മണക്കടവ് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ തലസ്ഥാനത്തു നിന്നും 52 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് മണക്കടവ് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം. കിഴക്കൻ മലയോരമേഖലയായ ആലക്കോട്ടു നിന്നും വളരെ അടുത്തുളള ഈ ക്ഷേത്രം [ഉദയഗിരി|പഞ്ചായത്തിൽ]] സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 25 കൊല്ലത്തോളം നാശോന്മുഖമായിരുന്ന ക്ഷേത്രം നാട്ടകാരുടെ കഠിനപ്രയത്നത്താൽ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ മഹാവിഷ്ണു ആണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അതിമനോഹരമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനു നാലുവശവും വെള്ളം കൊണ്ടു ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ വനദുർഗ്ഗ ആണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]