മുങ്ങാങ്കോഴി (കുടുംബം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Grebes
Temporal range: Oligocene-Holocene, 25–0 Ma
Podiceps nigricollis 001.jpg
Black-necked grebe (Podiceps nigricollis nigricollis), in non-breeding plumage
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Clade: Aequorlitornithes
Clade: Mirandornithes
Order: Podicipediformes
Fürbringer, 1888
Family: Podicipedidae
Bonaparte, 1831
Genera

പോഡിസിപീഡിയെ നിരയിൽപ്പെട്ട ജലപക്ഷികളാണ് മുങ്ങാങ്കോഴികൾ.ഇവയ്ക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴിയിടാനും അടിത്തട്ടിലൂടെ നീന്തി ഇരയെ പിടിയ്ക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുങ്ങാങ്കോഴി_(കുടുംബം)&oldid=2454599" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്