ജീവകം (സസ്യം)

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
ചിരഞ്ജീവി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ചിരഞ്ജീവി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ചിരഞ്ജീവി (വിവക്ഷകൾ)

അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഔഷധസസ്യം പ്രധാനമായും ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നവയാണ്‌. ഇതിന്റെ കിഴങ്ങാണ്‌ ഔഷധത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത്. അറ്റം കൂർത്ത് വെളുത്തുള്ളിപോലെ പ്രകൃതിയും ജലാംശം തീരെയില്ലാത്തതുമാണ്‌. ഇലക്ക് മധുരരസവും ശീതവീര്യവും ആണ്‌ ഉള്ളത്.[1]

ഔഷധഗുണം[edit]

ശരീരത്തിന്‌ ബലവും; ശുക്ലം, കഫം എന്നിവ‌ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം കൂടിയാണിത്. കൂടാതെ രക്തക്കുറവ്, ശരീരത്തിന്റെ മെലിച്ചിൽ, അധികമായുള്ള വെള്ളദാഹം, ക്ഷയം, രക്തവികാരം, വാതം എന്നീ അസുഖങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.[1]

അവലംബം[edit]

  1. 1.0 1.1 ഡോ.കെ.ആർ.രാമൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അത്ഭുത ഔഷധച്ചെടികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. താൾ 20 & 21. H&C Publishers, Thrissure.