ഫലകം:Infobox software

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

ഒരു ഇൻഫോബോക്സ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന കോടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. One can copy and paste the base code into an article and insert relevant information in front of the "=" signs. Removing HTML comments ("<!--", "-->" and anything between these two) is optional. To avoid accidental misuse, this base code does not have a handful of parameters that must be handled with absolute care and are not normally needed, such as {{{bodystyle}}}.

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|300x64px|alt={{{logo alt}}}|{{{logo caption}}}]]
{{{logo caption}}}
[[File:{{{screenshot}}}|{{{screenshot size}}}|alt={{{screenshot alt}}}|{{{caption}}}]]
{{{caption}}}
മറ്റ് പേരുകൾ{{{other_names}}}
Original author(s){{{author}}}
വികസിപ്പിച്ചത്{{{developer}}}
ആദ്യപതിപ്പ്{{{released}}}
Stable release
{{{latest release version}}} / {{{latest release date}}}
Preview release
{{{latest preview version}}} / {{{latest preview date}}}
റെപോസിറ്ററി{{{repo}}}
ഭാഷ{{{programming language}}}
Engine{{{engine}}}
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം{{{operating system}}}
പ്ലാറ്റ്‌ഫോം{{{platform}}}
Included with{{{included with}}}
Replaces{{{replaces}}}
Replaced by{{{replaced_by}}}
Service name{{{service_name}}}
വലുപ്പം{{{size}}}
Standard(s){{{standard}}}
ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ{{{language count}}} languages{{{language footnote}}}
ഭാഷകളുടെ പട്ടിക
{{{language}}}
തരം{{{genre}}}
അനുമതിപത്രം{{{license}}}
അലെക്സ റാങ്ക്{{{alexa}}}
വെബ്‌സൈറ്റ്{{{website}}}
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്{{{AsOf}}}
{{Infobox software
| name = 
| logo = <!-- Image name is enough. -->
| logo alt = 
| logo caption = 
| screenshot = <!-- Image name is enough. -->
| screenshot size =
| screenshot alt = 
| caption = 
| collapsible = <!-- Any text here will collapse the screenshot. -->
| author = 
| developer = 
| released = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued = <!-- Set to yes if software is discontinued, otherwise omit. -->
| ver layout = <!-- simple (default) or stacked -->
| latest release version = 
| latest release date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| repo = <!-- {{URL|example.org}} -->
| programming language = 
| engine = <!-- or engines -->
| operating system = 
| platform = 
| included with = 
| size = 
| language = 
| language count = <!-- സംഖ്യകൾ മാത്രം -->
| language footnote = 
| genre = 
| license = 
| alexa = 
| website = <!-- {{URL|example.org}} -->
| standard = 
| AsOf = 
}}

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

GIMP
GIMP version 2.6
GIMP version 2.6
Original author(s)Spencer Kimball, Peter Mattis
വികസിപ്പിച്ചത്GIMP ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം
ആദ്യപതിപ്പ്2 ജൂൺ 1998; 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1998-06-02)
Stable release
2.6.12 / 6 ഫെബ്രുവരി 2012; 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2012-02-06)
Preview release
2.8.0 RC1 / 10 ഏപ്രിൽ 2012; 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2012-04-10)
റെപോസിറ്ററിgit.gnome.org/browse/gimp/
ഭാഷസിയും GTK+യും
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംലിനക്സ്, macOS, വിൻഡോസ്, FreeBSD, സൊളാരിസ്, AmigaOS 4
വലുപ്പം19.96 MB
ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ80 languages[1]
ഭാഷകളുടെ പട്ടിക
Amharic, Arabic, Asturian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bosnian, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Bulgarian, Burmese, Canadian English, Catalan (Valencian), Catalan, Chinese (China), Chinese (Hong Kong), Chinese (Taiwan), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dzongkha, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Kashubian, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Korean, Latvian, Lithuanian, Low German, Macedonian, Malay, Malayalam, Nepali, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Occitan, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Scottish Gaelic, Serbian, Serbian Latin, Sinhala, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Xhosa, Yiddish
തരംRaster graphics editor
അനുമതിപത്രംGNU GPLv3
വെബ്‌സൈറ്റ്www.gimp.org
{{Infobox software
| name = GIMP
| logo = The GIMP icon - gnome.svg
| logo caption = 
| screenshot = GIMP-main window.png
| caption = GIMP പതിപ്പ് 2.6
| collapsible = 
| author = [[Spencer Kimball (computer programmer)|Spencer Kimball]], [[Peter Mattis]]
| developer = GIMP ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം
| released = {{Start date and age|1998|6|2|df=yes}}
| discontinued = 
| latest release version = 2.6.12
| latest release date = {{Start date and age|2012|02|06|df=yes}}
| latest preview version = 2.8.0 RC1
| latest preview date = {{Start date and age|2012|04|10|df=yes}}
| repo = {{URL|https://git.gnome.org/browse/gimp/}}
| programming language = [[C (programming language)|C]] and [[GTK+]]
| operating system = [[ലിനക്സ്]], [[macOS]], [[വിൻഡോസ്]], [[FreeBSD]], [[Solaris (operating system)|സൊളാരിസ്]], [[AmigaOS 4]]
| platform = 
| size = 19.96 [[Megabyte|MB]]
| language count = 80
| language footnote = <ref>{{cite web|url=http://l10n.gnome.org/module/gimp/ |title=GNOME GIMP translation statistics, see GIMP 2.6}}</ref>
| language = Amharic, Arabic, Asturian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bosnian, Brazilian Portuguese, Breton, British English, Bulgarian, Burmese, Canadian English, Catalan (Valencian), Catalan, Chinese (China), Chinese (Hong Kong), Chinese (Taiwan), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dzongkha, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Kashubian, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Korean, Latvian, Lithuanian, Low German, Macedonian, Malay, Malayalam, Nepali, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Occitan, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Scottish Gaelic, Serbian, Serbian Latin, Sinhala, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Xhosa, Yiddish
| genre = [[Raster graphics editor]]
| license = [[GNU GPLv3]]
| alexa = 
| website = {{URL|https://www.gimp.org/}}
}}

 1. "GNOME GIMP translation statistics, see GIMP 2.6".

Conditional formatting parameters[തിരുത്തുക]

The following shows the effect of three parameters which change the formatting of certain infobox fields: |collapsible=, |discontinued=, |ver layout=.

GIMP
Screenshot
GIMP പതിപ്പ് 2.6
GIMP പതിപ്പ് 2.6
അവസാന പതിപ്പ്(കൾ)
2.6.12 / 6 ഫെബ്രുവരി 2012; 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2012-02-06)
പൂർവ്വദർശന പതിപ്പ്(കൾ)
2.8.0 RC1 / 10 ഏപ്രിൽ 2012; 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2012-04-10)
{{Infobox software
| name = GIMP
| logo = The GIMP icon - gnome.svg
| screenshot = GIMP-main window.png
| caption = GIMP പതിപ്പ് 2.6
| collapsible = yes
| ver layout = stacked
| discontinued = yes
| latest release version = 2.6.12
| latest release date = {{Start date and age|2012|02|06|df=yes}}
| latest preview version = 2.8.0 RC1
| latest preview date = {{Start date and age|2012|04|10|df=yes}}
}}

ചരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

All parameters are optional.

name
Name of the infobox. Can affect the title of the infobox but its primary use is to help retrieve release data from outside the article. In such cases, if you want to edit the title at the top of the infobox, use the |title= parameter instead.
Attention: Please do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter. This parameter should be composed of pure text.
bodystyle
CSS styling for the infobox as a whole
title
Name of the software product as displayed above the infobox. When not specified, contents of |name= parameter will be displayed instead.
Important note: Please do not include an image in this field. Wikipedia accessibility requirements mandates that this field should contain text that can be read by screen readers.
logo
Code for a small image to be displayed as software product's logo or computer icon. You may specify a file name, with or without namespace prefix. In other words, the following examples are all acceptable:
The GIMP icon - gnome.svg
File:The GIMP icon - gnome.svg
logo size
Size of the logo. Defaults to 64px.
logo caption
Caption of the logo that appears below it. Should not be used to provide trivial captions, such as "This is the logo of X", which is automatically assumed. Reserved for special cases when a description beyond telling the obvious is needed, or for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.
logo alt
Alternative text of the logo; very important.
screenshot
Code for an image to be displayed as software product's screenshot. You may specify a file name, with or without namespace prefix. In other words, the following examples are all acceptable:
GIMP screenshot.png
File:GIMP screenshot.png
caption
A caption for screenshot that appears below it. Please include this parameter only when there is an image to display.
screenshot size
Size of the screenshot. Defaults to 300px.
screenshot alt
Alternative text of the screenshot; very important. Defaults to image caption.
collapsible
Whether this screenshot is by default hidden and is only shown when user clicks on a minuscule "Expand" button. Can be set to "yes". Especially useful in case of long vertical screenshot
author
Name of the original author(s) or publisher(s) of the software product. It can be an individual or organization. Most of the time, it only needs to be specified when |developer= field is populated.
developer
Name of the current developer of the software product. It can be an individual or organization.
released
The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use.
The content of this field should look like the following:
{{Start date and age|year|month|day}}
In case the article uses DMY as date format, use this code instead:
{{Start date and age|year|month|day|df=yes}}
If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.
discontinued
Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase "Latest release" in the infobox to "Last release". For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it "yes", "no" or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit it.
ver layout
Defines how version number information appear in the infobox. Can be set to "simple" (default) or "stacked". "Simple" allocates an ordinary row to "latest release version" and another to "latest preview version". But "stacked" gives the full width of the row the info and adds a header, so that several version numbers can appear and use the infobox space more efficiently. Additionaly, "stacked" could automately generate an edit link at the header to allow editors to update the version number.
latest release version
The version number of the latest release of the software product. Please observe the following examples:
Example #1: If the article is about a product called Example Software whose latest version is 1.5, specify:
1.5
Example #2: If the article is about a product called Example Software whose latest release is called Example Software 2008 and whose latest version number is 12.2, specify:
2008 (12.2)
Example #3: If the article is about Famous Example Software 2010, which is a significant release of a product called Famous Example Software and whose latest version number is 14.0.0.25, just specify:
14.0.0.25
Example #4: If the article is about Famous Example Software 2010 for which no update is released since its initial release-to-manufacturing (RTM), please omit this parameter unless there is an evidence that it is necessary for the reader to know this number. One reason would be the presence of preview releases of the software product which can only be distinguished from the RTM by their version number.
latest release date depends on this parameter.
latest release date
The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following:
{{Start date and age|year|month|day}}
In case the article uses DMY as date format, use this code instead:
{{Start date and age|year|month|day|df=yes}}
If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.
This parameter only works when a latest release version is present.
latest preview version
The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.
latest preview date
Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.
programming language
The programming language of that subject of the article. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. Here is an example:
Code: [[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]
Result: C++ and C#
When specifying the name of the programming language please make sure that you cite your source. Unreferenced assertions in Wikipedia may be challenged or removed. If you do not have a source, do not include this parameter.
engine
Software engine that is used by this software. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിൻ (P408) from Wikidata. This parameter overrides the Wikidata engine.
engines
List of software engines, if multiple are used.
operating system
The operating system on which the given software product works. Please be as accurate as possible but also be mindful of the length and avoid specifying vague phrases such as "Cross-platform", "Multi-platform", "all" or "none". If the project is a web app or if only an OS-agnostic source code is released, ignore. Please consider these examples:
 • If the software product works on all incarnations of Unix, Linux and derived operating systems, please specify:
  • [[Unix-like]]
 • If the software works unconditionally on ALL incarnations of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Microsoft Windows]] or [[Windows]]
 • If the software product works only on Windows XP and all subsequent releases of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Windows XP]] and later
 • If the software product works only on Windows XP and all subsequent releases of consumers versions of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Windows XP]], [[Windows Vista]], [[Windows 7]] and [[Windows 8]]
   (At the time of this writing, February 2013, Windows 8 was the latest consumers release of Microsoft Windows.)
 • If the software product is released for various families of different operating systems, (such as specific versions of BSD, Linux, macOS and Microsoft Windows) so that listing them in the infobox gives it undue length, please leave the details to article body and specify:
  • [[BSD]], [[Linux]], [[macOS]] and [[Microsoft Windows]]
platform
The computing platform on which the product runs. You might like to include the following information:
Please avoid specifying vague phrases such as "cross-platform" unless the following conditions meet:
 1. The software product has been released for numerous different platforms, so much so that including all of them causes the infobox size to grow unduly large.
 2. The article body lists the platforms under which the product runs.
If the above do not meet, then specifying such a vague phrase is the same as not specifying it.
included with
Products (devices and operating systems) that come preloaded with this browser.
size
Size of the installer package. Only applies to software products that are available via download. For products distributed physically in boxes or other packages, ignore this parameter. Do not forget to include your unit of measurements (i.e. Kilobytes, megabytes or gigabytes).
Note: Use a non-breaking space ("&nbsp;") to prevent numbers and units of measurements from separating when "word wrapping" occurs. You can also use {{Nowrap}} template to produce the same effect.
Observe the following examples:
 • 760&nbsp;KB → 760 KB
 • 32&nbsp;MB → 32 MB
 • {{Nowrap|842 KB}}842 KB
 • {{Nowrap|48.5 MB}}48.5 MB
For more information, visit WP:UNITS
language
Lists the natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please do not supply vague phrases, such as "multilingual", which do not add to the knowledge of the reader. Also please do not wikilink the name of languages; readers are most likely uninterested in reading about those languages. For a comprehensive list of items that should not be generally linked to, see Wikipedia:Manual of Style/Linking § What generally should not be linked. A large list of languages can disrupt the natural flow of the article. When the list of languages grows large, consider one of the following measures:
 • Use |language count= parameter in conjunction with this parameter. This will allow the list of languages to be hidden and revealed with the click of a mouse. This method is not printer-friendly: A collapsed list does not appear on print and an expanded list may disrupt the natural flow of the article.
 • Add a link to a section of the article which lists languages. Please keep the link printer-friendly. For example, instead of "[[#Localization|Click here to see the list of languages]]", consider "35 languages; see [[#Localization|§ Localization]]". This solution is useful when the inclusion of a list of languages is important or when the localization of the subject of the article is discussed.
 • Ignore this parameter and use |language count= and |language footnote= instead. This approach is useful when the article is short and inclusion of the list of languages is unwanted or contested.
language count
Number of natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please supply a number only. Don't use this parameter if the list of languages includes fewer than five entries. (Please see: Wikipedia:Manual of Style/Dates and numbers § Numbers)
If both |language= and |language count= parameters are present, the value of |language= will be collapsed under "List of languages" title.
language footnote
Use this parameter to supply citation on available translations, especially when |language= is not specified. Use of this parameter is not mandatory, as long as appropriate citation information is attached to the text. For instance, citation information may be attached to text itself in the article body or |language=, especially when there are more than one source for it information given. (E.g. when one source includes full translations and another includes partial translations; or when one source specifies the translations of one given version and another discusses what is added to that version after an update.) As a general rule, avoid citing automatically generated reports, statements about development versions or other sources of time-sensitive information.
genre
Type of program. Should be wikilinked to an article such as Geographic information system. For more information, consult List of software categories. Please do not use this field to briefly describe the role and function of the subject of the article. For example, instead of "SVG creator, editor and converter", consider using "Vector graphics editor". Instead of "PDF creator, editor, converter and viewer", consider using "Desktop publishing software". Instead of "DWG creator/editor", consider using "Computer-aided design".
license
The software license under which the consumer is allowed to use the product. You may specify a specific license or the more general category of license to which it belongs. See Category:Software licenses. For example:
licence
Same as |license=. Pick either license (American English) or licence (Commonwealth English), not both - select the one which matches the content of the article the template is used in.
alexa
The website's current Alexa ranking (find on Alexa.com; make sure to cite Alexa's page for this info.)
 • Put {{Increase}} (Increase) OR {{Steady}} (Steady) OR {{Decrease}} (Decrease) BEFORE the ranking number to indicate the change of ranking compared with the previous month.
 • Mention the date of putting the ranking number AFTER the ranking number. Put the date in parenthesis, for example: (July 2012). If you update the ranking number, update the date as well.
 • At User talk:Riley Huntley/AlexaBot.js you can request that a bot will monthly update the rank.
website
The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Therefore, you should use {{URL}} template like this: "{{URL|http://www.example.com}}". Avoid using printer-hostile forms like "[http://www.example.com Example website]". In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link from Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value "hide" suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. This is useful for articles with several infoboxes, to avoid repeating one Wikidata link.
repo
The online source code repository, if available. For example, the sourceforge or github project page. As with the website parameter, this should use the {{URL}} template. In the absence of this parameter, infobox attempts to acquire the repository link from Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link.
standard
Technical standard of the subject of the article adheres.
AsOf
A pseudo-parameter populated by bots and users tending to maintenance categories. The intricacies of this parameter are not included here. If you don't know what it does, please do not touch.

Moving release data outside the article[തിരുത്തുക]

The subject's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date can be moved outside the article. Users visiting the article may click the version number or "[±]" link in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).

Note, however, that if |latest release version= or |latest preview version= parameters are explicitly specified, the infobox does not look for external sources. (This can be useful if, for example, the preview version is frequently updated, but the release version is not.)

To make the infobox retrieve release data from outside the article:

 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in |name= parameter of the infobox:
   //ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in |name= parameter of the infobox:
   //ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, delete |latest release version=, |latest release date=, |latest preview version= or |latest preview date= parameters from the corresponding infobox.
 4. Save the article. Changes to release information may take a few minutes to be reflected in the article when reloaded; wait a while before concluding that you have made an error.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Infobox software in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox software

An infobox for computer software

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Titletitle

Name of the computer program. Displayed at the top of the infobox. If not specified the 'Name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text. Do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

പദംഐച്ഛികം
Namename

Name of the infobox. This is used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name' and is also displayed at the top of the infobox if the Title parameter is absent. It must be pure text. Do not include any wikimarkup in this parameter.

സ്വതേ
PAGENAME
പദംആവശ്യമാണ്
Logologo

Filename for the image e.g. 'The GIMP icon - gnome.svg'

സ്വതേ
{{#Property:P154}}
പ്രമാണംഐച്ഛികം
Logo sizelogo size logo_size

Size of the logo.

സ്വതേ
64px
പദംഐച്ഛികം
Logo alternative textlogo alt logo_alt

Alternative text for the logo (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

പദംഐച്ഛികം
Logo captionlogo caption

Caption for the logo. Must only be used to provide anything far more important than 'This is the logo of X'. e.g. used for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.

പദംഐച്ഛികം
Screenshotscreenshot

File name for a screenshot of the image, e.g. 'GIMP screenshot.png'

പ്രമാണംഐച്ഛികം
Screenshot sizescreenshot size screenshot_size

Size of screenshot

സ്വതേ
300px
പദംഐച്ഛികം
Screenshot alternative textscreenshot alt screenshot_alt

Alternative text for the screenshot (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

പദംഐച്ഛികം
Captioncaption

Caption for the screenshot

പദംഐച്ഛികം
Collapsible?collapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

പദംഐച്ഛികം
Original authorauthor

Name of the original author or publisher of the software product. It can be either an individual or an organization/business. Most of the times, it only needs to be specified when developer field is populated.

പദംഐച്ഛികം
Developerdeveloper

Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business.

പദംഐച്ഛികം
Initial release datereleased

The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}} In case the article uses DMY as date format, use this code instead: {{Start date and age|year|month|day|df=yes}} If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.

പദംഐച്ഛികം
Is discontinued?discontinued

Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase 'Latest release' in the infobox to 'Final release'. For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it 'yes', 'no' or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit it.

പദംഐച്ഛികം
Version info layoutver layout

Defines how version number information appear in the infobox. Can be set to "simple" (default) or "stacked". "Simple" allocates an ordinary row to "latest release version" and another to "latest preview version". But "stacked" gives the full width of the row the info and adds a header, so that several version numbers can appear and use the infobox space more efficiently. Additionaly, "stacked" could automately generate an edit link at the header to allow editors to update the version number.

സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
simple
പദംഐച്ഛികം
Latest release versionlatest release version latest_release_version

The version number of the latest release of the software product. E.g. 'v1.5', '2008 (v12.2)',

പദംഐച്ഛികം
Latest release datelatest release date latest_release_date

The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}}

പദംഐച്ഛികം
Latest preview versionlatest preview version latest_preview_version

The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.

പദംഐച്ഛികം
Latest preview datelatest preview date latest_preview_date

Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.

പദംഐച്ഛികം
Source code repositoryrepo

The online source code repository, if available. For example, the sourceforge or github project page. As with the website parameter, this should use the {{URL}} template. In the absence of this parameter, infobox attempts to acquire the repository link from Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link.

പദംഐച്ഛികം
Programming languageprogramming language programming_language

The programming language in which the subject of the infobox is created. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. E.g. '[[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]'. Be advised that Wikipedia policies such as [[Wikipedia:Verifiability]] and [[Wikipedia:No original research]] also apply here.

പദംഐച്ഛികം
Software engineengine

[[Software engine]] used by this program. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the engine from Wikidata. This parameter overrides the Wikidata engine.

താൾഐച്ഛികം
List of software enginesengines

List of software engines, if multiple supported by default.

പദംഐച്ഛികം
Operating systemoperating system operating_system

The operating system on which the given software product works. E.g. '[[Microsoft Windows]]' or '[[Windows]]', '[[Windows XP]] and later'. If the subject of the article is a web app, library or an SO-agnostic source code, ignore this parameter. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as 'Cross-platform' (or its redirect, Multi-platform) or 'Unix-like' (implies that the subject runs on most desktops, server and mobile devices).

പദംഐച്ഛികം
Platformplatform

The computing platform on which the product runs. Can be specific processors like '[[IA-32]]' (i386), '[[x86-64]]' 'Itanium', 'ARM' or 'MIPS'.

പദംഐച്ഛികം
Included withincluded with included_with

Products (devices and operating systems) that come preloaded with this browser.

പദംഐച്ഛികം
Sizesize

Size of the installer package. Only applies to software products that are available via download. E.g. '{{Nowrap|48 MB}}'.

പദംഐച്ഛികം
Languagelanguage

Lists the natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please do not supply 'Multilingual' or such vague phrases.

പദംഐച്ഛികം
Language countlanguage count

Number of natural languages in which the software product user interface can interact with user.

എണ്ണംഐച്ഛികം
Language footnotelanguage footnote

Use this parameter to supply citation on available translations.

പദംഐച്ഛികം
Genregenre

Type of program. Should be wikilinked to an article such as '[[Geographic information system]]'. For more information, consult List of software categories.

താൾഐച്ഛികം
Licenselicense

Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. E.g. '[[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]', '[[Freeware]]', '[[Free software]]', '[[GNU General Public License]]', '[[BSDLicense]]'.

പദംഐച്ഛികം
Licencelicence

Alternative to license for articles using Commonwealth English.

പദംഐച്ഛികം
Alexa rankingalexa

The website's current Alexa ranking. See main documentation page for details on automatic update.

പദംഐച്ഛികം
Websitewebsite

The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Therefore, you should use '{{tl|URL}}' template like this: '{{URL|http://www.example.com}}'. Avoid using printer-hostile forms like '[http://www.example.com Example website]'. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link form Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value 'hide' suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. This is useful for articles with several infoboxes, to avoid repeating one Wikidata link.

പദംഐച്ഛികം
Standard(s)standard

Technical standard of the software.

പദംഐച്ഛികം
Infobox timestamp (AsOf)AsOf

Infobox timestamp in the form of month name, space character, year (four digits). Used by maintenance procedures and bots.

പദംഐച്ഛികം
Body style (CSS)bodystyle

CSS styling for the infobox as a whole

പദംഐച്ഛികം

Tracking categories[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

Compatible derivatives

Related[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_software&oldid=4045407" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്