പൊതുവാൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Pothuval
പൊതുവാൾ
Regions with significant populations
കേരളം
Languages
മലയാളം (മാതൃഭാഷ)
Religion

Om.svgഹിന്ദുമതം

Jain Prateek Chihna.svgജൈനമതം
Related ethnic groups
അമ്പലവാസി , തീയർ, നായർ

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

പരബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
വാസ്തുവിദ്യ, <> ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

അമ്പലവാസികളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പൊതുവാൾ. മലബാറിലെ തിയ്യരെ പോലെ പൊതുവാൾ സമുദായവും എട്ടില്ലക്കാരായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവാളസ്യാർ എന്നും ഭവനത്തിന് 'പൊതുവാട്ടിൽ' എന്നും പറയുന്നു. ഉത്തര-വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ജൈനമതത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് പൊതുവാൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അമ്പലവാസി പൊതുവാളും വെറ്റില വിൽപ്പന കുലതൊഴിൽ ആയ നായർ പൊതുവാളും രണ്ടാണ്. കർണാടകയിലെ ജന്മി സമുദായം ആയ ബണ്ട്, ഗൗഡ എന്നിവ സമാന സമുദായമാണ്.


}}

പ്രസിദ്ധരായ പൊതുവാൾമാർ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൊതുവാൾ&oldid=3468714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്