വാട്ടർ ഗാർഡൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
A water garden in a private residence

വാട്ടർ ഗാർഡൻ അക്വാട്ടിക് ഗാർഡൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ച്ചറൽ എലമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് നിർവ്വചിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധതരത്തിലുള്ള അക്വാട്ടിക്പ്ലാന്റുകൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിലോ അരികിലോ വീടൊരുക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെടികളിലാണ് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതു ചിലപ്പോൾ സവിശേഷ മത്സ്യക്കുളവുമായിരിക്കും.

Red Oranda (Wen) goldfish reared in a small outdoor pond with lilies.

ജലത്തിന്റെ വിവിധതരം സവിശേഷതകൾ[തിരുത്തുക]

Waterfall and pool in Bushy Park Water Gardens
Bosquet of the baths of Apollo, in the gardens of Versailles
Ulm–Friedrichsau gardens
Singapore Botanic Gardens
 • വിഭാഗങ്ങൾ
  • Natural water feature
  • Man-made water feature
  • Naturalistic water feature
  • Disappearing water feature
  • Live water feature
  • Sterile water feature
 • Pools & ponds
 • Water courses
  • Brooks
  • Creeks
  • Streams
  • Rivers
  • Runnel
  • Rile
  • Wild river
 • Fountains
  • Formal fountain
  • Disappearing fountain
  • Tabletop fountain
  • Wall fountain
  • Spitter fountain
  • Bubbler fountain
  • Floating fountain
 • Water falls
  • Weeping wall
  • Water wall
  • Water stair
  • Water ramp
  • Chadar – a textured water ramp of Indian origin.
 • Cultivation
 • Habitats
 • Water sources


അക്വാട്ടിക് ഫ്ളോറ[തിരുത്തുക]

Zilker Botanical Garden, waterlilies

Water garden plants are divided into three main categories: submerged, marginal, and floating.

 • Submerged plants are those that live almost completely under the water, sometimes with leaves or flowers that grow to the surface such as with the water lily. These plants are placed in a pond or container usually 1–2 ft (0.30–0.61 m) below the water surface. Some of these plants are called oxygenators because they create oxygen for the fish that live in a pond. Examples of submerged plants are:
 • Marginal plants are those that live with their roots under the water but the rest of the plant above the surface. These are usually placed so that the top of the pot is at or barely below the water level. Examples of these are:
 • Floating plants are those that are not anchored to the soil at all, but are free-floating on the surface. In water gardening, these are often used as a provider of shade to reduce algae growth in a pond. These are often extremely fast growing/multiplying. Examples of these are:


Koi fish
Fishpond with stepping stones and stream
Hatchet Pond, New Forest, England
Fish in a pond in Yuyuan Garden, Shanghai


ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ[തിരുത്തുക]

ഒച്ചുകൾ[തിരുത്തുക]

Small aquatic snails are usually found in ponds that contain plants. Some people purchase apple snails to keep in their water garden. "Melantho snails" of the genus Lymnaea are also used.

ഹെർപെറ്റോഫൗണ[തിരുത്തുക]

Ponds located in suburban and rural areas often attract amphibians such as Common Frogs and Fire Salamanders and reptiles such as turtles, lizards, and snakes.

പക്ഷി[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

Water plants cultivated in the Yangzhuanghe Canal in Yangzhou, China

ഇന്ഡക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാട്ടർ_ഗാർഡൻ&oldid=2862613" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്