പരാശരൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പരാശരൻ ഒരു മഹർഷിയും നിരവധി പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവും ആയിരുന്നു. ആദ്യ പുരാണമായ വിഷ്ണുപുരാണത്തിന്റെ രചയിതാവായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വ്യാസൻ അത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്. ശക്തി മഹർഷിയുടെ പുത്രനായ വസിഷ്ഠന്റെ പൗത്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പരാശരനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ/പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പരാശരൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രഭാഷകനായിരുന്നതിനെ പരാമർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.[4]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരാശരൻ&oldid=3965513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്