സെൽഫ്-പോർട്രയിറ്റ് വിത് എ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Selbstbildnis mit schwarzem Hund.jpg

1842-ൽ ഫ്രഞ്ച് റിയലിസ്റ്റ് ചിത്രകാരനായ ഗുസ്താവ് കൂർബെ വരച്ച ചിത്രമാണ് സെൽഫ്-പോർട്രയിറ്റ് വിത് എ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്. പോർട്രയിറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർബറ്റ് വിത് എ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്. [1]ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ പാരീസിലെ പെറ്റിറ്റ് പാലായിലാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.[2]

വിവരണം[തിരുത്തുക]

തൊപ്പി ധരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കറുത്ത നായയോടൊപ്പം തറയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ പാറയിലേക്ക് ചാരിനിൽക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് കാഴ്ചക്കാരന് കാണാം. അവന്റെ പിന്നിൽ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പുസ്തകവും അകലെ, ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ഒരു താഴ്വര, മരങ്ങളും കുന്നുകളും തെളിഞ്ഞ നീല ആകാശവും കാണാം. ഇടതുവശത്ത്, "ഗുസ്റ്റേവ് കോർബെറ്റ്" എന്ന ഒപ്പും "1842" തീയതിയും നീലനിറത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചിത്രകാരനെക്കുറിച്ച്[തിരുത്തുക]

Gustave Courbet, photograph Atelier Nadar, c. 1860s.jpg

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് പെയിന്റിംഗിൽ റിയലിസം പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഗുസ്താവ് കൂർബെ. തനിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ അദ്ദേഹം അക്കാദമിക് കൺവെൻഷനും മുൻ തലമുറയിലെ വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ റൊമാന്റിസിസവും നിരസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പിൽക്കാല കലാകാരന്മാരായ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റുകൾക്കും ക്യൂബിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകയാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് പെയിന്റിംഗിൽ ഒരു നവീനനെന്ന നിലയിലും തന്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ ധീരമായ സാമൂഹിക പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ തയ്യാറായ ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിലും കോർബെറ്റിന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Self Portrait with a Black Dog, 1844". www.gustave-courbet.com. ശേഖരിച്ചത് 2020-06-20.
  2. "Self Portrait with Black Dog". Obelisk Art History (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2020-06-20.