വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/അരണി (സസ്യം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അരണി (സസ്യം)[തിരുത്തുക]

അരണി (സസ്യം) (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View log · Stats)

ഞാൻ തന്നെ ചേർത്തതാണ്. ലേഖനം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് മുഞ്ഞ എന്ന താൾ നിലവിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടത്. അതിനാൽ ഇത് മായ്ക്കണം. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 08:33, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

അതിനായി ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതില്ല. മെർജ് ചെയ്യാൻ ഫലകം ചേർക്കുകയോ പഴയ താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:15, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)