വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 7

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉള്ളടക്കം

KSSP Logo.gif[തിരുത്തുക]

-->

പ്രമാണം:Kssp emblem.pngപകർപ്പ് ----ദീപക് (സംവാദം) 16:03, 2 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

രണ്ടും രണ്ടല്ലേ? ഒന്ന് പരിഷത്തിന്റേയും മറ്റേത് പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗത്തിന്റേയ്യും. --Vssun 15:48, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Copy of vlcsnap-2009-10-22-16h31m24s56.png[തിരുത്തുക]

-->

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 14:35, 28 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)


പ്രമാണം:Sept11a.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 11:27, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മറ്റ് മാർഗ്ഗത്തിൽ ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത ചിത്രം, ന്യായോപയോഗം?--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:31, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഇതടക്കം കോമൺസിൽ ചില സ്വതന്ത്രചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ന്യായീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? --Vssun 15:29, 3 മേയ് 2010 (UTC)


പ്രമാണം:GaruDaSalaBham.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 15:29, 30 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thejas.jpg[തിരുത്തുക]

-->

തേജസ് വാരികയെപ്പെറ്റി ഒന്നുംതന്നെ പറയാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗമല്ല Vssun 06:17, 1 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തെജസ്ബ്.jpg[തിരുത്തുക]

-->

തേജസ് വാരികയെപ്പെറ്റി ഒന്നുംതന്നെ പറയാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗമല്ല Vssun 06:19, 1 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Fortnightly.jpg[തിരുത്തുക]

-->

തേജസ് വാരികയെപ്പെറ്റി ഒന്നുംതന്നെ പറയാത്ത ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം ന്യായോപയോഗമല്ല Vssun 06:19, 1 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഫെറാറി F430 സ്പൈഡർ.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 08:16, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടമില്ല Vssun 09:25, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jaliyanwalahbagh.jpg[തിരുത്തുക]

-->

അനുമതിയില്ല Vssun 15:34, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC) അനുമതി ചേർത്തു--Challiovsky Talkies ♫♫ 07:03, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഈ അനുമതിയിൽ രചയിതാവ് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർക്കാനാകൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ടി.ആർ.എസ്. വഴി അനുമതി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ്. --Vssun 09:12, 2 മേയ് 2010 (UTC)
പടം ചേർത്ത് രണ്ടു മൂന്നു വർഷമായതിനാൽ, ഇനി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്‌. --Challiovsky Talkies ♫♫ 18:49, 4 മേയ് 2010 (UTC)--[

പ്രമാണം:Vasco da gama memorial.JPG[തിരുത്തുക]

-->

കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല. പ്രസ്തുത ചിത്രകാരന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്. Vssun 16:04, 25 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഛായാഗ്രാഹകൻ അനുവദിച്ചതാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം --Challiovsky Talkies ♫♫ 07:03, 27 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഛായാഗ്രാഹകന്റെ അനുമതികൾ ഒ.ടി.ആർ.എസ്. വഴിയാൺ` സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി, ഛായാഗ്രാഹകന്റെ എഴുത്ത്, permissions-ml@wikimedia.org എന്ന അഡ്രസിലേക്ക് അയക്കുക. --Vssun 09:18, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ-കയ്യൊപ്പ്.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം വേണം Vssun 08:40, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പൊതു സഞ്ചയം? --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:25, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)
ഇത് സ്വാതിതിരുന്നാളിന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ, ഇതിന്റെ ഉറവിടം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉറവിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി.ഡി. ആർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലനിർത്താവുന്നതുമാണ്. --Vssun 11:13, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ-രഥയാത്ര.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം, തിയതി, ചിത്രകാരൻ Vssun 08:41, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC) പൊതുസഞ്ചയം --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:25, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ1.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം + തിയതി + ചിത്രകാരൻ Vssun 08:42, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പൊതുസഞ്ചയം --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:26, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സ്വാതിതിരുനാൾ-ബാല്യം.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം + (സാധ്യമെങ്കിൽ തിയതി, ചിത്രകാരൻ) Vssun 08:43, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:റാണിഗൗരിലക്ഷ്മീഭായ്.jpg[തിരുത്തുക]

-->

ഉറവിടം + (തിയതി, ചിത്രകാരൻ) Vssun 08:44, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പൊതുസഞ്ചയം --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:26, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort4a.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടേയും ബാധകം. Vssun 09:42, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort5a.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടേയും ബാധകം. Vssun 09:43, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort6a.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടേയും ബാധകം. Vssun 09:43, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort8a.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടേയും ബാധകം. Vssun 09:45, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kannurfort2a.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടേയും ബാധകം. Vssun 09:45, 2 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Baswra ഹരിതകൻ‌.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നൽകുക Vssun 05:00, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kuruva02.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. Vssun 16:10, 4 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Indflg.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 11:13, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മറ്റ് മാർഗ്ഗത്തിലൊന്നും ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത ചിത്രം. ന്യായോപയോഗം? --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:29, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)
ഒരു ചരിത്രസംഭവത്തിന്റെ ചിത്രം മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നതിനാൽ ന്യായോപയോഗമാകാം എന്ന സംശയം മനസിൽ വരുന്നു. --Vssun 11:58, 3 മേയ് 2010 (UTC)
ടൈഗർ ഹിൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചത് ആണെന്ന് കരുതുന്നു. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന സംഭവം എന്ന അർത്ഥത്തിലായാലും മതി. --Vssun 12:11, 3 മേയ് 2010 (UTC)

ന്യായോപയോഗപരിധിയിൽ വരുമെന്ന് കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 12:12, 3 മേയ് 2010 (UTC)

സ്രോതസ് തിരഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഈ താളിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ റെസലൂഷൻ ഉള്ളത് ഒഴികെ. എല്ലാരും ഒന്നു തിരയുമല്ലോ--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 12:36, 3 മേയ് 2010 (UTC)
എന്തായാലും ഇത്രയും റെസല്യൂഷനിൽ ന്യായോപയോഗപടം വക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറക്കേണ്ടി വരും. --Vssun 15:15, 3 മേയ് 2010 (UTC)

--Vssun 09:48, 16 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tiger hill capture.jpg[തിരുത്തുക]

ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം, പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്. ന്യായോപയോഗത്തിൽ വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല Vssun 11:36, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഇത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത ചിത്രമല്ലേ.. യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിശദീകരണത്തിന് ന്യായോപയോഗമായി ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:32, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സൈറ്റല്ല. സ്വകാര്യസൈറ്റാണ്. ടെക്നോളജിയെ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? --Vssun 15:32, 3 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ravi 1.jpg[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണെന്നറിയാത്തതിനാൽ ഇതിന്റെ അനുമതി/ഉപയോഗം അനുവദനീയമല്ല. ഷണ്മുഖം സ്റ്റുഡിയോക്കാണ് പകർപ്പവകാശമെങ്കിൽ, Fotokannan ഉപയോക്താവ് അതിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ആ വിവരം ചിത്രത്തിൽ ചേർത്താൽ ഇത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുകരുതുന്നു. Vssun 10:58, 6 മേയ് 2010 (UTC)

ഇതു് ഫോട്ടോയുടെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.--ഷിജു അലക്സ് 11:05, 6 മേയ് 2010 (UTC)

എങ്കിലും മുകളിൽപ്പറഞ്ഞത് ബാധകം തന്നെ. --Vssun 11:27, 6 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Photo 2.jpg[തിരുത്തുക]

ഇതിന്റെ അനുമതി തെറ്റാണ്. പോസ്റ്റർ പകർപ്പവകാശമുള്ളതായതിനാൽ അതിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പും പകർപ്പവകാശമുള്ളതുതന്നെയാണ്. ന്യായോപയോഗരീതിയിൽ കെ. രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ താളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. വിധേയൻ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ താളിലോ, ആ ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലോ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. Vssun 15:25, 6 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mg sreekumar.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവ ചേർക്കുക Vssun 05:42, 16 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:120px-Che Guevara school.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കണം Vssun 08:09, 8 മേയ് 2010 (UTC)

Redundant duplicate of പ്രമാണം:Che Guevara school.jpg Hekerui 09:39, 10 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jed lamar tower.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. Vssun 03:00, 10 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thomas-issac.jpg[തിരുത്തുക]

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം ന്യായോപയോഗപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. Vssun 05:17, 10 മേയ് 2010 (UTC)


പ്രമാണം:Pakistan army kargil.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു Vssun 11:18, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മറ്റ് മാർഗ്ഗത്തിലൊന്നും ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത ചിത്രം, ന്യായോപയോഗം? --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:29, 29 മാർച്ച് 2010 (UTC)

മുകളിലെ ചിത്രത്തിനുള്ള ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഈ ചിത്രത്തിനില്ലെന്നു കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ന്യായോപയോഗം സാധിക്കില്ലെന്നും. --Vssun 12:01, 3 മേയ് 2010 (UTC)

കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്തെ പാകിസ്താൻ പട്ടാളത്തിന്റെ വേറെ ചിത്രമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ന്യായോപയോഗമായി എടുത്തുകൂടേ? -- റസിമാൻ ടി വി 12:15, 3 മേയ് 2010 (UTC)
മറ്റുചിത്രങ്ങളില്ല എന്നത് ന്യായോപയോഗത്തിനുള്ള കാരണമാകുമോ? ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാലാണ് മുകളിലെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞത്. ആ പ്രത്യേകത ഇതിനില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. --Vssun 10:00, 16 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പച്ചോളി.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun 08:00, 15 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Maniratnam01.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. Vssun 16:44, 20 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Jayabharathi.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun 18:07, 25 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ബിംഗ് പൂമുഖത്താൾ.jpg[തിരുത്തുക]

നേരത്തേതന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിലവിലുള്ളതിനാൽ സമാനമായ മറ്റൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ന്യായോപയോഗമല്ല Vssun 05:34, 28 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Estheppan c.jpg[തിരുത്തുക]

ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താളിൽ ന്യായോപയോഗം ചെയ്യാനേ സാധിക്കൂ റസിമാൻ ടി വി 05:37, 28 മേയ് 2010 (UTC)

വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, പകർപ്പവകാശമുള്ള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ന്യായോപയോഗപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. Vssun 05:39, 28 മേയ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ezhuthachan.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം ചേർക്കുക Vssun 17:22, 8 ജൂൺ 2010 (UTC)

പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല. ഛായാചിത്രമായതിനാൽ പുനർനിർമ്മാണം സാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യായോപയോഗവും സാധ്യമല്ല. --Vssun 06:53, 16 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പുല്ലേപ്പടിപാലം.png[തിരുത്തുക]

വ്യക്തമായ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തതായതിനാൽ പകർപ്പവകാശമുള്ളതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Vssun 15:57, 9 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പുല്ലേപ്പടിപാലം.jpeg[തിരുത്തുക]

വ്യക്തമായ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തതായതിനാൽ പകർപ്പവകാശമുള്ളതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Vssun 15:57, 9 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Hortus malabaricus.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun 12:00, 11 ജൂൺ 2010 (UTC)

കോമൺസിലെ ഈ ചിത്രം കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്നു നീക്കം ചെയ്യാം. --Vssun 16:27, 11 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:H.H. Baselius Mar Thoma Didimus I.jpg[തിരുത്തുക]

രചയിതാവ്/പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ സമ്മതം, ഒ.ടി.ആർ.എസ്. വഴി സ്ഥിരീകരിക്കണം Vssun 02:54, 16 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:48- Sun microsystems Office Bangalore.JPG[തിരുത്തുക]

ചിത്രകാരൻ/ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല Vssun 03:22, 16 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Prakash-bare.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:31, 17 ജൂൺ 2010 (UTC)

.

പ്രമാണം:Laljose.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടത്തിന്റെ അനുമതിപ്രശ്നം മൂലം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Vssun (സുനിൽ) 05:47, 19 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കീഴാന്തൂർ.JPG[തിരുത്തുക]

ആരെടുത്തതാണെന്നോ, അനുമതിയോ ഇല്ല. Vssun (സുനിൽ) 13:25, 20 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:IPhoneSeattle.jpg[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു - Anoopan| അനൂപൻ 10:45, 23 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Edakochi-Aroor Bridge.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനം. ഈ പാലം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ന്യായോപയോഗം സാധ്യമല്ല (ഉറവിടം:http://travelandtourism.mathrubhumi.com/localnews/malayalam/news/kerala/districts/alappuzha/152766/2010-02-11/5/0/1/68) Vssun (സുനിൽ) 05:29, 29 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Sarath.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി സ്ഥിരീകരിക്കാനാകാത്ത ചിത്രം. Vssun (സുനിൽ) 17:55, 29 ജൂൺ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:എത്യോപ്യൻ‌ഗുണിതം.jpg[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗമില്ല Vssun (സുനിൽ) 04:43, 2 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഇനി ഇതു നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 04:51, 2 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കാർമൽ‍ഹൈ-സെ-ചാലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:17, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടി നോർത്ത് ജങ്ഷൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:18, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടി-സൌത്ത്-ജങ്ഷൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:18, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സർക്കാർവിദ്യാലയംചലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:19, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സതേർണ്കോളേജ്ചാലക്കുടി.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:19, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചാലക്കുടിഫയർസ്റ്റേഷൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം/രചയിതാവ് വ്യക്തമല്ല Vssun (സുനിൽ) 11:21, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Choki19052010313.jpg[തിരുത്തുക]

രചയിതാവ്, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:29, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:TVS iyyengar.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:38, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Planck.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:38, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Aagathan.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർക്കണം, കൂടിയ റെസല്യൂഷൻ Vssun (സുനിൽ) 11:39, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Maxwell.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:39, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kalikalam.jpg[തിരുത്തുക]

SVG വെർഷൻ നിലവിലുണ്ട്. Vssun (സുനിൽ) 01:58, 12 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Coconut piece.jpg[തിരുത്തുക]

നിലവിലുള്ള പ്രമാണം. പ്രമാണം:Coconut piece high resolution.jpg Rameshng:::Buzz me :) 09:23, 14 ജൂലൈ 2010 (UTC)

എങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതേ പ്രമാണം പ്രമാണം:Coconut piece high resolution.jpg എന്ന പേരിൽ നിലവിലുണ്ട്--Rameshng:::Buzz me :) 09:26, 14 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഈ പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്തുകൊള്ളുക.Rojypala

ഇതിൽ തീരുമാനമായല്ലോ. ഇത് നീക്കാം ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു.--Rameshng:::Buzz me :) 05:50, 21 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:BSNL-ADSL Modem.JPG[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:08, 20 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഇപ്പോൾ ശരിയായോ? --ലിജോ 17:42, 20 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ശരിയായി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോ ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക.--Vssun (സുനിൽ) 02:29, 21 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Tennessee River Airl.jpg[തിരുത്തുക]

കോമൺസിലേക്ക് നീക്കി. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 08:22, 26 ജൂലൈ 2010 (UTC)


പ്രമാണം:Indian cuisine title malayalam.JPG[തിരുത്തുക]

എങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നില. പശ്ചാത്തലചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റി നിശ്ചയമില്ല. Rameshng:::Buzz me :) 09:14, 26 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thutha tvp01.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:36, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായി ചിത്രം പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 02:14, 31 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thutha tvp02.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:36, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായി ചിത്രം പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 02:14, 31 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thutha tvp03.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:36, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായി ചിത്രം പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 02:14, 31 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thutha tvp04.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 11:37, 9 ജൂലൈ 2010 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായി ചിത്രം പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 02:14, 31 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:B.-Premanand.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:11, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:AAScreenshot.png[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗിക്കാത്ത ചിത്രം. വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:13, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Cherthala Karthiyayini Temple.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:16, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Palode Town 2010.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:18, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Saswathikananda.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:20, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Thiruvananthapuram Kerala.png[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല; ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:20, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:PictureSSA 071.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:23, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ആര്യവേപ്പിന്റെ പൂവ്‌.JPG[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 16:24, 27 ജൂലൈ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Yurika.jpg[തിരുത്തുക]

കൂടിയ റെസല്യൂഷൻ, മറ്റൊരു ചിത്രം നിലവിലുണ്ട്. Vssun (സുനിൽ) 03:15, 28 ജൂലൈ 2010 (UTC) {മായ്ക്കുക}

പ്രമാണം:MTVASUDEVANNAIR.jpg[തിരുത്തുക]

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ന്യായോപയോഗം അസാധ്യം Vssun (സുനിൽ) 16:08, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC) പ്രമാണം:MTVASUDEVANNAIR.jpg നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. --Pathaayan 01:19, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Harivarasanam KJYesudas.ogg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനം Vssun (സുനിൽ) 12:03, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പകർപ്പവകാശലംഘനം ഉറപ്പാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കേണ്ടതല്ലേ? --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 03:38, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പാലക്കാട് പഠനശിബിരം 1 - ഹബീബും ഷിജുവും.JPG[തിരുത്തുക]

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം, നിലവിലുള്ള അനുമതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല Vssun (സുനിൽ) 12:31, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

സമ്മതം അറിയിക്കാൻ ഛായാഗ്രാഹകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്പം കൂടെ ക്ഷമിക്കുക.--അഭി 18:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം ഈ ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമായി ഈ മാറ്റത്തെ കണക്കാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.--അഭി 16:21, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പാലക്കാട് പഠനശിബിരം 1 - ഹബീബ്.JPG[തിരുത്തുക]

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം, നിലവിലുള്ള അനുമതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല Vssun (സുനിൽ) 12:32, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

സമ്മതം അറിയിക്കാൻ ഛായാഗ്രാഹകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്പം കൂടെ ക്ഷമിക്കുക.--അഭി 18:16, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം ഈ ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമായി ഈ മാറ്റത്തെ കണക്കാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.--അഭി 16:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:നിക്കാഹ്.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം+രചയിതാവ് ചേർക്കുക Vssun (സുനിൽ) 02:07, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Rajamanikyam.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗം സാധിക്കാത്ത ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ. സ്ക്രീൻഷൊട്ടിൽ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് --റസിമാൻ ടി വി 18:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. :) --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:36, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:New interface.JPG[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് Vssun (സുനിൽ) 12:35, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Sakunthala.jpg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശലംഘനം. ശകുന്തള, 1965-ലെ ചിത്രമാണ്. Vssun (സുനിൽ) 01:33, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

അമ്പതു തികഞ്ഞ സുബ്ബലക്ഷ്മിയാണെന്നോ ചിത്രത്തിൽ?! 65-ലേത് മലയാളചിത്രമാണ്‌. ഈ ചിത്രം 40-ലേതാണ്‌.--തച്ചന്റെ മകൻ 17:47, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Gtalogowhite.svg[തിരുത്തുക]

പകർപ്പവകാശ ടാഗും, ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയും ചേർക്കണം Vssun (സുനിൽ) 01:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്--അഭി 16:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)


പ്രമാണം:Mathilukal.jpg[തിരുത്തുക]

സ്ക്രീൻഷോട്ടിന്‌ നിലവിലെ ലൈസൻസ് യോജിക്കില്ലെന്ന് കരുതുന്നു --റസിമാൻ ടി വി 18:29, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ലൈസൻസ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 02:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Ramayanam Malayalam.jpg[തിരുത്തുക]

ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരമാർശിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ മാത്രമേ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. Vssun (സുനിൽ) 09:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

അയ്യോ! കഷ്ടമായല്ലോ. ഇനി ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ലേഖനം തുടങ്ങിയാലും രാമായണത്തിന്റെ ആവർത്തനമേ ആകൂ. എങ്കിലും തുടങ്ങട്ടേ?--Naveen Sankar 04:35, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ഇത്ര നന്നായി ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നീക്കം ചെയാൻ വിഷമമുണ്ട്. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം ദയവായി ആരംഭിക്കൂ.--Vssun (സുനിൽ) 15:56, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പൈകോ ക്ലാസിക്സ് എന്ന ലെഖനത്തിലും ഇതു് ഉപയോഗിച്ച് കൂടെ. --ഷിജു അലക്സ് 01:13, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

തീർച്ചയായും.--Vssun (സുനിൽ) 02:04, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ദയവായി ഒരാഴ്ച സമയം തരൂ.. പുസ്തകം നാട്ടിലും ഞാൻ ജോലിസ്ഥലത്തുമായിപ്പോയി. ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയുടെ വിവരണം നൽകുന്ന താൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നീലിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. --Naveen Sankar 06:54, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)
ചിത്രം അന്യായവലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്‌.--തച്ചന്റെ മകൻ 17:29, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)
ചിത്രം നിലനിർത്താനായി രാമായണം (പൈകോ ചിത്രകഥ) എന്നൊരു ലേഖനം തുടങ്ങി. ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം അന്യായമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെത്തിമിനുക്കി വലുപ്പം കുറച്ചുതരാൻ അപേക്ഷ :)--Naveen Sankar 17:03, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)
ചിത്രം ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിത്രം നിലനിർത്താം എന്ന് തോന്നുന്നു --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:44, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Nimmi.jpg[തിരുത്തുക]

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം ന്യായോപയോഗപരിധിയിൽ വരില്ല Vssun (സുനിൽ) 18:14, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Madhavi.jpg[തിരുത്തുക]

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം. ന്യായോപയോഗം അനുവദനീയമല്ല Vssun (സുനിൽ) 18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ഇതേ കാരണത്താൽ നീക്കം ചെയ്തു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:41, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Narendra prasad.jpg[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രം. അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു --റസിമാൻ ടി വി 07:56, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Varanadu bhagavathy temple.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 12:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ഉറവിടം ചേർക്കാനായി ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെനിൽ ഒരു പക്ഷെ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു. Challiovsky Talkies ♫♫ 12:21, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ പോരേ?--Vssun (സുനിൽ) 08:36, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചള്ളിയാന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടി എന്ന ഉറവിടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിത്രം നിലനിർത്താം എന്ന് കരുതുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:50, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചള്ളിയാന്റെ സൃഷ്ടി, ശ്രീജിത്തിന് ഇവിടെ ഈ ലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാകില്ല. ചള്ളിയാൻ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ ലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാകൂ. --Vssun (സുനിൽ) 15:59, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം ഞാൻ അല്ലല്ലോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? ചള്ളിയാൻ തന്നെയല്ലേ? വിട്ടുപോയ വിശദീകരണം ഞാൻ ചേർത്തുവെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ഇത് ചള്ളിയാൻ എടുത്ത ചിത്രമാണെന്ന് ശ്രീജിത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ലൈസൻസ് ചള്ളിയാൻ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിലും ഉറവിടം/രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിരുന്നില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 02:42, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)


പ്രമാണം:Khalidiya mall Abudhabi UAE.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല Vssun (സുനിൽ) 15:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Knowledge.jpg[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗമില്ലാത്ത ന്യായോപയോഗചിത്രം Vssun (സുനിൽ) 15:36, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പുലിക്കളി 1.JPG[തിരുത്തുക]

യശ്വന്ത് കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം, മനോജിന് സ്വതന്ത്രാനുമതിയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല. രചയിതാവ്, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ അനുമതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാകൂ. അനുമതി, ഒന്നുകിൽ OTRS വഴി സ്ഥിരീകരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ രചയിതാവ് നേരിട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. Vssun (സുനിൽ) 05:40, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രം എടുത്ത ആൾക്ക് അത് എങ്ങനെ , എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ?

രചയിതവിനോട് അനുമതി പത്രം എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരികാൻ പറയാം.എന്നിട്ട് അത് ഉറവിടം ആയി കൊടുത്താൽ മതിയാവുമോ ?--മനോജ്‌ .കെ 01:32, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയിൽ നേരിട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ, ഇപ്പോൾ‌ നിലവിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ സംവാദത്താളിൽ, ഈ ചിത്രം സ്വതന്ത്രാനുമതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതമാണെന്ന് എഴുതിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വതന്ത്രാനുമതിയിൽ (ഉദാഹരണം cc-by-sa 3.0) ഫ്ലിക്കർ പോലുള്ള ഫോട്ടോഷെയറിങ് സൈറ്റുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ആവാം. --Vssun (സുനിൽ) 07:48, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Coverpagea.jpg[തിരുത്തുക]

കൂടിയ റെസല്യൂഷൻ Vssun (സുനിൽ) 09:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)

ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യായോപയോഗചിത്രത്തിന്‌ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ {{Non-free reduce}} ഫലകം ചേർത്താൽ മതിയാകില്ലേ, ചിത്രം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണോ? --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 11:49, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)
നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നയാൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറീച്ച് ബോധവാനാകണം എന്നേ കരുതുന്നുള്ളൂ. ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫലകങ്ങൾ നിരവധി വിക്കിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന വർഗ്ഗം നോക്കി ചിത്രങ്ങളോ‌ ലേഖനങ്ങളോ ശരിയാക്കാൻ ആരും മെനക്കെടാറില്ലെന്നു മാത്രം. ഈ താൾ‌ സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് {{IFD}} ഉപയോഗിക്കുന്നത്. --Vssun (സുനിൽ) 12:09, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Khalidiya mall.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം അനുമതി എന്നിവയില്ല Vssun (സുനിൽ) 02:38, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പൂവട 1.jpg[തിരുത്തുക]

മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം - പകർപ്പവകാശലംഘനം Vssun (സുനിൽ) 02:51, 8 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)