സവിശേഷ ദിനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ദേശീയ - അന്തർദ്ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരം സവിശേഷദിവസങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക [1]:

ജനുവരി[തിരുത്തുക]

ഫെബ്രുവരി[തിരുത്തുക]

മാർച്ച്[തിരുത്തുക]

 • മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം
 • മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം
 • മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം
 • മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം
 • മാർച്ച് 15 - ലോക വികലാംഗദിനം
 • മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ലോക വനദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ലോക വർണ്ണവിചനദിനം
 • മാർച്ച് 22 - ലോക ജലദിനം
 • മാർച്ച് 23 - ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം
 • മാർച്ച് 24 - ലോക ക്ഷയരോഗ നിവാരണ ദിനം
 • മാർച്ച് 27 - ലോക നാടകദിനം

ഏപ്രിൽ[തിരുത്തുക]

 • ഏപ്രിൽ 1 - ലോക വിഡ്ഢി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ബാലപുസ്തകദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ഓട്ടിസം അവയർനസ്സ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക മൈൻ അവയർനസ്സ് & മൈൻ വിരുദ്ധപ്രവൃത്തി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 5 - ലോക കപ്പലോട്ട ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 6 - ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 7 - ലോകാരോഗ്യദിനം
 • ഏപ്രിൽ 12 - അന്തർദ്ദേശീയ വ്യോമയാന ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 13 - ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 14 - അംബേദ്കർ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 15 - ലോക ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 17 - ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 18 - ലോക പൈതൃകദിനം
 • ഏപ്രിൽ 21 - ലോക സോക്രട്ടീസ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 22 - ലോക ഭൗമദിനം
 • ഏപ്രിൽ 23 - ലോക പുസ്തക ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ മാനവ ഏകതാദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 26 - ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 29 - ലോക നൃത്തദിനം

മേയ്[തിരുത്തുക]

ജൂൺ[തിരുത്തുക]

 • ജൂൺ 3 - അന്തർദ്ദേശീയ സൈക്കിൾ ദിനം
 • ജൂൺ 4 - അന്തർദ്ദേശീയ നിരപരാധികുട്ടികളുടെ ദിനം
 • ജൂൺ 5 - ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം
 • ജൂൺ 6 - അന്തർദ്ദേശീയ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദിനം
 • ജൂൺ 8 - ലോകസമുദ്ര ദിനം
 • ജൂൺ 14 - ലോക രക്തദാന ദിനം
 • ജൂൺ 14 - മരുഭൂമി- മരുവൽക്കരണദിനം
 • ജൂൺ 18 - ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 19 - വായനാദിനം
 • ജൂൺ 20 - ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം
 • ജൂൺ 21 - അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം
 • ജൂൺ 21 - പിതൃദിനം(ജൂൺ മൂന്നാം തിങ്കളാഴ്ച)
 • ജൂൺ 21 - ലോക സംഗീത ദിനം[2][3]
 • ജൂൺ 25 - യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ചാർട്ടർ സൈനിംഗ് ദിനം
 • ജൂൺ 26 - അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - ലോക ലഹരിവിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ ദിനം
 • ജൂൺ 28 - ലോക ദാരിദ്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 29 - സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ദിനം

ജൂലൈ[തിരുത്തുക]

 • ജൂലൈ 1 - ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം
 • ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്‌ചറൽ ദിനം
 • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം
 • ജൂലൈ 11 - ലോകജനസംഖ്യാ ദിനം
 • ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം
 • ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം
 • ജൂലൈ 27-കലാം ചരമ ദിനം

ആഗസ്റ്റ്[തിരുത്തുക]

 • ആഗസ്റ്റ് 3 - ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 8 - ലോക വയോജനദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ്21- സുവിത്ത് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - സംസ്കൃതദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - കായികദിനം (ഇന്ത്യ)

സെപ്തംബർ[തിരുത്തുക]

ഒക്ടോബർ[തിരുത്തുക]

 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വൃദ്ധദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക പച്ചക്കറി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ദേശീയ രക്തദാന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - ദേശീയ സേവനദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 4 - ലോകമൃഗക്ഷേമദിനം
 • ഒക്ടോബർ 5 - ലോകഅധ്യാപക ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 6 - ലോകഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 6 - ലോകവന്യജീവി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 8 - ദേശീയ വ്യോമസേനാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 9 - ലോക തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 12 - ലോകകാഴ്ചാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 13 - ലോക കലാമിറ്റി നിയന്ത്രണ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 14 - വേൾഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - അന്ധ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 31 - ലോക പുനരർപ്പണ ദിനം

നവംബർ[തിരുത്തുക]

 • നവംബർ 1 - കേരളപ്പിറവി ദിനം
 • നവംബർ 5 - സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • നവംബർ 9 - ദേശീയ നിയമസേവനദിനം
 • നവംബർ 10 - ദേശീയ ഗതാഗതദിനം
 • നവംബർ 11 - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം
 • നവംബർ 12 - ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണദിനം
 • നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം
 • നവംബർ 14 - ലോക പ്രമേഹദിനം
 • നവംബർ 19 - ലോക ടോയ്‌ലറ്റ് ദിനം
 • നവംബർ 19 - പുരുഷദിനം
 • നവംബർ 19 - പൗരാവകാശദിനം
 • നവംബർ 20 - ലോക ഫിലോസഫി ദിനം
 • നവംബർ 21 - ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം
 • നവംബർ 24 - എൻ.സി.സി. ദിനം
 • നവംബർ 25 - ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണദിനം
 • നവംബർ 26 - സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ നിയമ ദിനം
 • നവംബർ 30 - പഴശ്ശിരാജാ ചരമദിനം, ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാദിനം

ഡിസംബർ[തിരുത്തുക]

 • ഡിസംബർ 1 - ലോക എയിഡ്സ് ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - ലോക വികലാംഗദിനം
 • ഡിസംബർ 4 - ദേശീയ നാവികദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 7 - ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
 • ഡിസംബർ 10 - ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 11 - പർവ്വത ദിനം
 • ഡിസംബർ 12 - മാർക്കോണി ദിനം
 • ഡിസംബർ 16 - ദേശീയ വിജയ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 23 - ദേശീയ കർഷക ദിനം
 • ഡിസംബർ 24 - ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. [1] Archived 2021-02-28 at the Wayback Machine.|http://psctulsi.antechsolutions.co.in Archived 2017-03-02 at the Wayback Machine.
 2. World Music Day
 3. "World Music Day 2018".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സവിശേഷ_ദിനങ്ങൾ&oldid=3809017" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്