എസ്റ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
A carboxylate ester. R and R′ denote any alkyl or aryl group. R can also be a hydrogen atom.

ആൽക്കഹോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് അമ്ലവുമായോ ഇൻ-ഓർഗാനിക്ക് അമ്ലവുമായോ പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ് എസ്റ്റർ. ഇതിന് പഴങ്ങളുടേയും പുഷ്പങ്ങളുടേയും സ്വാഭാവിക ഗന്ധം ഉണ്ടാകും. നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകമാണ് എസ്റ്റർ. ബ്യൂട്ടൈൽ അസറ്റേറ്റ്, അമൈൽ അസറ്റേറ്റ് എന്നിവ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ ആണ്. മെഥിൽ ബ്യൂട്ടിറേറ്റിന് പഴുത്ത കൈതച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമാണ്. ബെൻസിൽ അസറ്റേറ്റിന് മുല്ലപ്പൂവ്, സ്ട്രോബറി തുടങ്ങിയവയുടെ ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൃതൃമമായി സുഗന്ധവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ എസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഗാഢതക്കനുസരിച്ച് ഗന്ധത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാം.


എസ്റ്ററുകളുടെ ഗുണധർമ്മങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

എസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഘടന ഗന്ധം
Allyl hexanoate പ്രമാണം:Allyl hexanoate.png കൈതച്ചക്ക
Benzyl acetate Benzyl acetate.png pear, സ്ട്രോബറി, മുല്ലപ്പൂവ്
Bornyl acetate Bornyl acetate.svg pine tree flavor
Butyl butyrate Butyl butyrate2.svg കൈതച്ചക്ക
Ethyl acetate Ethyl acetate.png nail polish remover, model paint, model airplane glue
Ethyl butyrate Ethyl butyrate.png ഏത്തപ്പഴം, കൈതച്ചക്ക, സ്ട്രോബറി
Ethyl hexanoate Ethyl hexanoate.png കൈതച്ചക്ക,waxy-green ഏത്തപ്പഴം
Ethyl cinnamate Ethyl cinnamate.png കറുവ
Ethyl formate Ethyl-formate-2D-skeletal.svg lemon, rum, സ്ട്രോബറി
Ethyl heptanoate Ethyl heptanoate.png apricot, ചെറി, മുന്തിരി, raspberry
Ethyl isovalerate Ethyl isovalerate structure.svg ആപ്പിൾ
Ethyl lactate Ethyl lactate.png വെണ്ണ, cream
Ethyl nonanoate Ethyl nonanoate.png മുന്തിരി
Ethyl pentanoate Ethyl valerate.png ആപ്പിൾ
Geranyl acetate Geranyl acetate skeletal.svg geranium
Geranyl butyrate Geranyl butyrate.png ചെറി
Geranyl pentanoate പ്രമാണം:Geranyl pentanoate.png ആപ്പിൾ
Isobutyl acetate Isobutyl acetate.png ചെറി, raspberry, സ്ട്രോബറി
Isobutyl formate പ്രമാണം:Isobutyl formate.png raspberry
Isoamyl acetate Isoamyl acetate.png pear, ഏത്തപ്പഴം (flavoring in Pear drops)
Isopropyl acetate Isopropyl acetate.png fruity
Linalyl acetate Linalyl acetate.svg lavender, sage
Linalyl butyrate Linalyl butyrate.svg peach
Linalyl formate Linalyl formate.svg ആപ്പിൾ, peach
Methyl acetate Methyl acetate.png glue
Methyl anthranilate Methyl anthranilate.png മുന്തിരി, മുല്ലപ്പൂവ്
Methyl benzoate Methyl benzoate.png fruity, ylang ylang, feijoa
Methyl benzyl acetate ചെറി
Methyl butyrate (methyl butanoate) Methyl butyrate 3D.png കൈതച്ചക്ക, ആപ്പിൾ, സ്ട്രോബറി
Methyl cinnamate Methyl cinnamate.png സ്ട്രോബറി
Methyl pentanoate (methyl valerate) Methyl pentanoate.png flowery
Methyl phenylacetate Methyl phenylacetate.png honey
Methyl salicylate (oil of wintergreen) Salicylic acid methyl ester chemical structure.png Modern root beer, wintergreen, Germolene and Ralgex ointments (UK)
Nonyl caprylate Nonyl caprylate.png ഓറഞ്ച്
Octyl acetate Octyl acetate.png fruity-ഓറഞ്ച്
Octyl butyrate Octyl butyrate.png parsnip
Amyl acetate (pentyl acetate) Amyl acetate.png ആപ്പിൾ, ഏത്തപ്പഴം
Pentyl butyrate (amyl butyrate) Pentyl butyrate.png apricot, pear, കൈതച്ചക്ക
Pentyl hexanoate (amyl caproate) Pentyl hexanoate.png ആപ്പിൾ, കൈതച്ചക്ക
Pentyl pentanoate (amyl valerate) Pentyl pentanoate.png ആപ്പിൾ
Propyl ethanoate Propyl acetate 200.svg pear
Propyl isobutyrate Propylisobutyrate.svg rum
Terpenyl butyrate ചെറി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എസ്റ്റർ&oldid=3905908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്