നളൻകിള്ളി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നളൻകില്ലി
நலங்கிள்ளி
Nalankilli Chola

ഭരണകാലം c. 115 BCE [1]
മുൻഗാമി കരികാലചോളൻ
പിൻഗാമി കില്ലിവാലവൻ
പിതാവ് കരികാലചോളൻ

സംഘ സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചോള രാജവംശത്തിലെ ആദ്യകാല ചോളന്മാരുടെ തമിഴ് രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നളൻകിള്ളി. കരികാലചോളന്റെ മകനായ അദ്ദേഹവും മറ്റൊരു ചോള രാജാവായ നെടുങ്കിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നളൻകിള്ളിയെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഈ ചോളനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുരാതന സംഘസാഹിത്യത്തിലെ പുറനാനൂറിലെ കവിതകളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഏക വിവരങ്ങൾ.

ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നളൻകിള്ളിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഏക ഉറവിടം സംഘകാല കവിതകളിലെയും മണിമേഖലയിലെയും പരാമർശങ്ങളാണ്. നിലവിലുള്ള സംഘസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിശ്ചയദാർഢ്യയത്തോടെ നിർണ്ണയിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. സംഘകാലത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽപെടുന്ന പൊതുവായ സമ്മതപ്രകാരം ചിലപ്പതികാരം, മണിമേഖല എന്നിവയൊഴികെ, കവിതകൾ ചിട്ടയായ പദ്യസമാഹരണ രൂപത്തിൽ നമ്മിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിഗത കവിതയും പൊതുവെ കവിതയുടെ കർത്തൃത്വത്തെയും വിഷയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ്, കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജാവിന്റെയോ തലവന്റെയോ പേര്, ശ്ലോകം രചിച്ച സന്ദർഭം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും അപൂർവ്വമായി കവിതകളുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പല രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പേരുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സമകാലികരുടെ വിവിധ തലമുറകളെ പരസ്പരം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിരയിലേക്ക് ഈ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചുമതല അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കുറിപ്പുകളെ പിൽക്കാല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളായും ചരിത്രപരമായ രേഖകളായും അവിശ്വസനീയമായും അപലപിച്ചു.

ഈ കവിതകളിൽ നിന്ന് ചിട്ടയായ കാലഗണനയും വസ്തുതയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ഈ കവിതകളുടെ ആകസ്മിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കവിതകൾ ശേഖരിച്ച പദ്യസമാഹരണ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ചരിത്രകാരന്റെ ശ്രമങ്ങളും നിരന്തരമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

നളൻകിള്ളി ഭരണാധികാരി[തിരുത്തുക]

പുറനാനൂറിലെ പതിനാലിൽ കുറയാത്ത കവിതകളുടെ വിഷയം നളൻകിള്ളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കരികാല ചോളൻ (പുറനാനൂറ്- 31) ചെയ്തതുപോലെ നളൻകിള്ളി മറ്റ് തമിഴ് രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ അവ്യക്തമായ ആധിപത്യം തുടർന്നതായി ഈ കവിതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേ കവി കോവൂർ കിലാർ, നളൻകിള്ളി ഒരു മുഖസ്‌തുതിക്കാരനല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച്, എതിരാളിയായ ചോള നെടുങ്കിള്ളിക്കെതിരെ യുറയൂർ ഉപരോധം തുടരുന്നതിനുപകരം സമാധാനത്തിനായി മുൻകൈയെടുക്കാൻ തന്റെ രക്ഷാധികാരിയെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

നളൻകിള്ളിയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കാവേരിപട്ടണം (പുറനാനൂറ്- 30), വ്യാപാരത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നെങ്കിലും തുടർച്ചയായ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ കാരണം ജനങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ലായിരുന്നു. നളൻ‌കില്ലിയെക്കുറിച്ച് കവി യുറയൂർ മുടുക്കണ്ണൻ സത്താനാർ എഴുതിയ കവിതകളുടെ വിഷാദ സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് (പുറനാനൂറ്- 27, 28, 29).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റു പല രാജകുമാരന്മാരെയും പോലെ നളൻകിള്ളിയും സാഹിത്യം വളർത്തിയെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കവിതകൾ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു (പുരാണനൂറ് - 72, 73)

ആഭ്യന്തരയുദ്ധം[തിരുത്തുക]

കരിയൂരിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നെടുങ്കിള്ളിയുടെ മരണം വരെ നീണ്ടുനിന്ന രണ്ട് ചോളരാജാക്കന്മാരായ നളൻകിള്ളിയും നെടുങ്കിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുറനാനൂറ് പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് ചോളന്മാരും ചോള കുടുംബങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ ശാഖകളിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം, അവർ കാവേരിപട്ടണം, യുറായൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനമായി ഭരിച്ചു.

ഉറയൂരിൽ നിന്ന് ഭരിച്ച നെടുങ്കിള്ളി നളൻ‌കില്ലിയുടെ എതിരാളിയായിരുന്നു. കവി കോവർ കിലാർ രണ്ട് കവിതകളിൽ (പുറനാനൂറ്- 44, 45) നെടുങ്കിള്ളിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തര കലഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കവിതകൾ അനുസരിച്ച്, ഒരിക്കൽ അവൂരിലെ ഒരു കോട്ട നെടുങ്കിള്ളി അടച്ചതിനാൽ നളൻകിള്ളി ഉപരോധിച്ചു. ഉപരോധം കാരണം സാധാരണക്കാർ നേരിട്ട കലഹത്തെ കവി ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ മനസ്സിൽ പതിയത്തക്കവണ്ണം വിവരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നെടുങ്കിള്ളി പുറത്തുവന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ കവിതയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കോവൂർ കിലാറിന്റെ അപേക്ഷകൾ ഫലവത്തായില്ല, ആഭ്യന്തരയുദ്ധം അവസാനിച്ചത് നെടുങ്കിള്ളിയുടെ മരണത്തോടെ മാത്രമാണ്.

ഇലവണ്ടിഗൈപ്പള്ളി (പുറനാനൂറിലെ കുറിപ്പുകൾ- 61) എന്ന സ്ഥലത്താണ് നളൻകിള്ളി മരിച്ചത്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Sastri, p 116
  • Sastri, K. A. Nilakanta. A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar.
  • Mudaliar, A.S, Abithana Chintamani (1931), Reprinted 1984 Asian Educational Services, New Delhi.
  • Nilakanta Sastri, K.A. (1935). The CōĻas, University of Madras, Madras (Reprinted 1984).
  • Nilakanta Sastri, K.A. (1955). A History of South India, OUP, New Delhi (Reprinted 2002).
  • Project Madurai – Purananuru eText - http://tamilnation.co/literature/ettuthokai/pm0057.pdf Archived 2013-10-01 at the Wayback Machine.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നളൻകിള്ളി&oldid=4070905" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്