യാമുനാചാര്യർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
യാമുനാചാര്യർ
യാമുനാചാര്യർ(ആളവന്താർ)
Yamunacharya(Alavandar), Acharya of Sri Vaishnava sampradaya & the predecessor of Ramanuja
ജനനംശ്രീരംഗം, തമിഴ്നാട്
മരണംശ്രീരംഗം
തത്വസംഹിതവിശിഷ്ടാദ്വൈതം

ആളവാണ്ടർ, പെരിയ മുതലിയാർ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യാമുനാചാര്യർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗം ത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാദ്വൈത തത്ത്വചിന്തകൻ ആയിരുന്നു . ശ്രീവൈഷ്ണവ സ്കൂളിലെ നേതാക്കളിലൊരാളായ രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നു. എ.ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം നാഥമുനി എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ചെറുമകനായിരുന്നു. [1] ഒരു പ്രവൃത്തികളെ ശേഖരിച്ച ആർ ആഴ്വാർ മാരുടെ തമിഴിലുള്ള നാലായിരം ദിവ്യപ്രബന്ധങ്ങളെ സമാഹരിച്ച .യോഗി എന്ന് നിലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു നാഥമുനി

ഉത്രാടം ആയിരുന്നു ആളവാണ്ടരുടെ ജനന നക്ഷത്രം. [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]


മുൻകാലജീവിതം[തിരുത്തുക]

മനക്കൽ നമ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാമമിശ്രനിൽ നിന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് വളർന്ന അദ്ദേഹം മിമാംസയിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നു . ശ്രീ വൈഷ്ണവ ഇതിഹാസം ഈ ചരിത്രത്തെ വിവരിക്കുന്നു കൗമാരപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡ്യ രാജാവിന്റെ രാജകീയ പുരോഹിതൻ അക്കിയാൽവാനെ വെല്ലുവിളിച്ചു (രാജാവിന്റെ പേര് തർക്കത്തിലാണ്). ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രായം കണ്ട അക്കിയാൽവാൻ പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു "ആളവന്താര ?" "അവൻ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ?" . അക്കിയാൽ‌വന്റെ അമ്മ വന്ധ്യനാണെന്നും രാജാവ് നീതിമാനല്ലെന്നും രാജ്ഞി നിരുപദ്രവകാരിയാണെന്നും യുക്തിയുടെ സ്വീകാര്യമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അക്കിയാൽ‌വാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആൺകുട്ടി യുക്തിയുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവും രാജ്ഞിയും അവനെ ദത്തെടുത്തു. രാജ്ഞി ആൺകുട്ടിയെ "അളവന്ദർ" - രക്ഷകൻ എന്ന് വാഴ്ത്തി. ഇതിഹാസത്തിന്റെ മറ്റ് പതിപ്പുകളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് പകുതി രാജ്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കാണിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ ഇത് പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വർഷങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനുശേഷം, മന്നക്കൽ നമ്പി രംഗനാഥക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിക്കാനായി രാജാവിന്റെ എല്ലാ ധാടികളും ഒഴിവാക്കി ഒരു ശരണാഗതിയെപ്പോലെ സന്യാസിയായി സ്ഥലത്തെത്തി. ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ചതുശ്ലോകിയും സ്തോത്രരത്നവും രചിച്ചു. അതുവരെ ശേഖരിച്ച ദിവ്യപ്രബന്ധ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാഥ മുനിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ മന്നക്കൽ നമ്പിക്ക് കൈമാറി, യമുന മുനി അല്ലെങ്കിൽ യമുനാചാര്യ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

ആളവാണ്ടറിന്റെ നിര്യാണത്തിനുശേഷം ശ്രീരംഗത്തെ നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തിരുവാരംഗനാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഈ സ്ഥലത്ത് ദിവ്യ സ്പർശമില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് രംഗനാഥൻ തന്നെ മഹാപൂർണയോട് കാഞ്ചിയിലേക്ക് പോയി രാമാനുജനെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. [2] അക്കാലത്ത ആഴ്വാർമാരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആകൃഷ്ടരായ ഒരു ചെറിയസമൂഹം മാത്രമായിരുന്ന ശ്രീരംഗത്തെ വൈഷ്ണവർക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ രാമനുജനോട് യാമുനാചാര്യർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴേക്കും യാമുനാചാര്യർ മരിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ കൈയ്യിലെ മൂന്നു വിരലുകൾ മടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പ്ട്ടു. അവ് ഇപ്രകാരമാണ്. [3]

പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആളവാണ്ടർ , രാമാനുജനെ പോലെ ദാർശനിക സംവാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് വും അദ്വൈതദർശനത്തെയും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തെയും ദ്വൈതമതമനുസരിച്ച് ഖണ്ഡിക്കാണാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻടേതായി കണക്കാക്കുന്ന കൃതികൾ മിക്കവാറും സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ്. അദ്ദേഹം ആൾവാർ മാരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചാണെങ്കിലും അന്നത്തെ വിദ്വത്ഭാഷ സംൽകൃതമായതാകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെതായി കരുതുന്ന കൃതികൾ ഇവയാണ്:

 • ചതുശ്ലോകി - ലക്ഷ്മിയെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പ്രാർത്ഥന
 • സ്‌തോത്രരത്നം - നാരായണനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന
 • സിദ്ധിത്രയം - (i) ആത്മസിദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. (II) സംവിത്സിദ്ധി (iii) ഈശ്വരസിദ്ധി - വിശിസ്തദ്വൈതത്തിൽ പ്രാണനും ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരിക്കുന്ന, ഗ്രന്ധം
 • അഗമ പ്രമാണ്യം - അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചരാത്ര അഗമ
 • മഹാ പുരുഷ നിർണയം - ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീ, നാരായണ ദേവത ജോഡികളാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു
 • ഗീതാർത്ഥ സംഗ്രഹ - ഭഗവദ്ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം
 • നിത്യം
 • മായാവാദ ഖണ്ഡനം

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. Jones, Constance (2007). Encyclopedia of Hinduism. New York: Infobase Publishing. p. 490. ISBN 0-8160-5458-4.
 2. "Life History of Bhagavad Ramanuja for Children". SriVaishnavam. Retrieved 2018-07-15.
 3. http://ml.vikaspedia.in/education/d2ad4dd30d3ed25d2ed3fd15-d35d3fd26d4dd2fd3ed2dd4dd2fd3ed38d02-1/d2ad57d30d3ed23d3fd15-d2dd3ed30d24d40d2fd1ad3fd28d4dd24d15d7c

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യാമുനാചാര്യർ&oldid=3937954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്