ഉപയോക്താവ്:Rajeshodayanchal/Sandbox1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വിക്കിഡാറ്റാ വർക്ക്ഷോപ്പ്[തിരുത്തുക]

<!– https://etherpad.wikimedia.org/p/wikidataindia

This is the Wikidata workshop etherpad. Please write below, but do not delete other editors' comments.

Dashboard: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/CIS-A2K/Wikidata_India_Workshop?enroll=imdhsvfo

CIS wifi Ground Floor password is below 762B9DCA https://www.wikidata.org/wiki/Q1361#sitelinks-wikipedia For Hyderabad Q1361 Mangalore - Q127041 - https://www.wikidata.org/wiki/Q127041 https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81


Q10086 - Mysore - https://www.wikidata.org/wiki/Q10086
 https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%88%E0%B2%B8%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81
Q1355 - Bengaluru - https://www.wikidata.org/wiki/Q1355
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81 First Day - 10Jun 2017


Q7560 - தாய் - https://www.wikidata.org/wiki/Q7560 Q6933966 - மல்கோவா மாம்பழம் - https://www.wikidata.org/wiki/Q6933966 Q12979748 - ஏற்காடு வட்டம் - https://www.wikidata.org/wiki/Q12979748 My experiences :- 1. I searched the Tamil words directly in Wikidata site, i can easily get the results well. Some time 2. Test Babel Done - https://www.wikidata.org/wiki/User:Info-farmer#TESTs If you change the babel order, the search result displaying are also changes 3. Dashboard joined the below link

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/CIS-A2K/Wikidata_India_Workshop?enroll=imdhsvfo

4. Multible datac lipboard search the below line in google

paste email plus YOURBROWSER 
An ad-on appear and insatll it

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/paste-email-plus/ then you can do multiple data paste work from our clipboard or http://download.cnet.com/M8-Free-Clipboard/3000-2384_4-10267618.html Install the above software, windows user can paste upto 30 words from our cilpboard 5. Preferences:- Tools & Gadgets: 5.1 Resonator https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q10086&lang=ta 5.2 Ask wikidata

  https://tools.wmflabs.org/bene/ask 
   e. g. https://tools.wmflabs.org/bene/ask/#What%20is%20Domlur
      If Description is apt, the above tool show answer. so tweet well !

5.3 https://quarry.wmflabs.org/ (to check) Example code:- use wikidatawiki_p; select CONCAT("Q",ips_item_id), CONCAT("Llv"), CONCAT('"',ips_site_page,'"') from wb_items_per_site i

 1. join wb_terms on ips_item_id = term_entity_id and term_type = "label"

where i.ips_site_id='tawiki' and not exists (select term_entity_id from wb_terms where i.ips_item_id = term_entity_id and

term_type = "label" and term_language='ta')

group by ips_item_id limit 30; Result https://quarry.wmflabs.org/query/19405 5.4

  http://4thmain.github.io/projects/hacks/wiki-atlas.html
  change the iso code, the map words auotmatically show the translated texts.

5.5 ASK http://askplatyp.us/

 example http://askplatyp.us/?lang=en&q=what%20is%20sugar

5.6 https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/ Not working 5.7

https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/distributed/# 
  

5.8 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/User_scripts https://www.wikidata.org/wiki/User:Info-farmer/common.js I faced broeser issues. After an hour struccle, titto solved the issue by using Esc key to automted reloading........

Adding the descriptions to wikidata Category: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Recipients_of_the_Padma_Vibhushan_in_public_affairs


SecondDay - 11Jun 2017


1. How to create a new item

  By linking 2 Different language Wikipedia articles
  By using Create a new item - https://www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem

2.https://www.wikidata.org/wiki/Special:SpecialPages

   https://www.wikidata.org/wiki/Special:ShortPages
  https://www.wikidata.org/wiki/Special:AllPages

3. https://www.wikidata.org/wiki/Special:AllPages?from=&to=&namespace=4

  https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListProperties
  https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListDatatypes
  https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntitiesWithoutLabel?language=ta&type=item (The communiy should translate)

4. https://test.wikidata.org/wiki/Q69029

   https://www.wikidata.org/wiki/Help:Description#Length
   https://test.wikidata.org/wiki/Q69029?uselang=ta  (create a item in eng and then go to Tamil.)
   https://test.wikidata.org/w/index.php?title=Q69029&uselang=ta (creating statements)
   https://quarry.wmflabs.org/query/19440 (edit counts)

5. https://ta.wikipedia.org/s/5u3x

4. Namespaces

  Wikidata: - 
  Wikidata:Requests for comment - https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Requests_for_comment

5. Properties

  https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListProperties - List of properties
  Finding out property and which type of item it may fit - Activity
  Check Property page => What links here to find out what type of item it may fit
  Hands on activity - Creating labels and description for properties

5. Data Types

  https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListDatatypes


. https://www.wikidata.org/w/index.php?search=%E0%A4%93%E0%A4%A8%E0%A4%AE&search=%E0%A4%93%E0%A4%A8%E0%A4%AE&title=Special:Search&go=Go&searchToken=1y2hyfxwuwzzn1m1ri5x0kcsx

Mangaluru ಕುಡ್ಲ(Q127041) Puttur ಪುತ್ತುರ್(Q1089504)


https://www.wikidata.org/wiki/Q127041

Search for Keralam in malayalam https://www.wikidata.org/w/index.php?search=&search=%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82&title=Special:Search&go=Go&searchToken=8qfffasf9ekhiqi2xk1r9wi49

https://www.wikidata.org/w/index.php?search=മോഹൻലാൽ

https://www.wikidata.org/w/index.php?search=തേങ്ങ

https://www.wikidata.org/w/index.php?search=മാങ്ങ

https://www.wikidata.org/w/index.php?search=ആന

https://www.wikidata.org/w/index.php?search=&search=%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81&title=Special:Search&go=Go&searchToken=8y97ffytr5tlvexuj7lmuzhgb

https://www.wikidata.org/wiki/Q9823231


Q7560 3519611 33999 127041 https://www.wikidata.org/wiki/Q33999

ഉപയോക്താവിന്റെ ബാബേൽ വിവരണം
ml-N ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്.
hi-4 इस सदस्य को हिन्दी का लगभग मातृभाषा स्तर का ज्ञान है।
ta-3 இந்தப் பயனர் தமிழில் மேம்பட்ட அறிவைக் கொண்டவர்.
ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷാക്രമത്തിൽ

{{#babel:m|-N|te

ഉപയോക്താവിന്റെ ബാബേൽ വിവരണം
bn-N এ ব্যবহারকারীর বাংলা ভাষার উপরে মাতৃভাষার মতন ধারণা রয়েছে।
hi-5 इस सदस्य को हिन्दी का व्यावसायिक स्तर का ज्ञान है।
as-1 এই ব্যবহাৰকাৰীৰ অসমীয়াৰ ওপৰত প্ৰাথমিক জ্ঞান আছে ।
or-1 ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଳ୍ପ ଜଣାଅଛି ।
mr-1 या सदस्याला मराठी चे प्राथमिक ज्ञान आहे.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
bh-1 This user has basic knowledge of भोजपुरी.
pa-1 ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਹੈ।
mai-1 ई प्रयोक्ताकेँ मैथिलीप्राथमिक ज्ञान अछि।
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું પ્રાથમિક કક્ષાનું જ્ઞાન છે.
ne-1 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको साधारण ज्ञान छ।
bpy-1 আতাকুরা এগরতা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর গজে সাধারণ ধারণা আসে।
pi-1 This user has basic knowledge of पालि.
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
kn-0 ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿದೆ (ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ)
ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷാക്രമത്തിൽTools & Gadgets:

  https://tools.wmflabs.org/reasonator/ - Reasonator
  https://tools.wmflabs.org/bene/ask 
  https://quarry.wmflabs.org/ (to check)
  http://4thmain.github.io/projects/hacks/wiki-atlas.html
  http://askplatyp.us/
  https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/ 
  https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/distributed/#
  
  

use wikidatawiki_p; select CONCAT("Q",ips_item_id), CONCAT("Llv"), CONCAT('"',ips_site_page,'"') from wb_items_per_site i

 1. join wb_terms on ips_item_id = term_entity_id and term_type = "label"

where i.ips_site_id='tcywiki' and not exists (select term_entity_id from wb_terms where i.ips_item_id = term_entity_id and

term_type = "label" and term_language='tcykn')

group by ips_item_id limit 50;

Malayalam: https://quarry.wmflabs.org/query/19402 Telugu: https://quarry.wmflabs.org/query/19411


Category: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Recipients_of_the_Padma_Vibhushan_in_public_affairs o

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಇನಾಮು ತಿಕಿನಾರ್
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ShortPages
100wikidatadays and 100wikidays: 100
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Project_chat
 https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListProperties   
    https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86
    
    RFC Discussion: https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%AA%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D_(%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%82)/%E0%B4%AF%E0%B5%81.%E0%B4%8E%E0%B5%BD.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.
    
     https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%AA%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D_(%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%82)/%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%A1%E0%B5%8D_5.1.0/%E0%B4%9A%E0%B5%BC%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A_(%E0%B4%AA%E0%B4%B4%E0%B4%AF%E0%B4%B5)
    
    
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListProperties
https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Special:ListProperties/&limit=500&offset=0

Wikidata test site: https://test.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page 

Test Wikidata item number:
  Tito: https://test.wikidata.org/wiki/Q69021
Vishwanatha Badikana:https://www.wikidata.org/wiki/Q30227767

Bharathesha Alasandemajalu https://test.wikidata.org/wiki/Q69025

Rajesh https://test.wikidata.org/wiki/Q69024
BHARATH https://test.wikidata.org/wiki/Q69028
Akhilan: https://test.wikidata.org/wiki/Q69019
Ajay: https://test.wikidata.org/wiki/Q69022
Manjusha https://test.wikidata.org/wiki/Q69026
 info-farmer - ta.wiki : https://test.wikidata.org/wiki/Q69029
https://test.wikidata.org/wiki/Q69018
Kasyap :https://test.wikidata.org/wiki/Q69018
Subhasree V - https://test.wikidata.org/wiki/Q69023
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Description#Length

https://test.wikidata.org/wiki/Q69030 
Ajay:Malayalam item: https://test.wikidata.org/wiki/Q69031
Subhasree:https://test.wikidata.org/wiki/Q69023
BHARATH https://test.wikidata.org/wiki/Q69028
Bharathesha ALASANDEMAJALUhttps://test.wikidata.org/wiki/Q69025
https://test.wikidata.org/wiki/Q69032
https://www.wikidata.org/wiki/Q30227831
 info-farmer - ta.wiki : https://test.wikidata.org/wiki/Q69029?uselang=ta
 Manjushahttps://test.wikidata.org/wiki/Q69026
 
Manjusha https://test.wikidata.org/wiki/Q69023
https://test.wikidata.org/wiki/Q69033

https://test.wikidata.org/wiki/Q69038

Vishwanatha : https://www.wikidata.org/wiki/Q30227767 Bharathesha Alasandemajaluhttps://test.wikidata.org/wiki/Q69025 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Recipients_of_the_Jnanpith_Award

Group 1 - A - D
Group 2 - G - K
Group 3 - M - P
Group 4 - R - V
https://quarry.wmflabs.org 
use wikidatawiki_p;

select user_name, user_editcount from user where user_name in ("Your_username");

USE wikidatawiki_p; SELECT rev_user_text, COUNT(*) FROM revision WHERE rev_page = 129103 AND rev_user > 0 GROUP BY rev_user ORDER BY COUNT(*) DESC, rev_user_text LIMIT 20;


4 ജൂലൈ 1902


ಚಿತ್ರ[[File:]]

-->

വിക്കിഡാറ്റ പരീക്ഷണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആണ്.
മാടത്തിൽ തെക്കേപ്പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ
തൂലികാ നാമംഎം.ടി, സിനിക്
തൊഴിൽചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സാഹിത്യകാരൻ
ദേശീയതഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ
Genreനോവൽ, ചെറുകഥ, ബാലസാഹിത്യം, തിരക്കഥ, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ
അവാർഡുകൾകേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, Sahitya Akademi Award in Malayalam, പത്മഭൂഷൺ, ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം, ജെ.സി. ദാനിയേൽ പുരസ്കാരം
വെബ്സൈറ്റ്
http://www.mtvasudevannair.com/

വിക്കിഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മരിച്ച ദിവസം കാണിക്കുന്നു: 4 ജൂലൈ 1902
പി. ക്യു. എന്നിവ ശ്രദ്ദിക്കുക (ക്യുവിൽ നിന്നും പി കാണിക്കുന്നു എന്നു പറയാം)

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജന്മദിനം: 2 ഒക്ടോബർ 1869

മോഹൻലാൽ ജനിച്ചത് 21 മേയ് 1960 ന് ഏലന്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സുചിത്ര മോഹൻലാൽ എന്നാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ മക്കളുടെ പേര് പ്രണവ്‌ മോഹൻലാൽ എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷ മലയാളം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദി, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാവുന്നതാണ് . മോഹൻലാൽ മലയാളത്തിലെ മികച്ച സിനിമാനടൻ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ്, ഗായകൻ, പിന്നണി ഗായകർ, entrepreneur, വ്യാപാരി എന്നീ മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്..

കേരള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തു കാണുന്ന താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ

ഇൻഫോ ബോക്സ്[തിരുത്തുക]

എം. ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ ഇൻഫോബോക്സ് കാണുക. എം ടിയുടെ വിക്കിഡാറ്റ ഐഡി Q3532812 ഇതാണ്. ഇതേ ഇൻഫോ ബോക്സ് ഏതു സാഹിത്യകാരനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓ. എൻ. വി. കുറുപ്പിന്റെ ഐഡി ആയ Q3521624 ഈ നമ്പർ ഇൻഫോബോക്സിൽ കാണുന്ന Q3532812 -തുമായി റിപ്ലേയ്സ് ചെയ്താൽ ഓ.എൻ.വിയുടെ ഇൻഫോവബോകസായി മാറുന്നതു കാണാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Rajeshodayanchal/Sandbox1&oldid=2965571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്