എട്ടാം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എട്ടാം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം
ദൗത്യ പ്രസ്താവന"Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all"
വാണിജ്യപരം?No
പദ്ധതിയുടെ തരംNon-Profit
ഭൂസ്ഥാനംGlobal
സ്ഥാപകൻUnited Nations
സ്ഥാപിച്ച തീയതി2015
വെബ്‌സൈറ്റ്sdgs.un.org

2015-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി സ്ഥാപിച്ച 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ "മാന്യമായ ജോലിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും" സംബന്ധിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എട്ടാം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം (SDG 8 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഗോൾ 8) . [1][2] "സുസ്ഥിരവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ച, സമ്പൂർണ്ണവും ഉൽപ്പാദനപരവുമായ തൊഴിൽ, എല്ലാവർക്കും മാന്യമായ ജോലി," എന്നതാണ് ഇതിന്റ പൂർണ്ണലക്ഷ്യം. ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി 17 സൂചകങ്ങളാൽ അളക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

എട്ടാം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് 2030എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും ആകെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുണ്ട്. ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ 2030 ലേക്കുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവ 2020 ലേക്കുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ പത്ത് ഫലലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്; "സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക, നവീകരിക്കുക, സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്ക്കായി നവീകരിക്കുക", "തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വളരുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക", "ഉപഭോഗത്തിലും ഉൽപാദനത്തിലും വിഭവശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക", "സമ്പൂർണ തൊഴിലും തുല്യ വേതനത്തോടെയുള്ള മാന്യമായ ജോലിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക", "യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക", "ആധുനിക അടിമത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക, തൊഴിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം," കൂടാതെ സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാരം, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള സാർവത്രിക ലഭ്യത. കൂടാതെ, നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്[3] വ്യാപാര പിന്തുണയ്‌ക്കുള്ള സഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആഗോള യുവജന തൊഴിൽ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് നിർദിഷ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

വികസിത രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) കുറഞ്ഞത് 7 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം. 2018-ൽ പ്രതിശീർഷ ജിഡിപിയുടെ ആഗോള വളർച്ചാ നിരക്ക് 2 ശതമാനമായിരുന്നു.[4]

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി, പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശരാശരി 4.3 ശതമാനം നിരക്കിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.[5]2019-ൽ ലോകത്തിലെ 22 ശതമാനം യുവജനങ്ങളും തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.[5]

പശ്ചാത്തലം[തിരുത്തുക]

Craftmen at work, bamboo basket weaving and textile mobile sculptures, in Heuan Chan heritage house, Luang Prabang, Laos

References[തിരുത്തുക]

  1. United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015,Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)
  2. United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/71/313)
  3. Bartram, Jamie; Brocklehurst, Clarissa; Bradley, David; Muller, Mike; Evans, Barbara (December 2018). "Policy review of the means of implementation targets and indicators for the sustainable development goal for water and sanitation". npj Clean Water. 1 (1): 3. doi:10.1038/s41545-018-0003-0. S2CID 169226066. Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
  4. "The SDG Report 2020". UN Stats Open SDGs Data Hub. Retrieved October 3, 2020.
  5. 5.0 5.1 United Nations (2020). "United Nations World Economic Situation and Prospects" (PDF). undocs.org. Retrieved 2020-09-02.

External links[തിരുത്തുക]