌റ്റുകൾ ചുവടെയുണ്ട്. ഒരൊറ്റ പോളിസി ചുവടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ വിഭാഗങ്ങളിലെ അപകടസാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വാഹന ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണയായി ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യത (മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ), ബാധ്യതാ അപകടസാധ്യത (അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നിയമപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ) എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഒരു ഗൃഹ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ വീടിനും ഉടമയുടെ സാധനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ, ഉടമയ്‌ക്കെതിരായ ചില നിയമപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ, കൂടാതെ ഉടമയുടെ വസ്തുവിൽ പരിക്കേറ്റ അതിഥികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കുള്ള ചെറിയ തുകയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വ്യാപാര ഇൻഷുറന്സിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴില്പരമായ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്, തൊഴില്പരമായ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങൾ എടുക്കാം, അവ ആ പേരിൽ താഴെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു; ഒരു വ്യാപാര ഉടമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പല തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷകളും ഒരു പോളിസിയിലേക്ക് പൊതികെട്ടാക്കപ്പെട്ട വ്യാപാര ഉടമയുടെ പോളിസിയും, ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥന് ആവശ്യമായ പരിരക്ഷകൾ പൊതികെട്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് സമാനമാണ്.[44]

വാഹന ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]
കോപ്പൻഹേഗനിൽ തകർന്ന ഒരു വാഹനം

വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമയെ റോഡപകടം പോലെ, അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. പരിരക്ഷയിൽ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുന്നവ:

 • കാറിൻ്റെ കേടുപാടുകൾക്കോ മോഷണത്തിനോ ഉള്ള ആസ്തി പരിരക്ഷ
 • ശാരീരിക പരിക്കുകൾക്കോ സ്വത്ത് നാശത്തിനോ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമായ ബാധ്യതാ പരിരക്ഷ
 • പരിക്കുകൾ, പുനരധിവാസം, ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കൂലി, ശവസംസ്കാരച്ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ അടങ്ങുന്ന വൈദ്യച്ചെലവ് പരിരക്ഷ.

വിടവ് ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

പോളിസി ഉടമയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മുഴുവൻ വായ്പയും പരിരക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വാഹന വായ്പയിലെ അധിക തുക വിടവ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദിഷ്‌ട നയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അത് കിഴിവ് പരിരക്ഷ ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷ ചെയ്യാതിരിക്കാം. കുറഞ്ഞ മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നവർക്കും വായ്പകൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശയുള്ളവർക്കും 60 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ കാലാവധിയുള്ളവർക്കും ഈ പരിരക്ഷ വിപണനം ചെയ്യുന്നു. വാഹന ഉടമ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഒരു ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ് വിടവ് ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ പല വാഹന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഈ പരിരക്ഷ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കുന്നു. ദന്തപരിശോധന ഇൻഷുറൻസ്, വൈദ്യപരിശോധന ഇൻഷുറൻസ് പോലെ, ദന്തപരിശോധന ചെലവുകൾക്കായി പോളിസി ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മിക്ക വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് ചില ആരോഗ്യ പരിരക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നു, അത് നികുതിയിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നു. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പലപ്പോഴും തൊഴിലുടമയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

വരുമാന സംരക്ഷണ ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]
 • വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പോളിസി ഉടമക്ക് അസുഖമോ പരിക്കോ കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. പണയ വായ്പകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും പോലുള്ള ബാധ്യതകൾ അടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രതിമാസ പിന്തുണ നൽകുന്നു. ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല വൈകല്യ പോളിസികൾ വ്യക്തികൾക്ക് ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ചെലവ് കണക്കിലെടുത്ത്, ദീർഘകാല പോളിസികൾ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞത് ആറക്ക വരുമാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, അതായത് ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ തുടങ്ങിയവർ. ഹ്രസ്വകാല വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ്. ഒരു വ്യക്തിയെ സാധാരണയായി ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പരിരക്ഷിക്കുന്നു, വൈദ്യച്ചെലവ് ബില്ലുകളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ മാസവും ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നൽകുന്നു.
 • ദീർഘകാല വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദീർഘകാല ചെലവുകൾ അവർ സ്ഥിരമായി വികലാംഗരായി കണക്കാക്കുന്നത് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ പൂർണ്ണമായും വികലാംഗരാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുവരെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും ആ വ്യക്തിയെ ജോലിയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കും.
 • വൈകല്യ ഓവർഹെഡ് ഇൻഷുറൻസ് വ്യാപാര ഉടമകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
 • ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിരമായി അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയും തൊഴിലിൽ മേലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം സ്ഥിരമായ വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അനുബന്ധമായി എടുക്കാറാണുള്ളത്.
 • തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസ് ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ നഷ്ടമായ വേതനത്തിൻ്റെ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ജോലി സംബന്ധമായ പരിക്ക് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നു.

അപകട ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ പൊതുവായ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. വാഹനം, തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം, ചില ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളെ തരംതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വിശാലമായ ഛായാരൂപമാണിത്.

 • മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരെ പോളിസി ഉടമയെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ക്രൈം ഇൻഷുറൻസ്'. ഉദാഹരണത്തിന്, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്രൈം ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ്.
 • ഭീകരവാദ ഇൻഷുറൻസ് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടത്തിനും നാശത്തിനും എതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. 9/11 ന് ശേഷം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ടെററിസം റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് 2002 (TRIA) തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇൻഷുർ ചെയ്ത നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പൊതുവും സ്വകാര്യവുമായ പങ്കിട്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തിൻ്റെ സുതാര്യമായ സംവിധാനം നൽകുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു. ഭീകരവാദ അപകടസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വീണ്ടും അധികാരപ്പെടുത്തൽ നിയമം 2007 (ടെററിസം റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം റീഓതറൈസേഷൻ ആക്ട് 2007 അല്ലെങ്കിൽ TRIPRA) പ്രകാരം 2014 അവസാനം വരെ ഈ പദ്ധതി നീട്ടുകയും ചെയ്തു.
 • തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും മോചനദ്രവ്യവും ഇൻഷുറൻസ് (കിഡ്നാപ് അണ്ട് റാൻസം ഇൻഷുറൻസ്) രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൊള്ളയടിക്കൽ, തെറ്റായ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കൽ, ഹൈജാക്കിംഗ് എന്നിവയുടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കോർപ്പറേഷനുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്.
 • വിപ്ലവമോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോ നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് രാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് (അഥവാ, പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ്).

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു മരണപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിനോ മറ്റ് നിയുക്ത ഗുണഭോക്താവിനോ ഒരു സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു, കൂടാതെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് വരുമാനം, അടക്കം, ശവസംസ്കാരം, മറ്റ് അന്തിമ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകമായി നൽകാം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പലപ്പോഴും ഗുണഭോക്താവിനു വരുമാനം ഒറ്റത്തവണ പണമായി അല്ലെങ്കിൽ വർഷാശനമായി നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ അറിവില്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോളിസി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല.

Wiktionary
Wiktionary
വർഷാശനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

വർഷാശനം പണം നൽകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവാഹം നൽകുന്നു. അവ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പൊതുവെ തരംതിരിച്ചിരിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് ആവശ്യമായ അതേ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യത പ്രവചനത്തിലും, നിക്ഷേപ നിർവഹണത്തിലും വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. ആജീവനാന്ത ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന വർഷാശനം ചിലപ്പോൾ ഒരു വിരമിച്ച വ്യക്തി തൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയ്‌ക്കെതിരായ ഇൻഷുറൻസായി കണക്കാക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ, അവ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൂരകമാണ്, കൂടാതെ ഒരു അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ്.

ചില ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകൾ പണമൂല്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്താലോ കടം വാങ്ങുമ്പോഴോ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ അത് എടുക്കും. വർഷാശനവും എൻഡോവ്‌മെൻ്റ് പോളിസികളും പോലുള്ള ചില പോളിസികൾ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിനോ പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനോ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളാണ്.

യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ്, യുകെ പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പണ മൂല്യത്തിൻ്റെ പലിശയ്ക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് നികുതി നിയമം നൽകുന്നു. ഇത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെയുള്ള മരണം സംഭവിച്ചാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, നികുതിലാഭിക്കുവാൻ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗ്ഗമായും ഇത് ഉപകരിക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെയും വർഷാശനങ്ങളുടെയും പലിശ വരുമാനത്തിന്മേലുള്ള നികുതി സാധാരണയായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നികുതി മാറ്റിവയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിക്കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെയും പോളിസിയുടെ തരത്തെയും മറ്റ് ആപേക്ഷികതകളെയും (മരണനിരക്ക്, വിപണി വരുമാനം മുതലായവ) ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മറ്റ് ആദായനികുതി ലാഭിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ (ഉദാ. ഐആർഎകൾ, 401(കെ) പ്ലാനുകൾ, റോത്ത് ഐആർഎകൾ) മൂല്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള മികച്ച ബദലുകളായിരിക്കാം.

ശവസംസ്കാര ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ശവസംസ്കാര ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഒരു പഴയ തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസാണ്. അത് മരണാനന്തരം ഒരു ശവസംസ്കാരച്ചെലവ് പോലെയുള്ള അന്തിമ ചെലവുകൾക്കായി നൽകപ്പെടും. ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരുമാണു ശവസംസ്കാര ഇൻഷുറൻസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 600 CE-ൽ അവർ "ബനവലൻ്റ് സൊസൈറ്റികൾ" എന്ന പേരിൽ സംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും അംഗങ്ങളുടെ മരണശേഷം ശവസംസ്കാരച്ചെലവ് നൽകുകയും ചെയ്തു. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടഗത്തിലെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ ചെയ്തതുപോലെ, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഗിൽഡുകളും സമാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചു.

ആസ്തി ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ആസ്തി ഇൻഷുറൻസ് അഗ്നിബാധ, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ കേടുപാടുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുവകകൾക്കുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇതിൽ അഗ്നിബാധ ഇൻഷുറൻസ്, വെള്ളപ്പൊക്ക ഇൻഷുറൻസ്, ഭൂകമ്പ ഇൻഷുറൻസ്, ഗൃഹ ഇൻഷുറൻസ്, ഉൾനാടൻ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് രൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ആസ്തി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പദം, അപകട ഇൻഷുറൻസ് പോലെ, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വിവിധ ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ വിശാലമായ വിഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാം, അവയിൽ ചിലത് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

 • വ്യോമയാന ഇൻഷുറൻസ് വിമാന ചട്ടക്കൂടുകളും സ്പെയറുകളും, യാത്രക്കാരുടെയും മൂന്നാം കക്ഷി ബാധ്യതയും പോലുള്ള അനുബന്ധ ബാധ്യതാ അപകടസാധ്യതകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഉപവിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വിമാനനിലയങ്ങൾ, വിമാന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, ചെറിയ ആഭ്യന്തര എക്‌സ്‌പോഷറുകൾ വഴി അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്നിവ അടങ്ങിയെക്കാം.
 • ബോയിലർ ഇൻഷുറൻസ് (ബോയിലർ, മെഷിനറി ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ തകർച്ച ഇൻഷുറൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ബോയിലറുകൾക്കോ ഉപകരണങ്ങൾക്കോ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ ആകസ്മികമായ ശാരീരിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു.
 • കെട്ടിടനിർമ്മാണ അപായസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്, നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഭൗതിക നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതക്കെതിരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. കെട്ടിടനിർമ്മാണ അപായസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണയായി "എല്ലാ അപകടസാധ്യതകളും" അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതായത്, പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ (ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ അശ്രദ്ധ ഉൾപ്പെടെ) ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇവ പരിരക്ഷ നൽകും. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ ഘടനയുടെയോ നിർമ്മാണത്തിനോ നവീകരണത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഫിക്‌ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിരക്ഷയാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്.[45]
 • വിള ഇൻഷുറൻസ്: വളരുന്ന വിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ കർഷകർക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാം. കാലാവസ്ഥ, കൊടുങ്കാറ്റ്, വരൾച്ച, മഞ്ഞ് നാശം, കീടങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിളനാശം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[46]
 • ഭൂകമ്പ ഇൻഷുറൻസ്: ഭൂകമ്പ ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് വസ്തുവിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആസ്തി ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. മിക്ക സാധാരണ ഗൃഹ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും ഭൂകമ്പ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നില്ല. ഭൂകമ്പ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ പൊതുവെ ഉയർന്ന കിഴിവ് ലഭിക്കും. നിരക്കുകൾ സ്ഥലത്തെയും അതിനാൽ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ആത്മാർത്ഥത കടപ്പത്രം (ഫിഡിലിറ്റി ബോണ്ട്): നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പോളിസി ഉടമകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന അപകട ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ആത്മാർത്ഥത കടപ്പത്രം (ഫിഡിലിറ്റി ബോണ്ട്). ജീവനക്കാരുടെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഇത് സാധാരണയായി ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാപനം ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു.
കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റ് 80 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം കൊടുങ്കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാക്കി.
 • പ്രളയ ഇൻഷുറൻസ്: വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള ആസ്തി നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രളയ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു. പല യുഎസ് ഇൻഷുറർമാരും രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രളയ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള പ്രതികരണമായി, ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് ദേശിയ പ്രളയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സൃഷ്ടിച്ചു. അത് അവസാന ആശ്രയ ഇൻഷുറർ ആയി വർത്തിക്കുന്നു.
 • ഗൃഹ ഇൻഷുറൻസ്: ഗൃഹ ഇൻഷുറൻസ്, സാധാരണയായി അപായഭയ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹ ഉടമ ഇൻഷുറൻസ്. പോളിസി ഉടമയുടെ വീടിന് കേടുപാടുകൾ, നാശം എന്നിവക്കെതിരെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ചില ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം പോലുള്ള ചില അപകടസാധ്യതകളെ പോളിസി ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷക്ക് അധികം പ്രീമിയം നൽകേണ്ടിവരും. ആസ്തിയുടെ ആവശ്യമായ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണയായി വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പോളിസിയിൽ ആസ്തിവിവരപട്ടിക ഉൾപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക പോളിസിയായി വാങ്ങാം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ വരുത്തുന്ന പരിക്കുകൾക്കും സ്വത്ത് നാശത്തിനും ബാധ്യതയും നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു പരിരക്ഷ പൊതിക്കെട്ട് ഇൻഷുറർമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.[47]
 • ഭൂവുടമ ഇൻഷുറൻസ്: ഭൂവുടമ ഇൻഷുറൻസ് വാടകക്കാർക്ക് വാടകയ്‌ക്ക് നൽകുന്ന വാസയോഗ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ആസ്തി പരിരക്ഷിക്കുന്നു. വസ്തുവിലെ താമസക്കാർക്കുള്ള ഭൂവുടമയുടെ ബാധ്യതയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൂരിഭാഗം വീട്ടുടമസ്ഥരുടെയും ഇൻഷുറൻസ്, അതേ സമയം, ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടുകൾക്ക് മാത്രമേ പരിരക്ഷ നൽകൂ, കുടിയാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതയോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ അല്ല.[48]
 • മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ്: മറൈൻ ഇൻഷുറൻസും മറൈൻ കപ്പൽച്ചരക്ക് ഇൻഷുറൻസും കടലിലോ ഉൾനാടൻ ജലപാതകളിലോ ഉള്ള കപ്പലുകളുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ, ഗതാഗത രീതി പരിഗണിക്കാതെ, ഗതാഗതത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾ എന്നിവ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. കടൽച്ചരക്കിന്റെയും അവ വഹിക്കുന്ന കപ്പലിന്റെയും ഉടമ പ്രത്യേക കോർപ്പറേഷനുകളായിരിക്കുമ്പോൾ, അഗ്നിബാധ, കപ്പൽ തകർച്ച മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മറൈൻ കപ്പൽച്ചരക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചരക്ക് ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു, എന്നാൽ ചരക്ക് വാഹിനിക്കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പല മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് അണ്ടർറൈറ്ററുകളും അത്തരം പോളിസികളിൽ സമയ ഘടകം പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തും, ഇത് ലാഭനഷ്ടവും മറ്റ് വ്യാപാര ചെലവുകൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകിയ നഷ്ടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണമാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 • വാടകക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ്: വാടകക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കുടിയാന്മാരുടെ ഇൻഷുറൻസ്, വീട്ടുടമകളുടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു വാടകക്കാരൻ ഘടനയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒഴികെ, വാസസ്ഥലത്തിനോ ഘടനയ്ക്കോ പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
 • അനുബന്ധ പ്രകൃതി ദുരന്ത ഇൻഷുറൻസ്: ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം പോളിസി ഉടമയുടെ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ചെലവുകൾക്ക് അനുബന്ധ പ്രകൃതി ദുരന്ത ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. വീട് പുനർനിർമിക്കുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ആനുകാലിക തുകകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകും.
 • ജാമ്യ കടപ്പത്ര (ഷുവർട്ടി ബോണ്ട്) ഇൻഷുറൻസ്: പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പ്രകടനത്തിന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ത്രികക്ഷി ഇൻഷുറൻസാണ് ജാമ്യ കടപ്പത്ര ഇൻഷുറൻസ്.
 • അഗ്നിപർവ്വത ഇൻഷുറൻസ്: അഗ്നിപർവ്വത സ്‌ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസാണ് അഗ്നിപർവ്വത ഇൻഷുറൻസ്.
 • കൊടുങ്കാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്: ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയുള്ള കാറ്റ് സംഭവങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്.

ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്കെതിരായ നിയമപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശാലമായ അധിഗണം ആണ് ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്. പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിലും ബാധ്യത പരിരക്ഷയുടെ ഒരു വശം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ സാധാരണയായി ബാധ്യത പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടും. അത് വസ്‌തുവകയിൽ വഴുതി വീഴുന്ന ഒരാൾ അവകാശവാദം കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്‌തയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു; വാഹന ഇൻഷുറൻസിൽ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു വശവും ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് തകരുന്ന ഒരു കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിനോ സ്വത്തിനോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങൾക്കെതിരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. ഒരു ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരിരക്ഷ ഇരട്ടിയാണ്: പോളിസി ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു വ്യവഹാരം ആരംഭിച്ചാൽ നിയമപരമായ പ്രതിരോധം, ഒരു ഉടമ്പടി, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം (ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണമടക്കൽ). ബാധ്യതാ പോളിസികൾ സാധാരണയായി ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ അശ്രദ്ധയെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മനഃപൂർവ്വമോ കല്പിച്ചുകൂട്ടിയോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

 • പൊതു ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരാളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കേടുവരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതുമൂലം വന്നേക്കാവുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വ്യാപാരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനോ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
 • നിർദ്ദേശകരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെയും ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് (ഡി&ഓ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്കമായി അറിയപ്പെടുന്നു) ബാധ്യസ്ഥരായ നിർദ്ദേശകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വരുത്തിയ പിശകുകളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വ്യവഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
 • പാരിസ്ഥിതിക ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ വ്യാപനം, പുറന്തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൽ എന്നിവയുടെ ഫലമായി ശാരീരിക പരിക്കുകൾ, വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കൽ, വൃത്തിയാക്കൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
 • പിശകുകൾക്കും ഒഴിവാക്കലുകൾക്കുമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്കമായി ഇ&ഒ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്) എന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻ്റുമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻ്റുമാർ, ദല്ലാളുകൾ, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ, മൂന്നാം-കക്ഷി കാര്യനിർവാഹകർ (ടിപിഎകൾ), മറ്റ് വ്യാപാര-തൊഴിൽവിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽവിദഗ്ധർക്കുള്ള വ്യാപാര ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസാണ്.
 • സമ്മാന നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രചാരണപരമായ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസാണ്. അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനായി പണം കരുതുന്നതിനുപകരം, പ്രചാരകൻ ഒരു സമ്മാന നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പ്രീമിയം നൽകുന്നതിലൂടെ വൻ തുക സമ്മാനമായി നൽകേണ്ടിവന്നാൽ അത് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് തിരികെ ലഭ്യമാകും. ഒരു ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ ഗെയിമിൽ ഹാഫ്-കോർട്ട് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഫ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഒരു ഹോൾ-ഇൻ-വൺ നടത്താൻ കഴിയുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • തൊഴിൽപര നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴില്പരമായ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്, വാസ്തുവിദ്യാ കോർപ്പറേഷനുകളും വൈദ്യ തൊഴിൽ പോലുള്ള ഇൻഷുർ ചെയ്ത തൊഴിൽവിദഗ്ധരെ അവരുടെ രോഗികളാൽ/കക്ഷികളാൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അശ്രദ്ധ അവകാശവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. തൊഴില്പരമായ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈദ്യ തൊഴിലിനെ പരാമർശിക്കുന്ന തൊഴില്പരമായ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസിനെ വൈദ്യ ദുരാചാര ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം.

പലപ്പോഴും വാണിജ്യ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തയാളുടെ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിരവധി പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആദ്യ പാളി സാധാരണയായി പ്രാഥമിക ഇൻഷുറൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് പ്രാഥമിക പോളിസിയുടെ ബാധ്യതയുടെ പരിധി വരെ വിധികൾക്കും സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾക്കും ആദ്യ ദ്രവ്യ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. സാധാരണയായി, പ്രാഥമിക ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കിഴിവിന് വിധേയമാണ് കൂടാതെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇൻഷുറർ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്നു, ഇത് ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അഭിഭാഷകനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, ഒരു വാണിജ്യ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തയാൾ സ്വയം ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നു വരാം. പ്രാഥമിക ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇൻഷുർ ചെയ്ത നിലനിർത്തലിന് മുകളിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപരിഹാര പരിരക്ഷയുടെ അധിക പരിധികൾ നൽകുന്നതിന് ഒന്നോ അതിലധികമോ അധിക ഇൻഷുറൻസ് പാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. "ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന" അമിതപാളി പോളിസികൾ (സ്വന്തം നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോളിസികൾ), "രൂപം തുടരുക" അമിതപാളി ഇൻഷുറൻസ് (അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളുടെ രൂപം പാലിക്കുന്ന പോളിസികൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അമിതപാളി ഇൻഷുറൻസുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ "കുട" ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും (ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസിനേക്കാൾ വിശാലമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന അമിതപാളി ഇൻഷുറൻസ്) വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.[49]

വായ്പ ഇൻഷുറൻസ് കടം വാങ്ങുന്നയാൾ പാപ്പരായിരിക്കുമ്പോൾ വായ്പയുടെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ തിരിച്ചടക്കുന്നു.

 • പണയ ഇൻഷുറൻസ് കടം വാങ്ങുന്നയാൾ വീഴ്ചവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. പണയ ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് വായ്പ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്, എന്നിരുന്നാലും വായ്പ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പേര് പലപ്പോഴും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോളിസികളെ പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • പല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും വായ്പ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപമായ പേയ്‌മെൻ്റ് സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • കച്ചവട വായ്പ ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ വ്യാപാര ഇൻഷുറൻസാണ്. കടക്കാരൻ പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, പരിരക്ഷ ചെയ്യപ്പെട്ട കണക്കുകൾക്കായി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് പണം നൽകുന്നു.
 • പാർശ്വസ്ഥ സംരക്ഷണ ഇൻഷുറൻസ് വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന വായ്പകൾക്ക് ഈടായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തി (പ്രാഥമികമായി വാഹനങ്ങൾ) ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു.

സൈബർ ആക്രമണ ഇൻഷുറൻസ്

[തിരുത്തുക]

ഇൻറർനെറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്നും പൊതുവെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിവര സ്വകാര്യത, വിവര നിയന്ത്രണ ബാധ്യത, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാപാര അനുബന്ധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമാണ് സൈബർ ഇൻഷുറൻസ്.

മറ്റു വകകൾ

[തിരുത്തുക]
 • സർവ്വ അപകടസാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്: പോളിസിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ, വിവിധ സംഭവങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസാണ് സർവ്വ അപകടസാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്. പോളിസിയിൽ പട്ടികയിട്ട അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം നികത്തുന്ന അപകട-നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സർവ്വ അപകടസാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ്.[50] വാഹന ഇൻഷുറൻസിൽ, സ്വന്തം ഡ്രൈവർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും സർവ്വ അപകടസാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Wiktionary
Wiktionary
 • ബ്ലഡ്സ്ടോക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വ്യക്തിഗത കുതിരകളെയോ പൊതുവായ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിരവധി കുതിരകളെയോ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. പരിരക്ഷ സാധാരണയായി അപകടം, അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിനാണ്, എന്നാൽ വന്ധ്യത, ഗതാഗതത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം, മൃഗചികിത്സാ ഫീസ്, വരാനിരിക്കുന്ന കുതിരക്കുട്ടി എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.
 • വ്യാപാര തടസ്സം ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അപകടത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വരുമാന നഷ്ടം, ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
 • ഡിഫൻസ് ബേസ് ആക്ട് (ഡിബിഎ) ഇൻഷുറൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിനും കാനഡയ്ക്കും പുറത്ത് കരാറുകൾ നടത്താൻ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന സിവിലിയൻ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ യു.എസ് പൗരന്മാർക്കും, യു.എസ് നിവാസികൾക്കും, യു.എസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും, വിദേശ ഗവൺമെൻ്റ് കരാറുകളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും ഡിബിഎ ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, വിദേശ പൗരന്മാരും ഡിബിഎയുടെ പരിധിയിൽ വരണം. ഈ കവറേജിൽ സാധാരണയായി വൈദ്യചികിത്സ, വേതന നഷ്ടം, വൈകല്യം, മരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാഹന, സ്വത്ത്, ആരോഗ്യം, ബാധ്യത, വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
 • വാടക യന്തസംവിധാനം ഇൻഷുറൻസ് വാടക കരാർ പ്രകാരം, വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയും നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും പോലുള്ള ഒരു യന്തസംവിധാനം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാടക നിരക്കുകളും അടയ്‌ക്കാൻ ഉപഭോക്താവ് ബാധ്യസ്ഥനാകുമ്പോൾ ആ ബാധ്യത പരിരക്ഷിക്കുന്നു[51].
 • നിയമപരമായ ചെലവ് ഇൻഷുറൻസ്: ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ എതിരായ സാധ്യതയുള്ള നിയമനടപടിയുടെ ചെലവുകൾക്കായി പോളിസി ഉടമകളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. നിയമനടപടിയുടെ ആവശ്യകതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അത് "സംഭവം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ട് പ്രധാന തരത്തിലുള്ള നിയമപരമായ ചെലവ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്: സംഭവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇൻഷുറൻസ്, സംഭവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇൻഷുറൻസ്.
 • കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ കൃഷിയിടങ്ങൾ, ജലജന്തുസംഗഹാലയങ്ങൾ, മത്സ്യ കൃഷിയിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ഒരു വിശേഷ പോളിസിയാണ്. അപകടം, അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിനോ സാമ്പത്തിക കൊലപാതകത്തിനോ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ നാശം ഉൾപ്പെടുത്താം.
 • മാധ്യമ ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്, സിനിമ-ടെലിവിഷൻ നിർമ്മാണം, അച്ചടി എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിൽവിദഗ്ധരെ മാനനഷ്ടം പോലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾക്കെതിരെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
 • ആണവസംഭവ ഇൻഷുറൻസ്: ആണവവികിരണ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആണവസംഭവ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഇത് പൊതുവെ ദേശീയ തലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (ആണവ ഒഴിവാക്കൽ വ്യവസ്ഥയും, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിനായി പ്രൈസ്-ആൻഡേഴ്‌സൺ ആണവ വ്യവസായ നഷ്ടപരിഹാര നിയമവും കാണുക.)
 • അമിത വീണ്ടെടുപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്: ഒരു പ്രമോഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും/അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ചെയ്‌തതിലും കൂടുതൽ വിജയകരമാകുകയാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ അമിത വീണ്ടെടുപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നു.
 • വളർത്തുമൃഗ ഇൻഷുറൻസ്: വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു; ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പോളിസികളിൽ പതിവായുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, അടക്കം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • മലിനീകരണ ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണയായി ഇൻഷുർ ചെയ്ത വസ്തുവകകൾ ബാഹ്യമോ ഓൺ-സൈറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയോ മലിനമാക്കുന്നതിന് ആദ്യ-കക്ഷി പരിരക്ഷയുടെ രൂപമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇൻഷുർ ചെയ്ത സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്നുള്ളതും ആകസ്മികമായി പുറത്തുവിടുന്നതും മൂലം വായു, ജലം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നിവയുടെ മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ബാധ്യതയ്ക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. പോളിസി സാധാരണയായി ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ഭൂഗർഭ സംഭരണ ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ചകളുടെ പരിരക്ഷയും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തികൾ പ്രത്യേകം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 • വസ്തുവാങ്ങൽ ഇൻഷുറൻസ് ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വ്യക്തിഗത വാങ്ങൽ പരിരക്ഷ, വാറൻ്റികൾ, ഗ്യാരൻ്റികൾ, പരിചരണ പദ്ധതികൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ വരെ വസ്തുവാങ്ങൽ ഇൻഷുറൻസിന് പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണയായി പരിമിതമാണ്.
 • നികുതി ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്ടേറ്റ്സിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇടപാടുകളിൽ അവിടെത്തെ ആന്തരിക റവന്യൂ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നികുതി അധികാരം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നികുതിദായകരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്.[52]
 • ശീർഷക ഇൻഷുറൻസ്, യഥാർത്ഥ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നയാളിലോ പണയക്കാരനിലോ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും അവകാശങ്ങളോ ബാധ്യതകളോ ഇല്ലാത്തതും വ്യക്തവുമാണെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. ഒരു സ്ഥാവരവസ്തു ഇടപാടിൻ്റെ സമയത്ത് നടത്തിയ പൊതു രേഖകളുടെ തിരയലുമായി ചേർന്നാണ് ഇത് സാധാരണയായി നൽകുന്നത്.
 • യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണ്, ഇത് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ, വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടം, യാത്രാ കാലതാമസം, വ്യക്തിഗത ബാധ്യതകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • അദ്ധാപന ഇൻഷുറൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെലവ് കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ പിൻവലിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു.
 • പലിശ നിരക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പലിശ നിരക്കിലെ പ്രതികൂല മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അനിശ്ചിത നിരക്ക് വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ പണയം ഉള്ളവർ.
 • വിവാഹമോചന ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ വിവാഹം വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പണ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന കരാർ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസാണ്.

ഇൻഷുറൻസ് ധനസഹായ വാഹനങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
 • സാഹോദര്യ ആനുകൂല്യ സൊസൈറ്റികളോ മറ്റ് സാമൂഹിക സംഘടനകളോ സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാഹോദര്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്[53]
 • പിഴവില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് (സാധാരണയായി വാഹന ഇൻഷുറൻസ്). ഇതിൽ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തവർക്ക് സംഭവത്തിലെ പിഴവ് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഇൻഷുറർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.
 • സംരക്ഷിത സ്വയം-ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഒരു ബദൽ അപകടസാധ്യത ധനസഹായ സംവിധാനമാണ്. അതിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള ചിലവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും വിനാശകരമായ അപകടസാധ്യത നിർദ്ദിഷ്ടവും മൊത്തത്തിലുള്ളതുമായ പരിധികളോടെ ഇൻഷുറർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ പരമാവധി മൊത്തം ചിലവ് അറിയാം. ശരിയായി രൂപകല്പന ചെയ്തതും അടിവരയിടുന്നതുമായ പരിരക്ഷിത സ്വയം-ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻഷുറൻസ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും വിലപ്പെട്ട അപകടസാധ്യത നിർവഹണ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • വലിയ വാണിജ്യ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രീമിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മുൻകാലനിർണ്ണയ നിരക്ക് ഇൻഷുറൻസ്. അന്തിമ പ്രീമിയം പോളിസി കാലയളവിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളുടെ യഥാർത്ഥ നഷ്ട അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പ്രീമിയത്തിന് വിധേയമാണ്. അന്തിമ പ്രീമിയം ഒരു സൂത്രവാക്യത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, നടപ്പുവർഷത്തെ പ്രീമിയം ഭാഗികമായി (അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി) ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, എന്നിരുന്നാലും പ്രീമിയം ക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പുവർഷത്തിൻ്റെ കാലഹരണ തീയതിക്ക് അപ്പുറം മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ നിരക്ക് നിർണ്ണയ സൂത്രവാക്യം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സൂത്രവാക്യം: മുൻകാല പ്രീമിയം = പരിവർത്തനം ചെയ്ത നഷ്ടം + അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം × നികുതി ഗുണനം. ഈ സൂത്രവാക്യതിന്റെ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്.
 • ഔപചാരികമായ സ്വയം-ഇൻഷുറൻസ് (സജീവമായ അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ) എന്നത് സ്വന്തം പണത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാനുള്ള ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമാണ്.[54] ഇടയ്ക്കിടെ ധനം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം നൽകുന്നതിലൂടെയോ ഇത് ഔപചാരികമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ളതും കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ളതുമായ നഷ്ടങ്ങൾക്കായി സ്വയം ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.[55] അത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ പൊതു ചെലവുകൾ, കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിൽ പോളിസി ഇടുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവുകൾ, പ്രീമിയം നികുതികൾ, ആകസ്മികതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ ഇൻഷുറൻസിനും ഇത് ശരിയാണെങ്കിലും, ചെറിയ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെക്കാൾ ഇടപാട് ചെലവ് കൂടുതലായേക്കാം.[55]
Wiktionary
Wiktionary
 • ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളോ സ്വയം ഇൻഷുർ ചെയ്ത തൊഴിലുടമകളോ അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വാങ്ങുന്ന ഒരു തരം ഇൻഷുറൻസാണ് പുനർ ഇൻഷുറൻസ്. സാമ്പത്തികമായ പുനർ ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഇൻഷുറൻസ് അപകടസാധ്യത കൈമാറുന്നതിനുപകരം മൂലധന നിർവഹണത്തിന് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുനർ ഇൻഷുറൻസാണ്.
 • സാമൂഹിക ഇൻഷുറൻസ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും ആകാം. എന്നാൽ ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണെന്ന് അതിൻ്റെ സാരാംശം സംഗ്രഹിക്കുന്നു (ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, വൈകല്യ ഇൻഷുറൻസ്, തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) കൂടാതെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമായ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യവും. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരേയും പോളിസി ഉടമകൾ ആക്കാനും പ്രീമിയം അടയ്ക്കാനും നിർബന്ധിക്കുന്നതിലൂടെ, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവകാശികളാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇതുവഴി, ഇത് അനിവാര്യമായും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും പോലുള്ള മറ്റ് ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വലിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു വിഷയമാണ്, അത് വമ്പിച്ച സംവാദത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അത് ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളിലും മറ്റും കൂടുതൽ പഠിക്കാം:
  • നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്
  • സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വല
  • സാമൂഹിക സുരക്ഷ
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവാദം (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്)
  • സാമൂഹിക സുരക്ഷ (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്)
  • സാമൂഹ്യക്ഷേമ വ്യവസ്ഥ
 • സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഇൻഷുറൻസ് വിനാശകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനാതീതമായ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെ 100% ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത്. ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് പോളിസി പ്രകാരം, കിഴിവുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില പരിധികൾ കവിയുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു.

അവലംബം

[തിരുത്തുക]
 1. നോവി ദിവാൻ. ഇന്ത്യൻ ജീവൻ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായം: ഒരു കമ്പോള സമീപനം [Indian Life and Health Insurance Industry: A Marketing Approach] (in ഇംഗ്ലീഷ്). സ്പ്രിംഗർ സയൻസ് & ബിസിനസ് മീഡിയ. p. 2.
 2. കാണുക, ഉദാ:, വോൺ, ഇ.ജെ., 1997, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ്, ന്യൂയോർക്ക്: വൈലി.
 3. തോമസ്, ഡോ. സണ്ണിക്കുട്ടി (2015). പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. പ്രതിഭ പബ്ലിക്കേഷൻസ്. p. 11.
 4. ഹമ്മുറാബി (1903). Translated by സോമർ, ഓട്ടോ. "ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലി, ബാബിലോണിലെ രാജാവ്". ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ രേഖകൾ. വാഷിങ്ടൺ, ഡി.സി.: ഭൂതകാല രേഖകൾ പര്യവേക്ഷണ സൊസൈറ്റി. 2 (3): 86. Retrieved ജൂൺ 20, 2021. 238. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ തകർന്നാൽ ... പണം അതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക്.
 5. ഹമ്മുറാബി (1904). "ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലി, ബാബിലോണിലെ രാജാവ്" (PDF). ലിബർട്ടി ഫണ്ട്. Translated by ഹാർപർ, റോബർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് (2nd ed.). ഷിക്കാഗൊ: ഷിക്കാഗൊ സർവകലാശാല പ്രസ്സ്. p. 85. Retrieved ജൂൺ 20, 2021. §238. ഒരു ബോട്ടുകാരൻ മുങ്ങിയാൽ ... അതിൻ്റെ പകുതി മൂല്യം.
 6. ഹമ്മുറാബി (1910). "ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമാവലി, ബാബിലോണിലെ രാജാവ്". അവലോൺ പദ്ധതി. Translated by കിങ്, ലിയോനാർഡ് വില്യം. ന്യൂ ഹാവൻ, കണെക്റ്റിക്കട്ട്: യേൽ നിയമ കലാശാല. Retrieved ജൂൺ 20, 2021. 238. ഒരു നാവികൻ തകർന്നാൽ ... പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം.
 7. "സിവിൽ നിയമം, വാല്യം I, ജൂലിയസ് പൗലോസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, പുസ്തകം II" [The Civil Law, Volume I, The Opinions of Julius Paulus, Book II]. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൊസൈറ്റി (in ഇംഗ്ലീഷ്). Translated by സ്കോട്ട്, എസ്.പി. സെൻട്രൽ ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി. 1932. Retrieved ജൂൺ 16, 2021. തലക്കെട്ട് VII. ലെക്സ് റോഡിയയിൽ. ഒരു കപ്പലിന് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചരക്കുകൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം വിലയിരുത്തി നഷ്ടം നികത്തുമെന്ന് ലെക്സ് റോഡിയ നൽകുന്നു.
 8. 8.0 8.1 8.2 ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രമാണാടിസ്ഥാന ചരിത്രം, 1000 ക്രി.മു.–1875 എ.ഡി [The Documentary History of Insurance, 1000 B.C.–1875 A.D.] (in ഇംഗ്ലീഷ്). നെവാർക്ക്: പ്രുഡെൻഷിയൽ ഫൈനൻഷിയൽ. 1915. pp. 5–6. Retrieved ജൂൺ 15, 2021.
 9. "ലോക നിയമ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദുഹൈമിൻ്റെ ടൈംടേബിൾ" [Duhaime's Timetable of World Legal History]. ദുഹൈമിൻ്റെ നിയമ നിഘണ്ടു (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 24 ജൂൺ 2021. Retrieved ഏപ്രിൽ 9, 2016.
 10. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രമാണാടിസ്ഥാന ചരിത്രം, 1000 ക്രി.മു.–1875 എ.ഡി [The Documentary History of Insurance, 1000 BC–1875 AD] (in ഇംഗ്ലീഷ്). നെവാർക്ക്: പ്രുഡെൻഷിയൽ ഫൈനൻഷിയൽ. 1915. pp. 6–7. Retrieved ജൂൺ 15, 2021.
 11. തപസ് കുമാർ പരിദ, ദേബാഷിസ് ആചാര്യ (2016). ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായം: നിലവിലെ അവസ്ഥയും കാര്യക്ഷമതയും [The Life Insurance Industry in India: Current State and Efficiency] (in ഇംഗ്ലീഷ്). സ്പ്രിംഗർ. p. 2. ISBN 9789811022333.
 12. 12.0 12.1 12.2 ലൂയിസ്, ചാൾട്ടൺ; ഇൻഗ്രാം, തോമസ് (1911). "ഇൻഷുറൻസ്"  [Insurance]. In Chisholm, Hugh (ed.). എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക (in ഇംഗ്ലീഷ്). Vol. 14 (11th ed.). കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല പ്രസ്സ്. pp. 657–658.
 13. ജെ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഊഹ ശാസ്ത്രം: പാസ്കലിന് മുമ്പുള്ള തെളിവുകളും സാധ്യതയും (ബാൾട്ടിമോർ: ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2001), 274-277.
 14. ഡിക്സൺ (1960): 4
 15. ഡിക്സൺ (1960): 7
 16. പാമർ, സാറാ (ഒക്ടോബർ 2007). "ലോയ്ഡ്, എഡ്വേർഡ് (c.1648–1713)" [Lloyd, Edward (c.1648–1713)]. Oxford Dictionary of National Biography (in ഇംഗ്ലീഷ്). Vol. 1 (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/16829. Archived from the original on 15 ജൂലൈ 2011. Retrieved 16 ഫെബ്രുവരി 2011. (Subscription or UK public library membership required.)
 17. അൻസോവിൻ, സ്റ്റീവൻ, പ്രസിദ്ധമായ ആദ്യ വസ്തുതകൾ 2000, item # 2422, H. W. വിൽസൺ കമ്പനി, ISBN 0-8242-0958-3 p. 121 റെക്കോർഡ് അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 1706-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ബിഷപ്പും ഫിനാൻഷ്യർ തോമസ് അലനും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു പെർപെച്വൽ അഷ്വറൻസ് ഓഫീസിനുള്ള അമിക്കബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനി, പോളിസി ഉടമകളിൽ നിന്ന് വാർഷിക പ്രീമിയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഒരു പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ നോമിനികൾക്ക് പണം നൽകുകയും ചെയ്തു.
 18. അമിക്കബിൾ സൊസൈറ്റി, ചാർട്ടറുകൾ, പാർലമെൻ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ. , കൂടാതെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബൈ-ലോസ് ഓഫ് അമിക്കബിൾ സൊസൈറ്റി ഫോർ എ പെർപെച്വൽ അഷ്വറൻസ് ഓഫീസ്, ഗിൽബെർട്ട് ആൻഡ് റിവിംഗ്ടൺ, 1854, പേ. 4
 19. "ഇന്നത്തെയും ചരിത്രവും: സമത്വ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം" [Today and History:The History of Equitable Life] (in ഇംഗ്ലീഷ്). 26 ജൂൺ 2009. Retrieved 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009.
 20. "എൻകാർട്ട: ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്" [Encarta: Health Insurance] (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 17 ജൂലൈ 2009.
 21. എഫ്.എൽ. വിസ്വാൾ (2019), ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം [A Brief History] (PDF) (in ഇംഗ്ലീഷ്), അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം സംഘടന, archived from the original (PDF) on 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019
 22. ഡോ. റൂത്ത് ഫ്രെണ്ടോ, വിപുലമായ നിയമ പഠന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ ആർക്കൈവിസ്റ്റും രേഖാ നിർവാഹകനും [Archivist and Records Manager at the Institute of Advanced Legal Studies] (PDF) (in ഇംഗ്ലീഷ്), ILA
 23. 23.0 23.1 ഇ.പി. ഹെനോക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, 1850–1914: സാമൂഹിക നയങ്ങളുടെ താരതമ്യം (2007)
 24. ഹെർമൻ ബെക്ക്, പ്രഷ്യയിലെ ഏകാധിപത്യ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, 1815-1870 (1995)
 25. കാബിനറ്റ് പേപ്പറുകൾ 1915-1982: ദേശീയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിയമം 1911. നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ്, 2013. വീണ്ടെടുത്തത് 30 ജൂൺ 2013.
 26. ബെൻ്റ്ലി ബി. ഗിൽബർട്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് സാമൂഹിക നയം, 1914-1939 (1970)
 27. "ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്", ഇൻഷുറൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ആഗോള ഫെഡറേഷൻ
 28. ഗോലിയർ സി. (2003). ഇൻഷുർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ?: ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആശയക്കുഴപ്പം. അപകടസാധ്യതയും ഇൻഷുറൻസ് സിദ്ധാന്തവും സംബന്ധിച്ച ജനീവ പേപ്പറുകൾ.
 29. ഈ ചർച്ച മെഹറിൻ്റെയും കാമാക്കിൻ്റെയും "പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്", 6-ാം പതിപ്പ്, 1976, pp 34 - 37 എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ്.
 30. ഐറിഷ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ.ഇൻഷുറൻസ് തത്വങ്ങൾ Archived 2009-04-11 at the Wayback Machine..
 31. 31.0 31.1 സി. കുല്പും ജെ. ഹാളും, അത്യാഹിത ഇൻഷുറൻസ്, നാലാം പതിപ്പ്, 1968, page 35
 32. മെനപേസ്, മൈക്കിൾ (10 മാർച്ച് 2019). "നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ ശത്രുതാപരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കൽ കാരണം ക്ഷുദ്രവെയറിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തപ്പെടാനിടയില്ല" [Losses From Malware May Not Be Covered Due To Your Policy's Hostile Acts Exclusion]. ദേശീയ നിയമ അവലോകനം (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 25 ഏപ്രിൽ 2019.
 33. സ്റ്റോക്ക്, റോബ് (19 മാർച്ച് 2019). "ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് വെടിവയ്പ്പിൽ ഇരയായവർക്കായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തീവ്രവാദ ഒഴിവാക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു" [Insurers waive terrorism exclusions for Christchurch shooting victims]. സ്റ്റഫ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 25 ഏപ്രിൽ 2019.
 34. കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനം PTA (2019), ഇൻഷുറൻസ് ഗൈഡ്, revised ഏപ്രിൽ 2019, accessed 19 ഡിസംബർ 2020
 35. പീറ്റർ സ്വീഫെൽ; റോളണ്ട് ഐസൻ (24 ഫെബ്രുവരി 2012). ഇൻഷുറൻസ് ഇക്കണോമിക്സ് [Insurance Economics] (in ഇംഗ്ലീഷ്). സ്പ്രിംഗർ സയൻസ് & ബിസിനസ് മീഡിയ. pp. 268–. ISBN 978-3-642-20547-7.
 36. ഹോവാർഡ് കുൻറ്യൂതർ (1996). ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ദുരന്ത നഷ്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക Archived 2010-06-20 at the Wayback Machine.. അപകടസാധ്യതയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും ജേണൽ.
 37. ബ്രൗൺ ആർ എൽ. (1993). ആസ്തി, അപകട ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി നിരക്ക് ഉണ്ടാക്കലും നഷ്ടപരിഹാരവും: ആമുഖം. ആക്ടെക്സ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.
 38. ഫെൽഡ്സ്റ്റീൻ, സിൽവൻ ജി.; ഫാബോസി, ഫ്രാങ്ക് ജെ. (2008). മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടുകളുടെ കൈപ്പുസ്തകം [The Handbook of Municipal Bonds] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ജോൺ വൈലി ആൻഡ് സൺസ്. p. 614. ISBN 978-0-470-10875-8. Retrieved 8 ഫെബ്രുവരി 2010.
 39. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എബിഐ Archived 2009-09-07 at the Wayback Machine.. Abi.org.uk. Retrieved on 18 ജൂലൈ 2013.
 40. ഫെയിൻമാൻ, ജെയ് എം. (2010). വൈകിക്കുക, നിരസിക്കുക, പ്രതിരോധിക്കുക: ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്തുകൊണ്ട് അവകാശവാദങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും [Delay, Deny, Defend : Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It] (in ഇംഗ്ലീഷ്). പോർട്ട്ഫോളിയോ. p. 16. ISBN 9781101196281. OCLC 883320058.
 41. വിയർ, ഓഡ്രി എ.; ഹാംപ്ടൺ, ജോൺ എച്ച്. (മാർച്ച് 1995). "അപകടസാധ്യതാ നിർവഹണത്തിൻ്റെയും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും അവശ്യസാധനങ്ങൾ" [Essentials of Risk Management and Insurance]. റിസ്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ജേണൽ (in ഇംഗ്ലീഷ്). 62 (1): 157. doi:10.2307/253703. ISSN 0022-4367. JSTOR 253703.
 42. ഫിറ്റ്സ്പാട്രിക്, സീൻ, ഭയമാണ് താക്കോൽ: സൈക്കിളുകൾ അണ്ടർ റൈറ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ വഴികാട്ടി, 10 Conn. Ins. L.J. 255 (2004).
 43. ബെർഗർ, അലൻ എൻ.; കമ്മിൻസ്, ജെ. ഡേവിഡ്; വീസ്, മേരി എ. (ഒക്ടോബർ 1997). "സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ഒന്നിലധികം വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹവർത്തിത്വം: ആസ്തി-ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വ്യവഹാരം" [The Coexistence of Multiple Distribution Systems for Financial Services: The Case of Property-Liability Insurance.] (PDF). Journal of Business (in ഇംഗ്ലീഷ്). 70 (4): 515–46. doi:10.1086/209730. Archived from the original (PDF) on 2000-09-19. (online draft Archived 2010-06-22 at the Wayback Machine.)
 44. ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. "ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങൾ. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമയുടെ പോളിസി എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്?" [Business insurance information. What does a businessowners policy cover?] (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2007-05-09.
 45. "കെട്ടിടനിർമ്മാണ അപായസാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്: നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിരക്ഷ" [Builder's Risk Insurance: Specialized Coverage for Construction Projects]. ക്രമീകരണം ഇന്ന് (in ഇംഗ്ലീഷ്). അഡ്ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ. Retrieved 16 ഒക്ടോബർ 2009.
 46. അലി, വില്ലിയംസ്; അബ്ദുലൈ, അവുദു; മിശ്ര, അശോക് കെ. (2020-10-06). "വികസ്വര, വളർന്നുവരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള ആവശ്യത്തിൻ്റെ വിശകലനത്തിലെ സമീപകാല മുന്നേറ്റങ്ങൾ" [Recent Advances in the Analyses of Demand for Agricultural Insurance in Developing and Emerging Countries]. റിസോഴ്സ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ വാർഷിക അവലോകനം (in ഇംഗ്ലീഷ്). വാർഷിക അവലോകനങ്ങൾ. 12 (1): 411–430. doi:10.1146/annurev-resource-110119-025306. ISSN 1941-1340. S2CID 225173762.
 47. ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. "എന്താണ് ഗൃഹ ഉടമ ഇൻഷുറൻസ്?" [What is homeowners insurance?] (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 11 നവംബർ 2008.
 48. മില്ലർ, നാഥൻ. "ഭൂവുടമകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്: നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സംരക്ഷിക്കൽ" [Insurance For Landlords: Protecting Your Investment]. ഫോബ്സ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2019-10-27.
 49. സീമാൻ, എസ്.എം; കിറ്റ്രെഡ്ജ്, സി. (1997). "അമിതപാളി ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്: നിയമവും വ്യവഹാരവും" [Excess Liability Insurance: Law and Litigation]. ടോർട്ട് & ഇൻഷുറൻസ് ലോ ജർണൽ (in ഇംഗ്ലീഷ്). 32 (3): 653–714. JSTOR 25763179.
 50. വ്യാപാര ഇൻഷുറൻസ് വകകൾ | SBA.gov Archived 2010-06-29 at the Wayback Machine.. Business.gov. Retrieved on 18 ജൂലൈ 2013.
 51. ബ്രീത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, Plant Hire Insurance, accessed 14 ഏപ്രിൽ 2024
 52. ബ്ലിട്സ്, ഗാരി; ഷോൺബെർഗ്, ഡാനിയേൽ. "സ്വകാര്യ സ്ഥാവരവസ്തു നിക്ഷേപ ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വെടിപ്പായ നിർഗമനം സുഗമമാക്കുന്നു" [Private REITs: Facilitating a Cleaner Exit with Tax Insurance]. ഇടപാട് ഉപദേശകർ (in ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 2329-9134. Archived from the original on 2018-10-23. Retrieved 2024-04-19.
 53. മാർഗരറ്റ് ഇ ലിഞ്ച്, എഡിറ്റർ, "ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംജ്ഞാനശാസ്‌ത്രം", അമെരിക്കൻ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംഘടന, 1992, ISBN 1-879143-13-5
 54. ലെൻസിസ്, പീറ്റർ എം. (1998). തൊഴിലാളികളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം: ഒരു അവലംബവും വഴികാട്ടിയും [Workers compensation : a reference and guide] (in ഇംഗ്ലീഷ്). വെസ്റ്റ്പോർട്ട്, കണക്റ്റിക്കട്ട്: കോറം ബുക്സ്. pp. 75–76. ISBN 9781567201741. Retrieved 1 മേയ് 2024.
 55. 55.0 55.1 ടീൽ, ജോൺ (2013). ഇൻഷുറൻസും അപകടസാധ്യത നിർവഹണവും [Insurance and Risk Management] (in ഇംഗ്ലീഷ്). സിഡ്നി, ഓസ്ട്രേലിയ: സി.സി.എച്ച് / വോൾട്ടേഴ്സ് ക്ലൂവർ. p. 40. ISBN 978-1-922042-88-0. ഒരു വ്യക്തിയോ വ്യാപാര സ്ഥാപനമോ ഏതെങ്കിലും അപകടസാധ്യത മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ നിലനിർത്തുമ്പോൾ അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ സംഭവിക്കുന്നു. നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കുറവായിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ പൊതുവെ ഉചിതമാണ്. ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള, കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾക്ക് അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ ഉചിതമായിരിക്കും, സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ളതാണ് കാരണം. അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ സജീവമോ നിഷ്ക്രിയമോ ആകാം. ഒരു വ്യക്തി അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയുകയും ആ അപകടസാധ്യത മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ നിലനിർത്താൻ മനഃപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് സജീവമായ അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പോളിസി അമിതത്തുകയായി (അല്ലെങ്കിൽ കിഴിവ്) ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ $500 വഹിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനമോ വ്യക്തിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടിയേക്കാം. ഒരു പോളിസി അമിതത്തുക (അല്ലെങ്കിൽ കിഴിവ്) എന്നത് പോളിസിയിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്, അതിലൂടെ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്ട പരിഹാരത്തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക കുറയ്ക്കുന്നു. പകരമായി, അപകടസാധ്യത നിർവാഹകൻ മുഴുവൻ അപകടസാധ്യതയും സ്വയം ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അതുവഴി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയമായി അവർ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക ലാഭിക്കാം. ഒരു പോളിസി അമിതത്തുക ചെറിയ പോളിസി അവകാശവാദങ്ങളും ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർവഹണ ചെലവും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നതിനാലും, പ്രീമിയം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതിനാലും സജീവമായ അപകടസാധ്യത നിലനിർത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമല്ലാത്തതോ വളരെ ചെലവേറിയതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉറവിടങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ കണ്ണികൾ

[തിരുത്തുക]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻഷുറൻസ്&oldid=4082642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്