പാരലൽ പോർട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


Parallel port

Parallel computer printer port.jpg
A DB-25 connector often used for a parallel printer port on IBM PC compatible computers, with the printer icon.

Type Point-to-point
Production history
Designer Centronics, IBM
Designed 1970-1981
Manufacturer Centronics, Dataproducts, Intel, IBM, Compaq, Nortel, etc
Superseded by USB (1996)
Specifications
Length 2.3 സെ.m (0.91 in)
Hot pluggable Usually not
External Yes
Electrical 0 to +5.0 volt DC
Max voltage 5 volts DC
Data signal Parallel
Width Variable
Bandwidth PP: 150 kbit/s,[1]
EPP: 2 MB/s
ECP: 2.5 MB/s
Max devices 2
Protocol Application dependent
Cable Usually up to 25 wires including ground; optionally shielded
Pins 8 data, 4 output control, 5 input control, 8 ground
Connector DB-25, DB25F, "Centronics" 36-pin Amphenol, DC-37, others
Pin out
25 Pin D-sub pinout.svg
IBM PC-compatible parallel port pinout
A DB-25 parallel printer port, as on IBM-PC style, and a few other types of computers.
Micro ribbon 36 pin female, such as on printers and on some computers, particularly industrial equipment and early (pre-1980s) personal computers.

കമ്പ്യൂട്ടറിനേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളേയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയാണ് പാലരൽ പോർട്ട്. ഇതിൽ ബിറ്റുകൾ സമാന്തരമായാണ് വിനിമയം നടത്തുന്നത്. പാരലൽ പോർട്ട് സാധാരണയായി കമ്പ്യുട്ടറിനേയും പ്രിന്ററിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പ്രിന്റർ പോർട്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. IEEE 1284 നിർവചനപ്രകാരം പാരലൽ പോർട്ടുകളിലൂടെ ഇരു ദിശകളിലേക്കും ഒരേസമയം വിവരകൈമാറ്റത്തിനു സാധിക്കും.

  1. James, Kevin. PC interfacing and data acquisition : techniques for measurement, instrumentation and control. Oxford ; Boston : Newnes, 2000. ISBN 9780750646246. p. 256
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാരലൽ_പോർട്ട്&oldid=3225692" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്