സ്റ്റിൽ-ലൈഫ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് (കൂർബെ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Still Life with Apples (1872)

1871-നും 1872-നും ഇടയിൽ ഗുസ്താവ് കൂർബെ സൃഷ്ടിച്ച സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് സ്റ്റിൽ-ലൈഫ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് (French - Nature morte aux fruits) പാരിസ് കമ്യൂണിലെ ഫ്രാങ്കോ-പ്രഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവന്ന തടവുകാലത്തിനെയും രോഗത്തിനെയും തുടർന്ന് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട നിശ്ശബ്ദത അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രരചനയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പട്ടിക[തിരുത്തുക]

Title Dimensions (cm) City Collection Catalogue no. Entered collection
Still Life with Apples 59 x 73 The Hague Mesdag Collection F.770 1903
Red Apples at the Foot of a Tree 50.5 x 61.5 Munich Neue Pinakothek F.771 1911
Fruit in a Basket 60 x 73 Shelburne Shelburne Museum F.776
'Apples and Pears (garden table) 46 x 56 Copenhagen Ny Carlsberg Glyptotek F.777 1953
Apples and Pears 24 x 32.5 Philadelphia Philadelphia Museum of Art F.778 1963
Still Life, Apples and Pomegranates 44 x 61 London National Gallery NG5983 1951
Still Life with Apples and Pears 27.5 x 46.5 London William Morris Gallery BrO28 1935
Pomegranates 26.7 x 34.9 Glasgow Glasgow Museums 35.67 1944
Apple, Pear, Orange 13 x 20.7 Glasgow Glasgow Museums 2384 1944
Fruit[1] 17.8 x 36.8 Glasgow Burrell Collection 35.66 1944
Still Life with Peaches 27.3 x 50.5 Perth Perth Museum and Art Gallery Unknown, donated by Robert Browne[2]
Still Life with Apples 59 x 48 Amsterdam Rijksmuseum 1900
Still Life with Fruits : Apples and Pomegranates[3] 22 x 27 Paris Musée d'Orsay 1948 (Alger) then 1986
Apples, Pears and Primulas on a Table[4] 59.7 x 73 Pasadena Norton Simon Museum
Bunch of Grapes[5] 40.5 x 32.3 Paris Petit Palais PPP574 1913
Grapes[6] 20 x 25 Lisieux Musée d'art et d'histoire MBA.97.7.1 1893
Still Life with Apples, Pears and Pomegranates 27.3 x 41.2 Dallas Dallas Museum of Art 1985
Still Life 30 x 40 ? Unknown, possibly Russia François de Hatvany collection, looted in 1944[7]

ചിത്രകാരനെക്കുറിച്ച്[തിരുത്തുക]

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് പെയിന്റിംഗിൽ റിയലിസം പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഗുസ്താവ് കൂർബെ. തനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ അദ്ദേഹം അക്കാദമിക് കൺവെൻഷനും മുൻ തലമുറയിലെ വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ റൊമാന്റിസിസവും നിരസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പിൽക്കാല കലാകാരന്മാരായ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റുകൾക്കും ക്യൂബിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകയാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് പെയിന്റിംഗിൽ ഒരു നവീനനെന്ന നിലയിലും തന്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ ധീരമായ സാമൂഹിക പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ തയ്യാറായ ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിലും കോർബെറ്റിന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Fruit, huile sur panneau, The Burrell Collection, on Art UK.
  2. Catalogue entry[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി], Perth and Kinross Council.
  3. (in French) Notice du musée d'Orsay.
  4. Catalogue entry - Norton Simon Museum.
  5. Notice du musée du Petit Palais].
  6. Oil on panel - http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=06650001196
  7. Entry on lootedart.com.