വിക്കിപീഡിയ:മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു/ചിത്രകാര്യനിർവ്വഹണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 2155 ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ആ ചിത്രങ്ങൾ കോമൺസിൽ കാണാം. ഇത്രയും ചിത്രങ്ങൾ എത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാലേ ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്തവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അത് തക്കതായ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നിരവധി പണികൾ ബാക്കിയാണു്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു് ഈ ചെറു വിക്കി പദ്ധതി.

ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

താഴെ പറയുന്നവ ആണു് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പണികൾ

 • ഓരോരുത്തരും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കുക Yes check.svg ഇത് ചെയ്തു. ചെയ്തത് - ഷിജു
 • ചിത്രങ്ങൾ തക്കതായ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കുക
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ വർഗ്ഗീകരിക്കുക
 • വൃത്തിയാക്കുക (ഉദാ: ലൈസൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവമില്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കുക)
 • ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചേർക്കുക

ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഗതികൾ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട്. ഈ പണികൾ ഒക്കെ ക്രോഡീകരിക്കാനാണു് ഈ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ താഴെ ഒപ്പ് വെക്കുക.

അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. പ്രവീൺ പി
 2. അനൂപ്
 3. രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ
 4. പ്രശാന്ത് ഇറവങ്കര
 5. Ranjithsiji
 6. RameshngTalk to me
 7. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ)
 8. പ്രദീപ്
 9. അനിൽകുമാർ കെ വി
 10. വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ
 11. ഡിറ്റി മാത്യു
 12. ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌
 13. മനോജ്.കെ

വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ[തിരുത്തുക]

ശാസ്ത്രീയ നാമം നൽകേണ്ടവ[തിരുത്തുക]

[[|center|border|180x180px|alt=|മലയാള നാമം:നീറ്റിലഞ്ഞി
ശാസ്ത്രീയ നാമം: ]]
മലയാള നാമം:നീറ്റിലഞ്ഞി
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:നിലനാരകം
ശാസ്ത്രീയ നാമം:Naregamia alata  
മലയാള നാമം:നിലനാരകം
ശാസ്ത്രീയ നാമം:Naregamia alata  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ചുവപ്പ് മന്ദാരം‌
ശാസ്ത്രീയ നാമം:Bauhinia purpurea  
മലയാള നാമം:കയ്പച്ചെടി (പാവൽ)
ശാസ്ത്രീയ നാമം:മോമോർദികാ ചാരനടിയ  
മലയാള നാമം:മുട്ടിതൂറി:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:മുട്ടിതൂറി
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:താമര വാഴ (പുവ് )
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ്
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:
ശാസ്ത്രീയ നാമം:  
മലയാള നാമം:അമരപ്പയർ
ശാസ്ത്രീയ നാമം:Lablab purpureus  

ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടവ[തിരുത്തുക]

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല[തിരുത്തുക]

Power house trivandrum  
Agastyamuni statue  
Agastyamuni statue  
Supplyco peoples bazar  

കൊല്ലം ജില്ല[തിരുത്തുക]

പത്തനംതിട്ട ജില്ല[തിരുത്തുക]

ഇടുക്കി ജില്ല[തിരുത്തുക]

Kolukku malai - Tea factory  
C s i church munnar  
Cheruthoni Junction,Idukki  
Eco shope thekkady  
Foundation Stone of Munnar Road  

ആലപ്പുഴ ജില്ല[തിരുത്തുക]

Boat Jetty, Alappuzha  
Alleppey Sea Bridge  
Subrahmanya Swami Temple Harippatu  
Kumarakom lake resort entrance  
Bridges operating manually in kuttanad  
Kumarakom lake resort entrance  

കോട്ടയം ജില്ല[തിരുത്തുക]

Chamundi hill palace resort - kottayam  
Chamundi hill palace resort gate - kottayam  

എറണാകുളം ജില്ല[തിരുത്തുക]

District agri-horticultural society - office and nursery - ernakulam  
District animal care centre - ernakulam  
District vererinary hospital - ernakulam  
Durbar hall art centre  
Ernakulam press club building  
Fire & rescue station - ernakulam - club road  
Beach resorts, Cherai  
Bank junction, Aluva  
The killians - fort cochin  
The old courtyard hotel - princess street fort cochin  
File:Akshara mandiram - ernakulam  
Press club road ernakulam  
Princess street - fort cochin  
Kanayannoor taluk office - cochin  
Centre for monsoon studies - cochin university  
Electricity office - sub division college  
Govt guest house(new) ernakulam  
Govt guest house(old) ernakulam  
Red-White-Belt-Light-House-Vyttila-Cochi  
School of industrial fisheries - cochin university  
Vallarpaadam Basilica - old  
Munambam beach  
Kallil temple - 2  
Clock tower of KSRTC bus terminal angamaly  
Cochin Ship Yard Cranes  
District agri-horticultural society - office and nursery - ernakulam  
District collector's camp and residence building - ernakulam  
District veterinary centre - ernakulam  
Dutch Cemetery Fort Kochi Ernakulam  
Kanayannoor taluk office - cochin  
Press club road ernakulam  
Princess street - fort cochin  
School of industrial fisheries - cochin university  
Infant Jesus Church, Irumpanam  

തൃശ്ശൂർ ജില്ല[തിരുത്തുക]

Gruruvayur Fire and rescue station  
Grurvayur AKG Memmorial gate  
Guruvayur AKG MEmmorial gate1  
Guruvayur Govt guest house  
Guruvayur Govt UP School  
Guruvayur KSRTC bus station  
Guruvayur KTDC Hotel Tamarind side view  
Guruvayur KTDC Hotel Tamarind  
Guruvayur Library and reading room  
Guruvayur Municipal Office  
Guruvayur Municipal town hall  
Guruvayur parthasaradhi temple nameboard  
Guruvayur Parthasaradhi temple  
Guruvayur sree krishna higher secondary school  

പാലക്കാട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

Naranathu bhanthan statue at rayiram kunnu  
Durga devi temple - rayiram kunnu  
Bhavani puzha - silent valley  

കോഴിക്കോട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

Kappad beach  
Beypore  

മലപ്പുറം ജില്ല[തിരുത്തുക]

Teak Museum - Nilambur  
Adhyan para water fall,in malappuram district ,near nilambur  
Banglow at nilambur - officers cottage  
Bridge to canoly plot - nilambur  
Kozhippara Water Falls - nilamboor  

വയനാട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

Edakkal Cave  
Pazhassi tomb -waynad  
Valliyoor kavu - thaazhe kavu - waynad  
Sree malsyavathara mahavishnu temple  
Chandra nadha swami basathi - waynad  
Kozhippara Water Falls - nilamboor  

കണ്ണൂർ ജില്ല[തിരുത്തുക]

Maliekkal house - thalasseri  

കാസർഗോഡ് ജില്ല[തിരുത്തുക]

Ayyappa-bhajana-madam  

മനസ്സിലാകാത്തവ / മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

Agatthiyatti Stone, Lakshadweep  
Cave, from inside  
Cave, from outside  
Goa  
Bulanth darvasa fathepur sikri  
Bulanth darvasa, fathepur sikri  
Chamundi Hills 3  
Chamundi hills side view  
Chamundi Temple Mysore  
Chinkari amman kovil- tribe temple - parambikulam  
Clock Tower Mysore Bottom View  
Clock Tower Mysore  
Crawford Market  
DalataMaligawa  
Daya river from Dhauli hills  
Daya river from Dhaulihills  
Edakkal Cave a view  
Edakkal Cave  
EdathuaChurch FrontView  
Elamperam Para View From Nadukani  
Electricity office - sub division college  
Ezhattumugham Dam  
Ezhattumugham Prakrithigramam Garden  
Ezhattumugham Prakrithigramam Sign Board  
Ezhattumugham Prakrithigramam  
Fathepur sikrimdelhi  
GalVihara  
Gandhismrithi kanyakumari  
Hotel Palace View Mysore  
Howarh bridge  
Indian Museum Kolkata 1463  
Kallil temple - 2  
Kodom-bellur-gramapanchayathu