മൈക്കൽ ജാക്സൺ വീഡിയോ വാൻഗ്വാർഡ് പുരസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മൈക്കൽ ജാക്സൺ വീഡിയോ വാൻഗ്വാർഡ് പുരസ്കാരം
അവാർഡ്lifetime contributions to MTV culture through the performing arts
രാജ്യംUnited States
നൽകുന്നത്MTV
ആദ്യം നൽകിയത്1984
അവസാനമായി നൽകിയത്2015
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്VMA website

വീഡിയോ വാൻഗ്വാർഡ് പുരസ്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ്ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ഒരു അമേരിക്കൻ പുരസ്കാരമാണ്.എംടിവി സംസ്കാരത്തിൽ അഗാധമായ പ്രഭാവം  സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞർക്ക് അവരുടെ കലാസൃഷടിയ്ക്ക് ആദരപൂർവം സമ്മാനിക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണിത്. ഈ പുരസ്കാരം 1991-ൽ മൈക്കൽ ജാക്സനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി മൈക്കൽ ജാക്സൺ വീഡിയോ വാൻഗ്വാർഡ് പുരസ്കാരം എന്ന പേരിൽ പുനർ നാമകരണം ചെയ്തു.

ഈ പുരസ്കാരം പോപ്പ് സംസ്കാരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ സംഗീത വീഡിയോകൾ  സൃഷ്ടിച്ച സംഗീത വീഡിയോ സംവിധായകർക്കും നൽകുന്നുണ്ട്.ആദ്യ വാൻഗ്വാർഡ് പുരസ്കാരം 1984-ലെ വീഡിയോ സംഗീത അവാർഡിലാണ് സമ്മാനിച്ചത് എങ്കിലും ഇതൊരു വാർഷിക പുരസ്കാരമല്ല. .[1]

പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

Year of receiving, name of the recipients, and important notes
Year Recipient(s) Notes Ref.
Both Lester and The Beatles were honored for "essentially inventing the music video." David Bowie worked with Mick Rock to shoot some of the earliest music videos in the 1970s. [2]
Byrne was honored for his work with Talking Heads. Godley & Creme were acclaimed music video directors. Mulcahy was honored as the director of The Buggles' "Video Killed The Radio Star", the first video played on MTV. [3]
Madonna found immense popularity by pushing the boundaries of lyrical content in mainstream popular music and imagery in her music videos, which became a fixture on MTV. Her videos have depicted controversial subjects such as teen pregnancy, racism, religion, sex, and violence. [4]
Gabriel also won Video of the Year in the same night. [5]
Michael Jackson changed the music video from a mere promotional tool featuring musicians playing instruments and singing, to a piece of art with a storyline, or as Jackson liked to put as 'short films'. His video "Thriller" influenced and changed music videos into what it is like today. [6]
Presented by Madonna, honored George Michael for his music videos from Faith. [7]
Her music videos from the 1980s became a catalyst for MTVs developing demographics. Her Broadway-style choreography and militant iconography were well received by critics and audiences. She was acknowledged as a role model for youth (especially young women) for imbuing her performances with a socially conscious message. [8]
Renamed Michael Jackson Video Vanguard Award from this year. [9]
[10]
Given as Lifetime Achievement Award. [11]
[12]
LL Cool J became the first rap artist to receive this award. [13]
[14]
Chuck D of Public Enemy delivered a glowing appraisal of the band before presenting them with the award. Upon receiving the award, Adam Yauch took the opportunity to speak his mind on some political issues, condemning military aggression in the Middle East. [15]
[16]
[17]
Given as Lifetime Achievement Award. [18]
Presented by Kanye West in honor of his achievements as a "film maker". [19]
Presented by Lady Gaga, as her male alter ego Jo Calderone, in honor of Spears' achievements. The award was given after a choreographed tribute of Spears' biggest hits. She was also close to giving Gaga a kiss, a recreation of her infamous kiss with Madonna, but rejected it saying "I've done that already". [20]
[21]
Presented by Jimmy Fallon. The award was preceded by a fifteen-minute performance of his greatest hits, including a mini reunion with NSYNC. Timberlake also won Video of the Year in the same night. [22]
Presented by her husband Jay Z and daughter Blue Ivy Carter after a sixteen-minute medley of her self-titled fifth studio album. [23]
Presented by Taylor Swift. It was proceeded by his acceptance speech where he announced he would run for president in 2020. [24]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Ehrlich, Brenna (August 15, 2013). "Justin Timberlake's Michael Jackson Video Vanguard Award". MTV News. ശേഖരിച്ചത് November 8, 2014.
 2. "MTV Video Music Awards 1984". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 3. "MTV Video Music Awards 1985". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 4. "MTV Video Music Awards 1986". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 5. "MTV Video Music Awards 1987". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 6. "MTV Video Music Awards 1988". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 7. "MTV Video Music Awards 1989". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 8. "MTV Video Music Awards 1990". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 9. "MTV Video Music Awards 1991". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 10. "MTV Video Music Awards 1992". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 11. "MTV Video Music Awards 1994". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 12. "MTV Video Music Awards 1995". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 13. "MTV Video Music Awards 1997". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 14. Tardio, Andres (August 29, 2015). "Kanye West Will Join These Elite Rappers As A VMA Vanguard Winner". MTV News. ശേഖരിച്ചത് September 16, 2015.
 15. "MTV Video Music Awards 1998". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 16. "MTV Video Music Awards 2000". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 17. "MTV Video Music Awards 2001". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 18. "MTV Video Music Awards 2003". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 19. "MTV Video Music Awards 2006". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 20. "MTV Video Music Awards 2011". MTV. ശേഖരിച്ചത് July 23, 2012.
 21. B. Vary, Adam (August 28, 2011). "MTV 2011 VMAs: Lady Gaga, in Drag, Cannot Stop Mugging Through Britney Spears Tribute". Entertainment Weekly. ശേഖരിച്ചത് September 16, 2015.
 22. "MTV Video Music Awards 2013". MTV. ശേഖരിച്ചത് August 7, 2014.
 23. "MTV Video Music Awards 2014". MTV. ശേഖരിച്ചത് September 1, 2015.
 24. "'I Have Decided in 2020 to Run for President'". People. August 30, 2015. ശേഖരിച്ചത് September 3, 2015.