ശനീശ്വരൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ശനീശ്വരൻ
പ്രപഞ്ചം
Shani graha.JPG
പ്രതിഷ്ഠ
ദേവനാഗരിशनि
Affiliationഗ്രഹങ്ങൾ
ഗ്രഹംശനി
Mountകാക്ക

സൂര്യദേവന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ ഛായാദേവിയുടെ പുത്രനാണ്‌ 'ശനീശ്വരൻ' അഥവാ ശനിദേവൻ (സൂര്യപുത്ര_ശനി)

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

സൂര്യദേവനോട്‌ ശനീശ്വരന്‌ പക പുലർത്തുന്നതായാണ് വിശ്വാസം. കാരണം യമധർമ്മൻ ഛായാദേവിയോട് ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നതു കണ്ടിട്ടും സൂര്യദേവൻ മൗനമവലംബിച്ചിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ദേവേന്ദ്രനോട് പോലും പോരാടുകയും എത് പരിതഃസ്ഥിതിയിലും അമ്മക്ക് ഒപ്പം നിലകൊള്ളുകയും സർവ്വ ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും ത്രിമൂർത്തിമാരെ വരെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പോന്നവനാണ് ശനിദേവൻ. അതിനാലാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനും ശനിയും ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടവന്നത്‌ എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ശനി സത്യത്തിനും ശ്രദ്ധ ത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ദേവപുത്രനാണ്. (ശനി നീചകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദണ്ഡനയും സത്കകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുരസ്‌ക്കാരവും അവരുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നു) ശനിയുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കുന്നതിനുള്ള ശക്‌തി ശിവനും ശിവസന്തതികൾക്കും മാത്രമാണുള്ളത്‌. നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ആയുസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത്‌ ശനിയാണ്‌. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പൂയം, അനിഴം, ഉത്രട്ടാതി എന്നിവയും പൂക്കളിൽ കരിങ്കൂവളവും രത്നങ്ങളിൽ നീല വൈഡൂര്യവും നവധാന്യങ്ങളിൽ എള്ളും തൈലങ്ങളിൽ നവഗ്രഹതൈലവും ശനീശ്വരൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു.

ശനിയാഴ്‌ചദിവസങ്ങളിൽ ശനീശ്വരനെ പ്രത്യേകമായി പൂജിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്‌. ശനിഗ്രഹദോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ ശനിഗ്രഹദോഷപരിഹാരമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്‌ വളരെ നല്ലതാണ്‌. പാപഗ്രഹമായ ശനി കറുത്തുമെലിഞ്ഞ് നീണ്ട ശരീരവും വലിയ പല്ലും കഠിന സ്വഭാവവും പിംഗല വർണമുള്ള കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഒക്കെയുള്ള ഭീകരരൂപിയായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്.[1]. ഒരുമനുഷ്യായുസ്സിന്റെ പകുതിയിലധികവും പാപഗ്രഹമായശനിയുടെ പിടിയിലാണ്. കാക്കയാണ് വാഹനം. ശനി അനുകൂലമായി വന്നാൽ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിയ്ക്കും. പാണ്ഡവർക്കും നളനും രാജ്യം മുമ്പത്തേക്കാളും സമൃദ്ധിയോടെ തിരിച്ചു ലഭിച്ചത് ശനീശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തന്നെയാണ്. ശനി അനിഷ്ടസ്ഥാനത്താണെങ്കില് സർവ്വകാര്യ പരാജയവും കടവും നാശവുമാണ് ഫലം.

ഏഴരശനി, കണ്ടകശനി, ശനിദശ മറ്റ് ദശാസന്ധികളിലെ അപഹാരം തുടങ്ങിയ കാലയളവിൽ ദോഷങ്ങൾക്കിടവരുന്നു.

ശനി ഗായത്രി മന്ത്രം[തിരുത്തുക]

കാകദ്ധ്വജായ വിദ്‌മഹേ ഖഡ്‌ഗഹസ്‌തായ ധീമഹീ തന്നോ മന്ദപ്രചോദയാത്‌   

ശനി മന്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ശനൈശ്വരായ നമഃ

ശനി പീഡാഹര സ്തോത്രം[തിരുത്തുക]

സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹോ വിശാലാക്ഷ: ശിവപ്രിയ: ദീർഘചാര പ്രസന്നാത്മ പീഡാം ഹരതു മേ ശനി:

ശനി സ്തോത്രം[തിരുത്തുക]

നീലാഞ്‌ജന സമാനാഭം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം ഛായാമാർത്താണ്ഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്‌ചരം.

അസ്യശ്രീ ശനീശ്വര സ്‌തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ കശ്യപ ഋഷി അനുഷ്‌ടുപ്‌ഛന്ദഃ ശനീശ്വരോ ദേവതാ.

ശനീശ്വര ശ്ലോകം[തിരുത്തുക]

കോണസ്ഥേ പിംഗളോ ബഭ്രുഃ കൃഷ്ണോ രൌദ്രോ അന്തകായമഃ സൌരിഃ ശനൈശ്ചരോ മന്ദഃ പിപ്പലാദേന സംസ്തുതഃ

നവഗ്രഹഃ ഏഴ്[തിരുത്തുക]

നവഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു.പല അമ്പലങ്ങളിലും നവഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളും ഉപക്ഷേത്രങ്ങളും വഴിപാടുകളും ഉണ്ട്. ആഴ്ച നാമങ്ങളിലാണ് ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

എന്നിവ ആഴ്ച നാമങ്ങളിലുള്ള ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടാതെ

എന്നീ രണ്ടും കൂടി ഉൾചേർന്നതാണ് നവഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശനീശ്വരനേ അഥവാ ശനിയെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നതും, ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതും. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നത് പുരാണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു. യോഗശാസ്ത പ്രകാരം നവഗ്രഹങ്ങൾ ഒൻപതും ചക്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ മൂലാധാരത്തിലും, ചന്ദ്രൻ സ്വാദിസ്ഥാനത്തും ,ചൊവ്വ മണിപൂരത്തും ബുധൻ അനഹതയിലും വ്യാഴം വിശുദ്ധത്തിലും, ശുക്രൻ ഭൂമധ്യത്തിലും ആണ്. എന്നാൽ ശനിയാകട്ടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരഭാഗത്തുള്ള സഹസ്ര രചക്രത്തിലുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. രാഹുവും കേതുവും ജീവനാഡികളിലാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് 'യോഗാസനം',യോഗാസനം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ നമസ്ക്കരിക്കുകയാണ്. സൂര്യനമസ്ക്കാരം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ഗുണത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു,

അതിൽ ശനിയാണ് ദുഃഖകാരണങ്ങളായ രോഗം, മരണം എന്നിവക്ക് ഹേതു ആകുന്നത്. ആത്മീയത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ശനീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.അത് പോലെ സകല ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ശനീശ്വര ദയാദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടായാലേ സാധ്യമാകൂ. സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു സന്താപത്തിൽ ദൈവ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ദുഃഖം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നു 'ജീവിതം ഒരു മായയാണെന്ന പരമാർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്: ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ശനീശ്വരനിലൂടെയാണ്. ശിരസ്സിലുള്ള സഹസ്രരചക്രത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ട് മനസ്സിനെപ്പിക്കുന്നത് ശനി ഭഗവാനാണ്. വളരെ സാവധാനത്തിലും സ്ഥിരതയോടും കൂടി നീങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശനി . അതു കൊണ്ട് ശനിയാഴ്ചക്ക് സ്ഥിരവാരമെന്നും ഒരു പേരുണ്ട്.ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഏതു സംരംഭവും അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ശനിദോഷനിഗ്രഹഃ[തിരുത്തുക]

മുജ്ജന്മത്തിലെ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ശനി ദശയിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങള് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തില് നല്ല പ്രവര്ത്തികള് ചെയ്യുകയും വ്യാഴത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമോ ദൃഷ്ടിയോ പോലുള്ള ദൈവാധീനം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താല് ശനി ദശയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാന് കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. എല്ലാവര്ക്കും ഭയമുള്ള ദശയാണ് ശനി. ശനിയില് ജന്മത്തില് ശനി അതികഠിനം തന്നെയാണ്. ശനിദോഷത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന് ശബരീശ ദര്ശനം വിശേഷമാണെന്ന് ജ്യോതിഷികള് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അതികഠിനമായ ശനിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാന് സാധുക്കള്ക്ക് അന്നദാനം, അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തില് നീരാജനം തെളിയിക്കല് എന്നിവ വിശേഷമാണ്.ശനിയാഴ്ച ദിനത്തില് പൂര്ണ്ണ ഉപവാസം ചെയ്ത് രണ്ടുനേരം ക്ഷേത്ര ദര്ശനം നടത്തി സാധുക്കള്ക്ക് ഭക്ഷണവും നല്കി 12 ആഴ്ചവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാല് ശനിദോഷത്തിന് കുറവുണ്ടാവും. കലിയുഗവരദനാണ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ്. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനിയുടെ അധിപനാണ് ശാസ്താവ്. [2]

എന്നീ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാരാധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലൽ ശനിദോഷമെല്ലാമകലുകയും സൗഖ്യം വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും.

കരിക്കഭിഷേകം, ദുരിതശാന്തിയ്ക്കും ആരോഗ്യ വർദ്ധനവിനും ഉത്തമമാണ്. വ്രതദിനങ്ങളില് നെയ്യഭിഷേകം നടത്തിയാൽ പാപശാന്തിയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഭസ്മാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാവിജയത്തിനും വിഘ്ന നിവാരണത്തിനും ത്വക്ക് രോഗശാന്തിയ്ക്കും നന്ന്. എള്ളു പായസം അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ഉത്തമ നിവേദ്യമാണ്. അഭീഷ്ട സിദ്ധി പാപശാന്തി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അത് ഉത്തമം തന്നെയാണ്. എള്ളു തിരി കത്തിയ്ക്കലും, നീലശംഖു പുഷ്പാര്ച്ചനയും ശനിദോഷനിവാരണത്തിന് വിശേഷമാണ്. ഗ്രഹനിലയിൽ ശനി അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും കണ്ടകശനി, ഏഴരശനി മുതലായ ചാരവശാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര്ക്കും ശനിദോഷ ശാന്തി പൂജ നടത്തുന്നത് കൂടുതല് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ശനിയാഴ്ചകളിലോ പക്കപിറന്നാൾ തോറുമോയാണ് ശനീശ്വര ശാന്തി പൂജ നടത്തേണ്ടത്. ശാസ്താവിനു നീരാന്ജനവും എള്ള് പായസവും അതുപോലെ ശനി ഭഗവാന് ശനീശ്വരപൂജയുമാണ് ഇത്തരക്കാർ നടത്തേണ്ടത്. ശനീശ്വര മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ച വ്രതം നോല്ക്കുകയും ഉത്തമമാണ്. [3]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശനീശ്വരൻ&oldid=2871770" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്