ആശ്രമങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

ബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

ആശ്രമം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ആശ്രമം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ആശ്രമം (വിവക്ഷകൾ)

ഹിന്ദുധർമ്മമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട ജീവിതഘട്ടങ്ങളെയാണ് ആശ്രമങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഷ്ടാനമാർഗങ്ങളാണ്. ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി അനുഷ്ടിക്കേണ്ട ഈ ആശ്രമങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ്.

ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്നീ വർണ്ണങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരുക്കു മാത്രമേ വേദപഠനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഈ ആശ്രമങ്ങളീൽ പങ്കാളികളായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് വേദപഠനം നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആശ്രമം പിന്തുടരണം എന്നാണ് നിഷ്കർഷ[1]‌.

ബുദ്ധ-ജൈന ചിന്തകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാകുന്ന കാ‍ലയളവിലാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഈ ആശ്രമവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്.[2]‌ ആശ്രമങ്ങളേയും ചാതുർവർണ്ണ്യവ്യവസ്ഥിതിയേയും ചേർത്ത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "CHAPTER 7 - NEW QUESTIONS AND IDEAS". Social Science - Class VI - Our Pasts-I. New Delhi: NCERT. 2007. p. 72. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 8174504931. 
  2. "CHAPTER 7 - NEW QUESTIONS AND IDEAS". Social Science - Class VI - Our Pasts-I. New Delhi: NCERT. 2007. p. 72. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 8174504931. "Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, brahmins developed the system of ashramas." 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആശ്രമങ്ങൾ&oldid=1690232" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്