ഇന്ത്യയിലെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഐ.യു.സി.എന്നിന്റെ (IUCN) റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്ക് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ 47 ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് (as of 5 സെപ്റ്റംബർ 2011).[1] റിയൊ+20 ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചുവപ്പുപട്ടിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 132 സസ്യ-ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്.[2][3][4]

ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവികൽ[തിരുത്തുക]

ആന്ത്രോപോഡുകൾ

പക്ഷികൾ

ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് പക്ഷി

മത്സ്യങ്ങൾ

ഷഡ്പദങ്ങൾ

ഉരഗങ്ങളും ഉഭയജീവികളും

സസ്തനികൾ

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ[തിരുത്തുക]

മത്സ്യങ്ങൾ

മിസ്സ് കേരള മത്സ്യം

പക്ഷികൾ

ഉരഗങ്ങൾ

സസ്തനികൾ

വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ[തിരുത്തുക]

IUCN As of 2012:[6]

സസ്തനികൾ

പക്ഷികൾ

ഉരഗങ്ങളും ഉഭയജീവികളും

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]