സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മിഷെൽ ഒബാമ റൂം ടു റോഡ് വിത് ഫർസ്റ്റ് ലേഡി എന്ന പരിപാടിക്കിടയിൽ കംബോഡീയയിലെ ബൻ റാരിയയ്ക്ക് ഉപ്ചാരം ചെയ്യുന്നു.2015 കംബോഡീയ മാർച് 29

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം (അല്ലെങ്കിൽ വനിതാശാക്തീകരണം )എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം, അവബോധം, സാക്ഷരത, പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്തുക എന്നതിന്റെ സൂചകമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക, അവരെ അറീയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പെടുന്നു . [1] [2] [3] സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം വിവിധ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം നിർണയിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സ്ത്രീകളെ സജ്ജമാക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. [4] അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ലിംഗപരമായ റോളുകളോ മറ്റ് അത്തരം റോളുകളോ പുനർനിർവചിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കാം. [1]

വികസനത്തിലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം വിഭവങ്ങൾ, ആസ്തികൾ, വരുമാനം എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കുന്നു. അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കാനും സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവും ഇതിനാൽ സാധിക്കുന്ന. [5] ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച ലിംഗഭേദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ഇത് കലാശിച്ചേക്കാം. [6]. സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം, അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്താൻ സ്ത്രീശാക്തീകരണം സഹായിക്കുന്നു. [7] കൂടാതെ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നത് മുമ്പ് നിരസിക്കപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ ജീവിത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [8]

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 Kabeer, Naila. "Gender equality and women'empoverment: A critical analysis o the third millennium development goal 1." Gender & Development 13.1 (2005): 13–24.
  2. Mosedale, Sarah (2005-03-01). "Assessing women's empowerment: towards a conceptual framework". Journal of International Development (in ഇംഗ്ലീഷ്). 17 (2): 243–257. doi:10.1002/jid.1212. ISSN 1099-1328.
  3. Bayeh, Endalcachew (January 2016). "The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia". Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences. 2 (1): 38. doi:10.1016/j.psrb.2016.09.013.
  4. Bayeh, Endalcachew (January 2016). "The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia". Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences. 2 (1): 38. doi:10.1016/j.psrb.2016.09.013.
  5. Oxfam (Forthcoming), "Women's Economic Empowerment Conceptual Framework"
  6. Baden, Sally; Goet, Anne Marie (July 1997). "Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]? Conflicting Discourses on Gender at Beijing". Feminist Review. 56 (1): 3–25. doi:10.1057/fr.1997.13. ISSN 0141-7789.
  7. Lopez, Alvarez (2013). "From unheard screams to powerful voices: a case study of Women's political empowerment in the Philippines". 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA Shangri-la Hotel, Mandaluyong City October 1–2, 2013.
  8. "Innovation for women's empowerment and gender equality". ICRW | PASSION . PROOF. POWER. (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2021-05-20. Retrieved 2021-05-20.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ത്രീ_ശാക്തീകരണം&oldid=4057323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്