ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്മാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of Chief Justices of India എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

ഇത് എല്ലാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെയും പട്ടികയാണ് (സിജെഐ) . 1950 ൽ ഫെഡറൽ കോടതിയെ മറികടന്നു സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം 47 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇതുവരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.. 2019 നവംബർ 18 ന് അധികാരമേറ്റ ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയാണ് നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (1937–50)[തിരുത്തുക]

1937 ഒക്ടോബർ 1 നാണ് ഫെഡറൽ കോടതി നിലവിൽ വന്നത്. ദില്ലിയിലെ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിലെ ചേംബർ ഓഫ് പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു കോടതിയുടെ ഇരിപ്പിടം. ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രണ്ട് പ്യൂസ്നെ ജഡ്ജിമാരുമായാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. സർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സർ മൗറീസ് ഗ്വയറും മറ്റ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരായ സർ ഷാ മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ, എം ആർ ജയക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു . 1950 ജനുവരി 28 ന് സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു.

Image Name
(birth–death)
Period of office Length of term (days) Bar Appointed by
1
Rabindranath Tagore With Sir Maurice Gwyer and Dr. S. Radhakrishnan at Sinha Sadan after the Oxford University Convocation on 7 August 1940.jpg
Sir Maurice Gwyer
(1878–1952)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 2,032 Inner Temple The Marquess of Linlithgow
Acting Sir Srinivas Varadachariar Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 43
2 Sir Patrick Spens
(1885–1973)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 1,529 Inner Temple
3 Justice H. J. Kania.jpg Sir H. J. Kania
(1890–1951)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 896 Bombay High Court The Viscount Mountbatten of Burma

സുപ്രീം കോടതി (1950 - ഇന്നുവരെ)[തിരുത്തുക]

1950 ജനുവരി 26 ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനിച്ചതിനുശേഷം 47 പേർ ഇന്ത്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി (സിജെഐ) സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. [1] ഉദ്ഘാടന സിജെഐയാണ് എച്ച്ജെ കാനിയ, 2019 നവംബർ 18 ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധികാരമേറ്റ ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ യാണ് നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് . ജസ്റ്റിസ് വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ആൾ . 7 വർഷം ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി. 17 ദിവസം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കമൽ നരേൻ സിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്നത് .

Image Name
(birth–death)
Period of office Length of term (days) Bar Appointed by (President of India)
1 Justice H. J. Kania.jpg H. J. Kania
(1890–1951)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 649 Bombay High Court Rajendra Prasad
2 Justice M. Patanjali Sastri.jpg M. Patanjali Sastri
(1889–1963)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 788 Madras High Court
3 Justice Mehr Chand Mahajan.jpg Mehr Chand Mahajan
(1889–1967)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 352 Punjab and Haryana High Court
4 Justice Bijan Kumar Mukherjea.jpg Bijan Kumar Mukherjea
(1891–1956)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 404 Calcutta High Court
5 Justice Sudhi Ranjan Das.jpg Sudhi Ranjan Das
(1894–1977)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 1337 Calcutta High Court
6 Justice Bhuvneshwar Prasad Sinha.jpg Bhuvaneshwar Prasad Sinha
(1899–1986)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 1583 Patna High Court
7 Justice P.B. Gajendragadkar.jpg P. B. Gajendragadkar
(1901–1981)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 773 Bombay High Court Sarvepalli Radhakrishnan
8 Justice A.K. Sarkar.jpg Amal Kumar Sarkar
(1901–2001)
Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 105 Calcutta High Court
9 Justice K. Subba Rao.jpg Koka Subba Rao
(1902–1976)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 285 Madras High Court
10 Justice K.N. Wanchoo.jpg Kailas Nath Wanchoo
(1903–1988)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 318 Allahabad High Court
11 Justice M. Hidayatullah.jpg Mohammad Hidayatullah
(1905–1992)[2]
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 1025 Bombay High Court Zakir Hussain
12 Justice J.C. Shah.jpg Jayantilal Chhotalal Shah
(1906–1991)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 35 Bombay High Court Varahagiri Venkata Giri
13 Justice S.M. Sikri.jpg Sarv Mittra Sikri
(1908–1992)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 824 Lahore High Court
14 Justice A.N. Ray.jpg A. N. Ray
(1912–2009)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 1372 Calcutta High Court
15 Justice M. Hameedullah Beg.jpg Mirza Hameedullah Beg
(1913–1988)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 389 Allahabad High Court Fakhruddin Ali Ahmed
16 Justice Y.V. Chandrachud.jpg Y. V. Chandrachud
(1920–2008)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 2696 Bombay High Court Neelam Sanjiva Reddy
17 Justice P.N. Bhagwati.jpg P. N. Bhagwati
(1921–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 526 Gujarat High Court Zail Singh
18 Justice R.S. Pathak.jpg Raghunandan Swarup Pathak
(1924–2007)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 940 Allahabad High Court
19 Justice E.S. Venkataramiah.jpg Engalaguppe Seetharamiah Venkataramiah
(1924–1997)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 181 Karnataka High Court Ramaswamy Venkataraman
20 Justice Sabyasachi Mukherjee.jpg Sabyasachi Mukharji
(1927–1990)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 281 Calcutta High Court
21 Justice Ranganath Misra.jpg Ranganath Misra
(1926–2012)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 424 Orissa High Court
22 Justice K.N. Singh.jpg Kamal Narain Singh
(1926–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 17 Allahabad High Court
23 Justice M.H. Kania.jpg Madhukar Hiralal Kania
(1927–2016)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 340 Bombay High Court
24 Justice L.M. Sharma.jpg Lalit Mohan Sharma
(1928–2008)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 85 Patna High Court Shankar Dayal Sharma
25 Justice M. N. Venkatachaliah BNC.jpg M. N. Venkatachaliah
(1929–)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 619 Karnataka High Court
26 Justice A.M. Ahmadi.jpg Aziz Mushabber Ahmadi
(1932–)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 881 Gujarat High Court
27 Justice J S Verma, Jagadish Sharan Verma.jpg J. S. Verma
(1933–2013)
Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 298 Madhya Pradesh High Court
28 Justice M.M. Punchhi.jpg Madan Mohan Punchhi
(1933–2015)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 264 Punjab and Haryana High Court Kocheril Raman Narayanan
29 Adarsh Sein Anand
(1936–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 1,117 Jammu and Kashmir High Court
30 Justice S.P. Bharucha.jpg Sam Piroj Bharucha
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 185 Bombay High Court
31 Justice B.N. Kirpal.jpg Bhupinder Nath Kirpal
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 185 Delhi High Court
32 Justice G.B. Pattanaik.jpg Gopal Ballav Pattanaik
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 40 Orissa High Court A. P. J. Abdul Kalam
33 Justice V.N. Khare.jpg V. N. Khare
(1939–)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 499 Allahabad High Court
34 Justice S. Rajendra Babu, Judge of the Supreme Court of India who will take over as Chief Justice of India on May 2, 2004 as the Chief Justice of India.jpg S. Rajendra Babu
(1939–)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 29 Karnataka High Court
35 Chief Justice of India Justice Ramesh Chandra Lahoti at his swearing-in ceremony (cropped).jpg Ramesh Chandra Lahoti
(1940–)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 517 Madhya Pradesh High Court
36 Yogesh Kumar Sabharwal
(1942–2015)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 438 Delhi High Court
37 K. G. Balakrishnan.jpg K. G. Balakrishnan
(1945–)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 1,214 Kerala High Court
38 Justice S.H. Kapadia.jpg S. H. Kapadia
(1947–2016)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 870 Bombay High Court Pratibha Patil
39 Justice Altamas Kabir.jpg Altamas Kabir
(1948–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 292 Calcutta High Court Pranab Mukherjee
40 Justice P. Sathasivam.jpg P. Sathasivam
(1949–)
Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 281 Madras High Court
41 Justice R. M. Lodha.jpg Rajendra Mal Lodha
(1949–)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 153 Rajasthan High Court
42 Justice H. L. Dattu BNC.jpg H. L. Dattu
(1950–)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 430 Karnataka High Court
43 Justice T. S. Thakur.jpg T. S. Thakur
(1952–)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 397 Jammu and Kashmir High Court
44 Justice Jagdish Singh Khehar (cropped).jpg Jagdish Singh Khehar
(1952–)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 235 Punjab and Haryana High Court
45 The Chief Justice of India, Justice Shri Dipak Misra during the 24th Foundation Day Function of the National Human Rights Commission (NHRC), in New Delhi on October 12, 2017 (cropped).jpg Dipak Misra
(1953–)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 400 Orissa High Court Ram Nath Kovind
46 Hon'ble Justice Ranjan Gogoi.jpg Ranjan Gogoi
(1954–)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 410 Gauhati High Court
47 Hon'ble Justice Sharad Arvind Bobde.jpg Sharad Arvind Bobde
(1956–)
18 നവംബർ 2019[3] Incumbent 778 Bombay High Court

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

  • - മരണ തീയതി
  • - രാജി തീയതി

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. "List of Retired Hon'ble Chief Justices". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-12-19-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 6 Jan 2012.
  2. Also served as Acting President of India and Vice-President of India.
  3. "Justice Sharad Arvind Bobde takes oath as 47th CJI". Times of India. 18 November 2019.