ദുരുപയോഗ അരിപ്പ കൈകാര്യം

ദുരുപയോഗ അരിപ്പയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടി (പ്രധാനം | അരിപ്പയിലെ സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ | പഴയ തിരുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുക | ദുരുപയോഗ രേഖ)
Jump to navigation Jump to search
ഒടുവിലത്തെ 7,581 പ്രവൃത്തികളിൽ 0 (0%) എണ്ണം ഉപാധികളുടെ പരിധിയായ 1,000 എത്തിയിരിക്കുന്നു, 53 (0.7%) എണ്ണം ഇപ്പോൾ സജ്ജമായിട്ടുള്ള അരിപ്പയിൽ ബാധകമാണ്.

ദുരുപയോഗ അരിപ്പയുടെ കൈകാര്യത്തിനുള്ള സമ്പർക്കമുഖത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേയും ദോഷകരമായ നടപടികളെ സ്വയംപ്രതിരോധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേർ സൗകര്യമാണ് ദുരുപയോഗ അരിപ്പ. ഈ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരിപ്പകളുടെ പട്ടികൾ കാണാനും മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയുന്നതാണ്.

എല്ലാ അരിപ്പകളും

ഐച്ഛികങ്ങൾ
അരിപ്പയുടെ ഐ.ഡി. പൊതു വിവരണം പരിണതഫലങ്ങൾ സ്ഥിതി ഒടുവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ദൃശ്യത
1 New user blanking articles അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു 17:50, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 ചെയ്തത് Vssun (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സാർവ്വജനീനം
2 വിക്കിസ്നേഹം   സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു 18:03, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 ചെയ്തത് Anoopan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സാർവ്വജനീനം
3 അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു 09:24, 25 ജനുവരി 2013 ചെയ്തത് Ezhuttukari (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സ്വകാര്യം
4 പുതിയ / അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കൾ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുന്നത് തടയൽ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ത്വരണി 14:58, 18 ഒക്ടോബർ 2013 ചെയ്തത് Praveenp (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സ്വകാര്യം
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ദുരുപയോഗയരിപ്പ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്