മുഖ്യാഹാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ധാന്യം
പലയിനം ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ - ഒരു വിപണി ദൃശ്യം

ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരുടെ ദൈനംദിന ഊർജ്ജ-പോഷക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കൂടിയ അളവിൽ പതിവായി ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെയാണു് അവരുടെ മുഖ്യാഹാരം എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. മിക്ക സമൂഹങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ മുഖ്യാഹാരം ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം ഇനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.[1]

പ്രത്യേകതകൾ[തിരുത്തുക]

ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേയും മുഖ്യാഹാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതതു പ്രദേശത്തിനു യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ള അത്തരം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു് പ്രധാനമായും ഈ പ്രത്യേകതകൾ കാണാം:

 • അവ മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു് ധാരാളമായും എളുപ്പത്തിലും ലഭിയ്ക്കുന്നവയായിരിക്കും.
 • അന്നജം, മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ് എന്നീ അവശ്യ ഭക്ഷ്യഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇത്തരം ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിരിക്കും.
 • അവ ഉയർന്ന ഉല്പാദനനിരക്കിൽ കാലാവസ്ഥക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കൃഷിചെയ്തു വിളവെടുക്കാവുന്നവയായിരിക്കും.
 • അവയിൽ പലതും ദീർഘകാലത്തേക്കു സംഭരിച്ചുവെക്കാവുന്നവയായിരിക്കും.

മുഖ്യാഹാരങ്ങളിൽ പെടുന്ന പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങളാണു് ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റു തരം വിത്തിനങ്ങൾ, വേരു്, കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ. സുലഭമായി ലഭിയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും മത്സ്യം പോലുള്ള ജന്തുജന്യമായ ആഹാരങ്ങളും മുഖ്യാഹാരമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

അരി, ഗോതമ്പ്, ബാർലി, ചോളം, തിന, ചാമ തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മരച്ചീനി, കാവത്ത് തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും മുഖ്യാഹാരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. പയർ, പരിപ്പ്, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ മുഖ്യാഹാരത്തിനൊപ്പം പോഷകസംപൂരകമായി ആളുകൾ പതിവായി ഭക്ഷിക്കുന്നവയാണു്. ഇതിനുപുറമേ വാർഷികലഭ്യതയനുസരിച്ച് ചക്ക, കടച്ചക്ക, മാങ്ങ, കൂർക്ക, വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയവയും വിവിധതരം ഭക്ഷ്യഎണ്ണകളും മാംസം, മുട്ട, പാൽ തുടങ്ങിയവയും ആളുകളുടെ ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.[2][3][4][5][6]

മുഖ്യാഹാരങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാവിതരണം[തിരുത്തുക]

ആളോഹരി ഉപഭോഗം (1979)
ശരാശരി ഉപഭോഗം (പ്രതിദിന പ്രതിശീർഷ കിലോകാലറി)(1979-1981)
ആളോഹരി ഉപഭോഗം (2001)
ശരാശരി ഉപഭോഗം (പ്രതിദിന പ്രതിശീർഷ കിലോകാലറി)(2001-2003)
ആഗോളതലത്തിൽ ആളോഹരി പ്രതിദിന ഭക്ഷ്യോർജ്ജ ഉപഭോഗം. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും, യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊഴികെ, ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിശീർഷ ഭക്ഷ്യോപഭോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്.


മനുഷ്യർക്കു ഭക്ഷിക്കാവുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം സസ്യജാതികളിൽ ഏതാനും നൂറുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന എണ്ണം മാത്രമാണു് പ്രധാന ഭക്ഷണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതു്. ഇതിൽ വെറും പതിനഞ്ചിനങ്ങൾ മാത്രമാണു് ലോകജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവ. അരിയും ഗോതമ്പും ചോളവും മാത്രം നാനൂറു കോടിയിൽ അധികം മനുഷ്യരുടെ (അതായതു് ലോകത്തെ ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും) നിവർത്തിക്കുന്നു.[7]


ലോകത്തിന്റെ വിശപ്പു മാറ്റുന്ന പത്തു മുഖ്യാഹാരങ്ങൾ (വാർഷികോല്പാദനക്കണക്കിൽ)[8]
ആഗോള ഉല്പാദനംWorld production
2008
ശരാശരി വിളവെടുപ്പ്
2010
ഏറ്റവും ഉല്പാദനക്ഷമമായ കൃഷിഭൂമികൾ
2010[9]
സ്ഥാനം വിളവു് (മെട്രിൿ ടണ്ണിൽ) (പ്രതിഹെക്ടർ ടൺ) (പ്രതിഹെക്ടർ ടൺ)[10] രാജ്യം
1 ചോളം 823 ദശലക്ഷം 5.1 28.4 ഇസ്രായേൽ
2 ഗോതമ്പ് 690 ദശലക്ഷം 3.1 8.9 നെതർലാൻഡ്സ്, ബെൽജിയം
3 അരി 685 ദശലക്ഷം 4.3 10.8 ആസ്ത്രേലിയ
4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 314 ദശലക്ഷം 17.2 44.3 യു.എസ്.എ
5 മരച്ചീനി 233 ദശലക്ഷം 12.5 34.8 ഇന്ത്യ
6 സോയാബീൻ 231 ദശലക്ഷം 2.4 3.7 തുർക്കി
7 മധുരക്കിഴങ്ങ് 110 ദശലക്ഷം 13.5 33.3 സെനിഗാൾ
8 സോർഗം 66 ദശലക്ഷം 1.5 12.7 യോർദ്ദാൻ
9 കാവത്ത് /ചേന 52 ദശലക്ഷം 10.5 28.3 കൊളംബിയ
10 വാഴപ്പഴം 34 ദശലക്ഷം 6.3 31.1 എൽ സാൽവഡോർപോഷക ഘടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മുഖ്യാഹാരങ്ങളുടെ അസംസ്കൃതമായ അവസ്ഥയിൽ ഓരോ ഇനത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരാശരി പോഷകഘടകങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും വേവിച്ചോ മുളപ്പിച്ചോ മറ്റു വിധത്തിലോ പാകം ചെയ്യാതെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പോഷക ഘടകങ്ങൾക്കു് താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്നും പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം

Nutrient content of major staple foods[11]
STAPLE: Maize / Corn[A] Rice[B] Wheat[C] Potato[D] Cassava[E] Soybean[F] Sweet potato[G] Sorghum[H] Yam[Y] Plantain[Z]
Component (per 100g portion) Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount
Water (g) 76 12 11 79 60 68 77 9 70 65
Energy (kJ) 360 1528 1419 322 670 615 360 1419 494 511
Protein (g) 3.2 7.1 13.7 2.0 1.4 13.0 1.6 11.3 1.5 1.3
Fat (g) 1.18 0.66 2.47 0.09 0.28 6.8 0.05 3.3 0.17 0.37
Carbohydrates (g) 19 80 71 17 38 11 20 75 28 32
Fiber (g) 2.7 1.3 10.7 2.2 1.8 4.2 3 6.3 4.1 2.3
Sugar (g) 3.22 0.12 0 0.78 1.7 0 4.18 0 0.5 15
Calcium (mg) 2 28 34 12 16 197 30 28 17 3
Iron (mg) 0.52 4.31 3.52 0.78 0.27 3.55 0.61 4.4 0.54 0.6
Magnesium (mg) 37 25 144 23 21 65 25 0 21 37
Phosphorus (mg) 89 115 508 57 27 194 47 287 55 34
Potassium (mg) 270 115 431 421 271 620 337 350 816 499
Sodium (mg) 15 5 2 6 14 15 55 6 9 4
Zinc (mg) 0.45 1.09 4.16 0.29 0.34 0.99 0.3 0 0.24 0.14
Copper (mg) 0.05 0.22 0.55 0.11 0.10 0.13 0.15 - 0.18 0.08
Manganese (mg) 0.16 1.09 3.01 0.15 0.38 0.55 0.26 - 0.40 -
Selenium (mcg) 0.6 15.1 89.4 0.3 0.7 1.5 0.6 0 0.7 1.5
Vitamin C (mg) 6.8 0 0 19.7 20.6 29 2.4 0 17.1 18.4
Thiamin (mg) 0.20 0.58 0.42 0.08 0.09 0.44 0.08 0.24 0.11 0.05
Riboflavin (mg) 0.06 0.05 0.12 0.03 0.05 0.18 0.06 0.14 0.03 0.05
Niacin (mg) 1.70 4.19 6.74 1.05 0.85 1.65 0.56 2.93 0.55 0.69
Pantothenic acid (mg) 0.76 1.01 0.94 0.30 0.11 0.15 0.80 - 0.31 0.26
Vitamin B6 (mg) 0.06 0.16 0.42 0.30 0.09 0.07 0.21 - 0.29 0.30
Folate Total (mcg) 46 231 43 16 27 165 11 0 23 22
Vitamin A (IU) 208 0 0 2 13 180 14187 0 138 1127
Vitamin E, alpha-tocopherol (mg) 0.07 0.11 0 0.01 0.19 0 0.26 0 0.39 0.14
Vitamin K (mcg) 0.3 0.1 0 1.9 1.9 0 1.8 0 2.6 0.7
Beta-carotene (mcg) 52 0 0 1 8 0 8509 0 83 457
Lutein+zeazanthin (mcg) 764 0 0 8 0 0 0 0 0 30
Saturated fatty acids (g) 0.18 0.18 0.45 0.03 0.07 0.79 0.02 0.46 0.04 0.14
Monounsaturated fatty acids (g) 0.35 0.21 0.34 0.00 0.08 1.28 0.00 0.99 0.01 0.03
Polyunsaturated fatty acids (g) 0.56 0.18 0.98 0.04 0.05 3.20 0.01 1.37 0.08 0.07
A corn, sweet, yellow, raw B rice, white, long-grain, regular, raw
C wheat, durum D potato, flesh and skin, raw
E cassava, raw F soybeans, green, raw
G sweetpotato, raw, unprepared H sorghum, raw
Y yam, raw Z plantains, raw

കുറിപ്പ്: കടുപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവ, ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതതു പോഷകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഭക്ഷ്യ ഇനത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഇതേ പോഷകഘടകങ്ങൾ കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷ്യ ഇനങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

മുഖ്യാഹാരങ്ങൾ - ചിത്രശേഖരം[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. United Nations Food and Agriculture Organization: Agriculture and Consumer Protection. "Dimensions of Need - Staple foods: What do people eat?". Retrieved 2010-10-15.
 2. "Staple Foods — Root and Tuber Crops". Archived from the original on 2009-02-01. Retrieved 2012-08-11.
 3. "Staple Foods II -- Fruits". Archived from the original on 2009-02-01. Retrieved 2012-08-11.
 4. African food staples
 5. About olive oil
 6. About sugar and sweeteners
 7. "Dimensions of Need: An atlas of food and agriculture". Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1995.
 8. Allianz. "Food security: Ten Crops that Feed the World". Allianz.
 9. "FAOSTAT: Production-Crops, 2010 data". Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2011.
 10. The numbers in this column are country average; regional farm productivity within the country varies, with some farms even higher.
 11. "Nutrient data laboratory". United States Department of Agriculture. {{cite web}}: Unknown parameter |date accessed= ignored (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുഖ്യാഹാരം&oldid=3641353" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്