സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ (നോവൽ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കെ.ആർ. മീര എഴുതിയ ഒരു മലയാളം നോവലാണു സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ. ഡിസി ബുക്ക്സ് ആണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.