ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Governors of states of India എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമാനമായ അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കൈയ്യാളുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗിനു </ref> എന്ന അന്ത്യറ്റാഗ് നൽകിയിട്ടില്ല പ്രധാനമായും അവയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം.

  • കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരം
  • നിയമനിർമ്മാണാധികാരം
  • സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ അധികാരം

കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരം[തിരുത്തുക]

നിയമനിർമ്മാണാധികാരം[തിരുത്തുക]

സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ അധികാരം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]