രാജ രാജ വർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
രാജ രാജ വർമ്മ

തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ ഭർത്താവും സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ പിതാവുമാണ് രാജാ രാജവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ [1]

ജീവതം[തിരുത്തുക]

രാജ രാജ വർമ്മയും പുത്രൻ സ്വാതിതിരുനാളും

ചങ്ങനാശ്ശേരി നീരാഴി കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ റാണി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്ക് 1809-ൽ രുക്മിണി ബായി എന്നൊരു മകളും, 1813-ൽ സ്വാതിതിരുനാളും, 1814-ൽ ഉത്രം തിരുനാളും ജനിച്ചു. ആൺ മക്കൾ രണ്ടും പേരും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മഹാരാജായ്ക്കാരായി. മകൾ രുക്മിണി ബായി ആറ്റിങ്ങൽ മഹാറാണിയുമായി. രുക്മിണി ബായിയുടെ രണ്ടു മക്കൾ (ആയില്യം തിരുനാൾ, വിശാഖം തിരുനാൾ) പിന്നീട് മഹാരാജാക്കന്മാരായി. [2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. History of Travancore from the Earliest Times - P. Shungoonny Menon - ISBN 8120601696 - Published By: Asian Educational Services
  2. Visakham Thirunal - Editor: Lennox Raphael Eyvindr - ISBN 9786139120642