ഇൻഷുറൻസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടേയാക്കാവുന്ന ഒരു നഷ്ടത്തിനു സാമ്പത്തികപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുൻകൂറായി പണം ഒരു സ്രോതസ്സിൽ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയെ ഇൻഷുറൻസ് എന്നു പറയുന്നു. മുടക്കുപണം അവശ്യം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയല്ല ഇൻഷ്വറൻസ്‌. അതേസമയം ഇൻഷ്വറൻസ്‌, നിലവിലുള്ള നഷ്ടസാധ്യതകൾക്കെതിരെ ഒരുവനു സംരക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന നഷ്ടം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്‌ അത്‌. മനുഷ്യരുടേയോ ജന്തുക്കളുടേയോ ജീവൻ, ആരോഗ്യം കൂടാതെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ, ഭവനം, വാഹനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനം ആയിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്. ഇൻഷുറസ് നേടുന്ന ആളിനെ പോളിസിയുടമ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലേയ്ക്കായി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത തുക അടയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്നു പറയുന്നു. പോളിസികളിൽ മാസം തോറുമോ വർഷം തോറുമോ പ്രിമീയം അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ പോളിസിയിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്കാണ് പ്രിമീയം അടയ്ക്കുന്നത്. കാലാവധിക്കുശേഷം ഒരു നിശ്ചിത തുക കഴിച്ച് ബാക്കി തുക ലഭിക്കുന്ന പോളിസിയാണ് ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികൾ. പക്ഷേ വാഹന ഇൻഷുറൻസിൽ തുകയൊന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നില്ല. പോളിസിയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അപകടം, വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

4500 ബി.സി.യിൽ പുരാതന ചൈനീസ്, ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഏതോ ആശയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു, ഭാരതത്തിന്റെ പുരാതന നിയമഗ്രന്ഥമായ മനുസ്മൃതിയിലും ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണാം. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കപ്പലുടമകൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപര യാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ വായ്‌പകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. യാത്രയ്‌ക്കിടെ കപ്പൽ തകർന്നാൽ വായ്‌പ തിരിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന കപ്പലുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ ഈ തുക പര്യാപ്‌തമായിരുന്നു.എന്നാൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിന് തുടക്കം 1600 -കളിലാണ് . ഉണരുക! പറയുന്നു "വ്യാപര കപ്പൽയാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ഇടപാടുകളാണു പിൽക്കാലത്ത്‌ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പേരുകേട്ട ഇൻഷ്വറൻസ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിത്തീർന്ന ‘ലണ്ടനിലെ ലോയ്‌ഡ്‌സി’ൻറെ പിറവിയിലേക്കു നയിച്ചത്‌. 1688 ആയപ്പോഴേക്കും, എഡ്വേർഡ്‌ ലോയ്‌ഡ്‌ എന്നയാൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കോഫി ഹൗസിൽ അനൗദ്യോഗികമായി കൂടിവന്ന് ബിസിനസ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ ലണ്ടനിലെ പല വ്യാപാരികളുടെയും പണമിടപാടുകാരുടെയും പതിവായിത്തീർന്നു. കപ്പലുടമകളുമായി ഇൻഷ്വറൻസ്‌ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ, ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്‌ക്കുള്ള നഷ്ടമുണ്ടായാൽ തങ്ങൾ അതു വഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു—⁠അതിനു പകരമായി കപ്പലുടമകൾ ഒരു തുക അഥവാ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കണമായിരുന്നു—⁠സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ആ തുകയുടെ അടിയിൽ സ്വന്തം പേരെഴുതുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇൻഷ്വറർമാർ പിന്നീട്‌ അടിയിൽ എഴുതുന്നവർ എന്നർഥമുള്ള ‘അണ്ടർറൈറ്റർമാർ’ എന്നറിയപ്പെടാൻ ഇടയായി. തുടർന്ന്, 1769-ൽ ലോയ്‌ഡ്‌സ്‌ അണ്ടർറൈറ്റർമാരുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക സംഘമായിത്തീർന്നു. ക്രമേണ അവരുടെ സ്ഥാപനം സമുദ്ര അപകടങ്ങൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ മുൻനിരയിൽ എത്തി." ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 1818 ആരംഭിച്ച ഓറിയന്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ്.[1]

വിവിധ തരം ഇൻഷുറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇൻഷുറൻസുകളെ പൊതുവേ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു;

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ ഇൻഷുറൻസിന് വിധേയമാകുന്നത്.നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പെട്ടെന്നുള്ള വിപത്തിൽ നിന്നോ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ആദ്യം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം, ഇത് കേവലം ഒരു സംരക്ഷണ നടപടിയായി സ്വത്ത് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായി പരിണമിച്ചുനികുതി ആസൂത്രണം. ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, നിലവിലെ സമ്പാദ്യം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലൈഫ് കവറിന്റെ ആവശ്യം കണക്കാക്കുന്നത്.സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.

പൊതു ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

ജീവിതത്തിന് പുറമെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കവറേജും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി തരം ഇൻ‌ഷുറൻ‌സ് ഉണ്ട്:

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ, ശസ്ത്രക്രിയാ ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സാധാരണയായി,ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ പണരഹിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വാഹനവുമായി (ഇരുചക്ര വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലർ) ബന്ധപ്പെട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കാനുള്ള പരിരക്ഷയും വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ബാധ്യതയ്ക്കുള്ള കവറുകളും നൽകുന്നു.[2]

കാർ ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

ഒരു അപകടം, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നിവ കാരണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളെ തേർഡ്-പാർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി നാശനഷ്ടത്തിനും പേഴ്സണൽ അപകടങ്ങൾക്കും മരണത്തിനും പരിരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

കാർ ഇൻഷുറൻസിൻറെ ഇനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ്

  1. സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് - ഒരു കൂട്ടിയിടി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിധ്വംസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ കാറിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കാറിനും അതുപോലെ മറ്റ് ആളുകളുടെ വാഹനത്തിനും വസ്തുവകകൾക്കുമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിപുലമായ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇത്. മോഷണം, അഗ്നിബാധ, ദ്രോഹകരമായ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നിവമൂലം സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു.[3]
  2. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് - കൂട്ടിയിടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാർ മുഖേന മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല.

യാത്രാ ഇൻഷ്വറൻസ്[തിരുത്തുക]

നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ ഇത് നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അദൃശ്യമായ മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബാഗേജ് നഷ്ടപ്പെടൽ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഹോം ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

പോളിസിയുടെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് ഇത് വീടിനെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വീടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.

മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

ചരക്ക്, ചരക്ക് മുതലായവ ട്രാൻസിറ്റ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വാണിജ്യ ഇൻഷുറൻസ്[തിരുത്തുക]

നിർമ്മാണം, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഭക്ഷണം, വൈദ്യുതി, സാങ്കേതികവിദ്യ മുതലായ വ്യവസായ മേഖലയിലെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇത് പരിഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റിസ്ക് പരിരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനം ഏറെക്കുറെ സമാനമായിരിക്കും.

  1. ഡോ. സണ്ണിക്കുട്ടി തോമസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. പ്രതിഭ പബ്ലിക്കേഷൻസ്. p. 11. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
  2. "Commercial Insurance". Archived from the original on 2020-08-25.
  3. "Low cost Truck Insurance". Archived from the original on 2020-11-09.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻഷുറൻസ്&oldid=3979832" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്