വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

Editing news 2020 #3[തിരുത്തുക]

12:55, 9 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-30[തിരുത്തുക]

19:13, 20 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31[തിരുത്തുക]

13:51, 27 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32[തിരുത്തുക]

15:42, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33[തിരുത്തുക]

16:06, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34[തിരുത്തുക]

20:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35[തിരുത്തുക]

17:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36[തിരുത്തുക]

20:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37[തിരുത്തുക]

15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38[തിരുത്തുക]

16:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39[തിരുത്തുക]

21:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-40[തിരുത്തുക]

21:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷഉപയോഗിക്കുന്നവയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോബോക്സുകളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് പിന്നീട് മാന്വലായി മലയാളത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വ്യാപകമായ തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഇൻഫോബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ പണിയാണ്. ഇതിന് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള ഇൻഫോബോക്സുകളുടെ വിശദമായ പഠനം വേണ്ടിവരും. ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു എളുപ്പ പരിഹാരമാണ് വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ. ഇത്തരം ഇൻഫോബോക്സുകളിലെ ഡാറ്റ മുഴുവനും വിക്കിഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ തിരുത്തേണ്ടത് വിക്കിഡാറ്റയിലാണ്. കൂടാതെ വിക്കിഡാറ്റ എല്ലാ ഭാഷകളെയും പിൻതുണയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് മലയാളം ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമല്ല. കൂടാതെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാറ്റയുടെ വിവ‍ർത്തനം ഒഴിവാകും.

ഗുണങ്ങൾ

  • ഇൻഫോബോക്സുകൾ ഓട്ടോമാറ്റി്ക്കായി ഉണ്ടാവുന്നു. ഓരോ ലേഖനത്തിലും വലിയ പട്ടിക തുടക്കത്തിലേ ചേർക്കേണ്ടതില്ല
  • ലേഖനം തിരുത്തുമ്പോൾ (വിക്കിഎഡിറ്റ് മോഡിൽ) തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു പട്ടിക ഒഴിവാകുന്നു. കൂടുതൽ വൃത്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു.
  • ഒരു വിവരത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിവർത്തനം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാ: രാജ്യം എന്ന വിവരം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോബോക്സുകളിലും തിരുത്തണം പക്ഷെ വിക്കിഡാറ്റയിലാവുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം തിരുത്തിയാൽ മതി
  • വിക്കിഡാറ്റയിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കാനും അപ്ഡേറ്റഡായിരിക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത
  • എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഇൻഫോബോക്സുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം

ദോഷങ്ങൾ

  • ഡാറ്റ മുഴുവനും വിക്കിഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവിടെ ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
  • വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടത്തെ ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുന്നു.
  • വിക്കിഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത വിവരം ഇൻഫോബോക്സിൽ വരില്ല.

ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടട്ടുള്ള ചില ഇൻഫോബോക്സുകൾ - ലിനസ്‌ ബെനഡിക്റ്റ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌ - Infobox person/Wikidata , മഞ്ഞപ്ര_(എറണാകുളം_ജില്ല) - Databox എന്നീ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ സാമ്പിളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ കറ്റാലൻ വിക്കിയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ - മലയാളത്തിൽ കാണാൻ ഇന്റർഫേസ് ഭാഷ മലയാളമാക്കിയാൽ മതി. കറ്റാലൻ ഭാഷയിലുള്ള 80 വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ കുറച്ച് വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ വിക്കികളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാനാവുക അതുകൊണ്ട് കറ്റാലൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇവ ഇങ്ങോട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തിരുത്തി മലയാളമാക്കേണ്ടിവരും. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായവും വോട്ടുകളും നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:34, 3 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരോ വിഭാഗത്തിലും കൊണ്ടു വന്നു നോക്കാം, സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ തർജ്ജിമ പ്രശ്നമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തൽക്കാലം വ്യക്തികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, ബന്ദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.--KG (കിരൺ) 16:18, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോബോക്സുകൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. മുൻപൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഭാഷാവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രശ്നമാവാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, Language "inflections" പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ്, യൂറോപ്യൻ ഭാഷാ ശൈലികൾക്ക് മാത്രം ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് പലയിടത്തും കോഡു ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറെ മാറ്റേണ്ടിവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഫോബോക്സും കുത്തിയിരുന്ന് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഇരട്ടിപ്പണിയാവാം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തേതിൽനിന്ന് വിപരീതമായി രണ്ടു വിക്കികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനാൽ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലങ്കിൽ വ്യാപകമായി ചെയ്യാനാണ് എന്റെ എളിയ നിർദേശം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 20:44, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-41[തിരുത്തുക]

16:24, 5 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42[തിരുത്തുക]

15:24, 12 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-43[തിരുത്തുക]

16:31, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-44[തിരുത്തുക]

17:38, 26 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-45[തിരുത്തുക]

16:09, 2 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-46[തിരുത്തുക]

15:50, 9 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-47[തിരുത്തുക]

15:37, 16 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-48[തിരുത്തുക]

17:18, 23 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-49[തിരുത്തുക]

17:44, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-50[തിരുത്തുക]

16:14, 7 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-51[തിരുത്തുക]

21:34, 14 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-52[തിരുത്തുക]

20:53, 21 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2021-02[തിരുത്തുക]

15:42, 11 ജനുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-03[തിരുത്തുക]

16:09, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-04[തിരുത്തുക]

18:30, 25 ജനുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-05[തിരുത്തുക]

22:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-06[തിരുത്തുക]

17:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-07[തിരുത്തുക]

17:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Technical maintenance planed‬[തിരുത്തുക]

Tech News: 2021-08[തിരുത്തുക]


00:17, 23 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-09[തിരുത്തുക]


19:07, 1 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-10[തിരുത്തുക]

17:51, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-11[തിരുത്തുക]

23:22, 15 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-12[തിരുത്തുക]

16:52, 22 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-13[തിരുത്തുക]

17:30, 29 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-14[തിരുത്തുക]

19:39, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)


Tech News: 2021-16[തിരുത്തുക]

16:48, 19 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-17[തിരുത്തുക]

21:24, 26 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-18[തിരുത്തുക]

15:43, 3 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-19[തിരുത്തുക]

15:09, 10 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-20[തിരുത്തുക]

13:48, 17 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-21[തിരുത്തുക]

17:06, 24 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-22[തിരുത്തുക]

17:05, 31 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-23[തിരുത്തുക]

20:02, 7 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-24[തിരുത്തുക]

20:26, 14 ജൂൺ 2021 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[തിരുത്തുക]

Wikimania logo with text 2.svg

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:18, 16 ജൂൺ 2021 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Tech News: 2021-25[തിരുത്തുക]

15:48, 21 ജൂൺ 2021 (UTC)

Editing news 2021 #2[തിരുത്തുക]

14:14, 24 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-26[തിരുത്തുക]

16:31, 28 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-27[തിരുത്തുക]

17:32, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-29[തിരുത്തുക]

15:31, 19 ജൂലൈ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-30[തിരുത്തുക]

21:10, 26 ജൂലൈ 2021 (UTC)