Jump to content

കിങ്ങ് ആർതർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(King Arthur എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ അഞ്ച്-ആറ്‌ നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നായകനാണ്‌ കിങ്ങ് ആർതർ. സാക്സോൺ ആക്രമണകാരികൾക്കെതിരെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടിഷിനെ നയിച്ചു. ആർതറിനേ പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുകളും നാടോടി പാട്ടുകളിൽ നിന്നും സാഹിത്യ രചനകളിൽ നിന്നുമണ്‌. അങ്ങനെയാണ്‌ ചരിത്രത്തിൽ അദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിനേ പറ്റി ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്നലെസ് കംബ്രിയയെ, ഹിസ്റ്റോറിയ ബ്രിട്ടൊനും ഗിൽദാസിന്റെ രചനകളിൽ നിന്നുമാണ്‌ പ്രധാനമായും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. വൈ.ഗോഡ്ഡോഡിനിൽ ആർതറിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്[1] വൈ.ഗോഡ്ഡോഡിൻ എന്നാണ് എഴുതിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഒൻപത്,പത്ത് നൂറ്റാണ്ടിലെ സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവശേഷൈക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമാണ്‌.

Tapestry showing Arthur as one of the Nine Worthies, wearing a coat of arms often attributed to him[2] (c. )

ആർതറായിരുന്നു ബ്രിട്ടണിലെ ഇതിഹാസങ്ങളെ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രം. അതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റ്ര് ഓഫ് ബ്രിട്ടണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു[3]. ആർതറിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ജനകീയനാക്കിയത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജിയഫ്ഫ്രെയ് എഴുതിയ ഹിസ്റ്റോറിയ റെഗും ബ്രിട്ടാന്നിയ എന്ന പുസ്തകമാണ്‌​[4].‍ീന്നാൽ വെൽഷ്,ബ്രെട്ട്ൺ നാടോറ്റി കഥകളിലും കവിതകളിലും അതിനു മുൻപ് തന്നെ ആർതർ ഒരു വലിയ യോദ്ധാവും ബ്രിട്ടനെതിരെയുള്ള മാനുഷികവും അതിമാനുഷികമായ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ധീരനായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു[5]. എന്നാൽ ഗോഡ്ഫ്രേയുടെ കൃതികൾക്ക് മുൻപുള്ള ആർതറിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നവ ലഭ്യമല്ല.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Charles-Edwards 1991, പുറം. 15; Sims-Williams 1991. Y Gododdin cannot be dated precisely: it describes 6th-century events and contains 9th- or 10th-century spelling, but the surviving copy is 13th-century.
 2. Neubecker 1998–2002
 3. Higham 2002, പുറങ്ങൾ. 11–37, has a summary of the debate on this point.
 4. Thorpe 1966, but see also Loomis 1956
 5. See Padel 1994; Sims-Williams 1991; Green 2007b; and Roberts 1991a

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

 • Anderson, Graham (2004), King Arthur in Antiquity, London: Routledge, ISBN 978-0-415-31714-6.
 • Ashe, Geoffrey (1985), The Discovery of King Arthur, Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, ISBN 978-0-385-19032-9.
 • Ashe, Geoffrey (1996), "Geoffrey of Monmouth", in Lacy, Norris (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 179–82, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Ashe, Geoffrey (1968), "The Visionary Kingdom", in Ashe, Geoffrey (ed.), The Quest for Arthur's Britain, London: Granada, ISBN 0-586-08044-9.
 • Ashley, Michael (2005), The Mammoth Book of King Arthur, London: Robinson, ISBN 978-1-84119-249-9.
 • Barber, Richard (1986), King Arthur: Hero and Legend, Woodbridge, UK: Boydell Press, ISBN 0-85115-254-6.
 • Barber, Richard (2004), The Holy Grail: Imagination and Belief, London: Allen Lane, ISBN 978-0-7139-9206-9.
 • Bibliothèque nationale de France [French National Library] (c. 1475), Français 116: Lancelot en prose [French MS 116: The Prose Lancelot] (in French), Illuminated by Évrard d'Espinques. Originally commissioned for Jacques d'Armagnac, now held by the BNF Department of Manuscripts (Paris){{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 • Binyon, Laurence (1923), Arthur: A Tragedy, London: Heinemann, OCLC 17768778.
 • Bradley, Marion Zimmer (1982), The Mists of Avalon, New York: Knopf, ISBN 978-0-394-52406-1.
 • Bromwich, Rachel (1978), Trioedd Ynys Prydein: The Welsh Triads, Cardiff: University of Wales Press, ISBN 978-0-7083-0690-1. 2nd ed.
 • Bromwich, Rachel (1983), "Celtic Elements in Arthurian Romance: A General Survey", in Grout, P. B.; Diverres, Armel Hugh (eds.), The Legend of Arthur in the Middle Ages, Woodbridge: Boydell and Brewer, pp. 41–55, ISBN 978-0-85991-132-0.
 • Bromwich, Rachel (1991), "First Transmission to England and France", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F. (eds.), The Arthur of the Welsh, Cardiff: University of Wales Press, pp. 273–98, ISBN 978-0-7083-1107-3.
 • Bromwich, Rachel; Evans, D. Simon (1992), Culhwch and Olwen. An Edition and Study of the Oldest Arthurian Tale, Cardiff: University of Wales Press, ISBN 978-0-7083-1127-1.
 • Brooke, Christopher N. L. (1986), The Church and the Welsh Border in the Central Middle Ages, Woodbridge: Boydell, ISBN 978-0-85115-175-5.
 • Budgey, A. (1992), "'Preiddeu Annwn' and the Welsh Tradition of Arthur", in Byrne, Cyril J.; Harry, Margaret Rose; Ó Siadhail, Padraig (eds.), Celtic Languages and Celtic People: Proceedings of the Second North American Congress of Celtic Studies, held in Halifax, August 16–19, 1989, Halifax, Nova Scotia: D'Arcy McGee Chair of Irish Studies, Saint Mary's University, pp. 391–404, ISBN 978-0-9696252-0-9.
 • Bullock-Davies, C. (1982), "Exspectare Arthurum, Arthur and the Messianic Hope", Bulletin of the Board of Celtic Studies (29): 432–40.
 • Burgess, Glyn S.; Busby, Keith, eds. (1999), The Lais of Marie de France, London: Penguin, ISBN 978-0-14-044759-0. 2nd. ed.
 • Burns, E. Jane (1985), Arthurian Fictions: Re-reading the Vulgate Cycle, Columbus: Ohio State University Press, ISBN 978-0-8142-0387-3.
 • Carey, John (1999), "The Finding of Arthur's Grave: A Story from Clonmacnoise?", in Carey, John; Koch, John T.; Lambert, Pierre-Yves (eds.), Ildánach Ildírech. A Festschrift for Proinsias Mac Cana, Andover: Celtic Studies Publications, pp. 1–14, ISBN 978-1-891271-01-4.
 • Carley, J. P. (1984), "Polydore Vergil and John Leland on King Arthur: The Battle of the Books", Interpretations (15): 86–100.
 • Chambers, Edmund Kerchever (1964), Arthur of Britain, Speculum Historiale.
 • Charles-Edwards, Thomas M. (1991), "The Arthur of History", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F. (eds.), The Arthur of the Welsh, Cardiff: University of Wales Press, pp. 15–32, ISBN 978-0-7083-1107-3.
 • Coe, John B.; Young, Simon (1995), The Celtic Sources for the Arthurian Legend, Felinfach, Lampeter: Llanerch, ISBN 978-1-897853-83-2.
 • Crick, Julia C. (1989), The "Historia regum Britanniae" of Geoffrey of Monmouth. 3: A Summary Catalogue of the Manuscripts, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-85991-213-6.
 • Dumville, D. N. (1977), "Sub-Roman Britain: History and Legend", History, 62 (62): 173–92, doi:10.1111/j.1468-229X.1977.tb02335.x.
 • Dumville, D. N. (1986), "The Historical Value of the Historia Brittonum", Arthurian Literature (6): 1–26.
 • Eliot, Thomas Stearns (1949), The Waste Land and Other Poems, London: Faber and Faber, OCLC 56866661.
 • Field, P. J. C. (1993), The Life and Times of Sir Thomas Malory, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-585-16570-7.
 • Field, P. J. C. (1998), Malory: Texts and Sources, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-85991-536-6.
 • Ford, P. K. (1983), "On the Significance of some Arthurian Names in Welsh", Bulletin of the Board of Celtic Studies (30): 268–73.
 • Forbush, William Byron; Forbush, Dascomb (1915), The Knights of King Arthur: How To Begin and What To Do, The Camelot Project at the University of Rochester, retrieved 2008-05-22.
 • Gamerschlag, K. (1983), "Tom Thumb und König Arthur; oder: Der Däumling als Maßstab der Welt. Beobachtungen zu dreihundertfünfzig Jahren gemeinsamer Geschichte", Anglia (in German) (101): 361–91{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Gilbert, Adrian; Wilson, Alan; Blackett, Baram (1998), The Holy Kingdom, London: Corgi, ISBN 978-0-552-14489-6.
 • Green, Thomas (1998), "The Historicity and Historicisation of Arthur", Thomas Green's Arthurian Resources, retrieved 2008-05-22.
 • Green, Thomas (August 2007a), "Tom Thumb and Jack the Giant Killer: Two Arthurian Fairytales?", Folklore, 118 (2): 123–40, doi:10.1080/00155870701337296. (EBSCO subscription required.)
 • Green, Thomas (2007b), Concepts of Arthur, Stroud: Tempus, ISBN 978-0-7524-4461-1.
 • Haycock, M. (1983–84), "Preiddeu Annwn and the Figure of Taliesin", Studia Celtica' (18/19): 52–78.
 • Haycock, M. (2007), Legendary Poems from the Book of Taliesin, Aberystwyth: CMCS, ISBN 978-0-9527478-9-5.
 • Hardy, Thomas (1923), The Famous Tragedy of the Queen of Cornwall at Tintagel in Lyonnesse: A New Version of an Old Story Arranged as a Play for Mummers, in One Act, Requiring No Theatre or Scenery, London: Macmillan, OCLC 1124753.
 • Harty, Kevin J. (1996), "Films", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 152–155, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Harty, Kevin J. (1997), "Arthurian Film", Arthuriana/Camelot Project Bibliography, retrieved 2008-05-22.
 • Heroic Age (Spring–Summer 1999), "Early Medieval Tintagel: An Interview with Archaeologists Rachel Harry and Kevin Brady", The Heroic Age (1), archived from the original on 2014-08-21, retrieved 2015-09-06.
 • Higham, N. J. (2002), King Arthur, Myth-Making and History, London: Routledge, ISBN 978-0-415-21305-9.
 • Jones, Gwyn; Jones, Thomas, eds. (1949), The Mabinogion, London: Dent, OCLC 17884380.
 • Johnson, Flint (2002), The British Sources of the Abduction and Grail Romances, University Press of America.
 • Kibler, William; Carroll, Carleton W., eds. (1991), Chrétien de Troyes: Arthurian Romances, London: Penguin, ISBN 978-0-14-044521-3.
 • Koch, John T. (1996), "The Celtic Lands", in Lacy, Norris J. (ed.), Medieval Arthurian Literature: A Guide to Recent Research, New York: Garland, pp. 239–322, ISBN 978-0-8153-2160-6.
 • Koch, John T.; Carey, John (1994), The Celtic Heroic Age: Literary Sources for Ancient Celtic Europe and Early Ireland and Wales, Malden, MA: Celtic Studies Publications, ISBN 978-0-9642446-2-7.
 • Lacy, Norris J. (1992–96), Lancelot-Grail: The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate in Translation, New York: Garland, ISBN 978-0-8153-0757-0. 5 vols.
 • Lacy, Norris J. (1996a), "Character of Arthur", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 16–17, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Lacy, Norris J. (1996b), "Chrétien de Troyes", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 88–91, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Lacy, Norris J. (1996c), "Nine Worthies", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, p. 344, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Lacy, Norris J. (1996d), "Popular Culture", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 363–64, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Lagorio, V. M. (1996), "Bradley, Marion Zimmer", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, p. 57, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Lanier, Sidney, ed. (1881), The Boy's Mabinogion: being the earliest Welsh tales of King Arthur in the famous Red Book of Hergest, Illustrated by Alfred Fredericks, New York: Charles Scribner's Sons.
 • Lanier, Sidney, ed. (1922), The Boy's King Arthur: Sir Thomas Malory's History of King Arthur and His Knights of the Round Table, Illustrated by N.C. Wyeth, New York: Charles Scribner's Sons.
 • Littleton, C. Scott; Malcor, Linda A. (1994), From Scythia to Camelot: A Radical Reassessment of the Legends of King Arthur, the Knights of the Round Table and the Holy Grail, New York: Garland, ISBN 978-0-8153-1496-7.
 • Loomis, Roger Sherman (1956), "The Arthurian Legend before 1139", in Loomis, Roger Sherman (ed.), Wales and the Arthurian Legend, Cardiff: University of Wales Press, pp. 179–220, OCLC 2792376.
 • Lupack, Alan; Lupack, Barbara (1991), King Arthur in America, Cambridge: D. S. Brewer, ISBN 978-0-85991-543-4.
 • Lupack, Alan (2002), "Preface", in Sklar, Elizabeth Sherr; Hoffman, Donald L. (eds.), King Arthur in Popular Culture, Jefferson, NC: McFarland, pp. 1–3, ISBN 978-0-7864-1257-0.
 • Malone, Kemp (May 1925), "Artorius", Modern Philology, 22 (4): 367–74, doi:10.1086/387553, JSTOR 433555. (JSTOR subscription required.)
 • Mancoff, Debra N. (1990), The Arthurian Revival in Victorian Art, New York: Garland, ISBN 978-0-8240-7040-3.
 • Masefield, John (1927), Tristan and Isolt: A Play in Verse, London: Heinemann, OCLC 4787138.
 • Merriman, James Douglas (1973), The Flower of Kings: A Study of the Arthurian Legend in England Between 1485 and 1835, Lawrence: University of Kansas Press, ISBN 978-0-7006-0102-8.
 • Morris, John (1973), The Age of Arthur: A History of the British Isles from 350 to 650, New York: Scribner, ISBN 978-0-684-13313-3.
 • Morris, Rosemary (1982), The Character of King Arthur in Medieval Literature, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-8476-7118-2.
 • Myres, J. N. L. (1986), The English Settlements, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-282235-2.
 • Neubecker, Ottfried (1998–2002), Wappenkunde (in ജർമ്മൻ), Munich: Orbis Verlag, p. 170, ISBN 3-572-01336-4.
 • Padel, O. J. (1994), "The Nature of Arthur", Cambrian Medieval Celtic Studies (27): 1–31.
 • Padel, O. J. (Fall 1995), "Recent Work on the Origins of the Arthurian Legend: A Comment", Arthuriana, 5 (3): 103–14.
 • Padel, O. J. (2000), Arthur in Medieval Welsh Literature, Cardiff: University of Wales Press, ISBN 978-0-7083-1682-5.
 • Parins, Marylyn Jackson (1995), Sir Thomas Malory: The Critical Heritage, London: Routledge, ISBN 978-0-415-13400-2.
 • Phillips, Graham; Keatman, Martin (1992), King Arthur: The True Story, London: Century, ISBN 978-0-7126-5580-4.
 • Potwin, L. S. (1902), "The Source of Tennyson's 'The Lady of Shalott'", Modern Language Notes, Modern Language Notes, Vol. 17, No. 8, 17 (8): 237–239, doi:10.2307/2917812, JSTOR 2917812.
 • Pryor, Francis (2004), Britain AD: A Quest for England, Arthur, and the Anglo-Saxons, London: HarperCollins, ISBN 978-0-00-718186-5.
 • Pyle, Howard (1903), The Story of King Arthur and His Knights, Illustrated by Howard Pyle, New York: Charles Scribner's Sons
 • Rahtz, Philip (1993), English Heritage Book of Glastonbury, London: Batsford, ISBN 978-0-7134-6865-6.
 • Reno, Frank D. (1996), The Historic King Arthur: Authenticating the Celtic Hero of Post-Roman Britain, Jefferson, NC: McFarland, ISBN 978-0-7864-0266-3.
 • Roach, William, ed. (1949–83), The Continuations of the Old French 'Perceval' of Chrétien de Troyes, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, OCLC 67476613. 5 vols.
 • Roberts, Brynley F. (1980), Brut Tysilio: darlith agoriadol gan Athro y Gymraeg a'i Llenyddiaeth (in Welsh), Abertawe: Coleg Prifysgol Abertawe, ISBN 978-0-86076-020-7{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Roberts, Brynley F. (1991a), "Culhwch ac Olwen, The Triads, Saints' Lives", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F. (eds.), The Arthur of the Welsh, Cardiff: University of Wales Press, pp. 73–95, ISBN 978-0-7083-1107-3.
 • Roberts, Brynley F. (1991b), "Geoffrey of Monmouth, Historia Regum Britanniae and Brut Y Brenhinedd", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F. (eds.), The Arthur of the Welsh, Cardiff: University of Wales Press, pp. 98–116, ISBN 978-0-7083-1107-3.
 • Rosenberg, John D. (1973), The Fall of Camelot: A Study of Tennyson's 'Idylls of the King', Cambridge, MA: Harvard University Press, ISBN 978-0-674-29175-1.
 • Simpson, Roger (1990), Camelot Regained: The Arthurian Revival and Tennyson, 1800–1849, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-85991-300-3.
 • Sims-Williams, Patrick (1991), "The Early Welsh Arthurian Poems", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F. (eds.), The Arthur of the Welsh, Cardiff: University of Wales Press, pp. 33–71, ISBN 978-0-7083-1107-3.
 • Smith, C.; Thompson, R. H. (1996), "Twain, Mark", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, p. 478, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Staines, D. (1996), "Tennyson, Alfred Lord", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 446–449, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Stokstad, M. (1996), "Modena Archivolt", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 324–326, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Sweet, Rosemary (2004), Antiquaries: The Discovery of the Past in Eighteenth-century Britain, London: Continuum, ISBN 1-85285-309-3.
 • Taylor, Beverly; Brewer, Elisabeth (1983), The Return of King Arthur: British and American Arthurian Literature Since 1800, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-389-20278-3.
 • Tennyson, Alfred (1868), Enid, Illustrated by Gustave Doré, London: Edward Moxon & Co..
 • Thomas, Charles (1993), Book of Tintagel: Arthur and Archaeology, London: Batsford, ISBN 978-0-7134-6689-8.
 • Thompson, R. H. (1996), "English, Arthurian Literature in (Modern)", in Lacy, Norris J. (ed.), The New Arthurian Encyclopedia, New York: Garland, pp. 136–144, ISBN 978-1-56865-432-4.
 • Thorpe, Lewis, ed. (1966), Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, Harmondsworth: Penguin, OCLC 3370598.
 • Tondro, Jason (2002), "Camelot in Comics", in Sklar, Elizabeth Sherr; Hoffman, Donald L. (eds.), King Arthur in Popular Culture, Jefferson, NC: McFarland, pp. 169–181, ISBN 978-0-7864-1257-0.
 • Twain, Mark (1889), A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, New York: Webster, OCLC 11267671.
 • Ulrich von Zatzikhoven (2005) [[[Circa|c.]]], Lanzelet, Translated by Thomas Kerth, New York: Columbia University Press, ISBN 978-0-231-12869-8.
 • Vinaver, Sir Eugène, ed. (1990), The Works of Sir Thomas Malory, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-812346-0. 3rd ed., revised.
 • Watson, Derek (2002), "Wagner: Tristan und Isolde and Parsifal", in Barber, Richard (ed.), King Arthur in Music, Cambridge: D. S. Brewer, pp. 23–34, ISBN 978-0-85991-767-4.
 • Walter, Philippe (2005) [2002], Artù. L'orso e il re [Original French title: Arthur: l'ours et le roi; English: Arthur: The Bear and the King] (in ഇറ്റാലിയൻ), Translated by M. Faccia, Edizioni Arkeios (Original French publisher: Imago).
 • White, Terence Hanbury (1958), The Once and Future King, London: Collins, OCLC 547840.
 • Williams, Sir Ifor, ed. (1937), Canu Aneirin (in Welsh), Caerdydd [Cardiff]: Gwasg Prifysgol Cymru [University of Wales Press], OCLC 13163081{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link).
 • Wordsworth, William (1835), "The Egyptian Maid, or, The Romance of the Water-Lily", The Camelot Project, The University of Rochester, retrieved 2008-05-22.
 • Workman, L. J. (1994), "Medievalism and Romanticism", Poetica (39–40): 1–44.
 • Wright, Neil, ed. (1985), The Historia Regum Britanniae of Geoffrey of Monmouth, 1: Bern, Burgerbibliothek, MS. 568, Cambridge: Brewer, ISBN 978-0-85991-211-2.
 • Zimmer, Stefan (2006), Die keltischen Wurzeln der Artussage: mit einer vollständigen Übersetzung der ältesten Artuserzählung Culhwch und Olwen.
 • Zimmer, Stefan (2009), "The Name of Arthur — A New Etymology", Journal of Celtic Linguistics, University of Wales Press, 13 (1): 131–136.

അധിക വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Texts on Wikisource:

Legendary titles
മുൻഗാമി King of Britain പിൻഗാമി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിങ്ങ്_ആർതർ&oldid=4024484" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്