വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/നവംബർ 2008

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< നവംബർ 2008 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി
01
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി
02
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി
03
അണ്ണാൻ
04
അണ്ണാ‍ൻ
05
അണ്ണാൻ
06
വെളുത്തുള്ളി
07
വെളുത്തുള്ളി
08
വെളുത്തുള്ളി
09
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്
10
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്
11
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്
12
ചൊട്ടശലഭം
13
ചൊട്ടശലഭം
14
ചൊട്ടശലഭം
15
പൂക്കോട് തടാകം
16
പൂക്കോട് തടാകം
17
പൂക്കോട് തടാകം
18
പൂച്ച
19
പൂച്ച
20
പൂച്ച
21
മഹാബലിപുരം‌ തീരക്ഷേത്രം.jpg
22
മഹാബലിപുരം‌ തീരക്ഷേത്രം.jpg
23
മഹാബലിപുരം‌ തീരക്ഷേത്രം.jpg
24
ആൽപ്സ്
25
ആൽപ്സ്
26
ആൽപ്സ്
27
ചുണ്ടക്ക
28
ചുണ്ടക്ക
29
ചുണ്ടക്ക
30