ഫലകം:2019–20 coronavirus pandemic data/India medical cases

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Edit with the visual editor

പ്രധാന ലേഖനം: COVID-19 pandemic in India
COVID-19 pandemic in India by state and union territory
State/Union Territory Cases[a] Deaths Recoveries Active
36 / 36 20,282,833 222,408 16,613,292 3,447,133
Andaman and Nicobar Islands 6,150 70 5,850 230
Andhra Pradesh 1,163,994 8,207 1,003,935 151,852
Arunachal Pradesh 18,958 59 17,363 1,536
Assam 263,450[b] 1,389 234,237 27,824
Bihar 509,047 2,821 398,558 107,668
Chandigarh 45,196 507 36,746 7,943
Chhattisgarh 771,701 9,275 641,449 120,977
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 8,008 4 6,334 1,670
Delhi 1,212,989 17,414 1,105,983 89,592
Goa 98,088 1,320 70,929 25,839
Gujarat 607,422 7,648 452,275 147,499
Haryana 527,773 4,626 418,425 104,722
Himachal Pradesh 107,121 1,612 83,721 21,788
Jammu and Kashmir 187,219 2,421 150,231 34,567
Jharkhand 251,371 3,073 188,623 59,675
Karnataka 1,646,303 16,250 1,185,299 444,754
Kerala 1,664,789 5,450[c] 1,313,109 346,230
Ladakh 14,315 148 12,884 1,283
Lakshadweep 3,080 6 1,868 1,206
Madhya Pradesh 600,430 5,905 508,775 85,750
Maharashtra 4,771,022 70,851 4,041,158 659,013
Manipur 32,523 422 30,030 2,071
Meghalaya 17,675 185 15,606 1,884
Mizoram 6,556 17 5,112 1,427
Nagaland 14,451 115 12,752 1,584
Odisha 471,536 2,073 404,063 65,400
Puducherry 62,160 848 50,698 10,614
Punjab 392,042 9,472 321,861 60,709
Rajasthan 651,247 4,712 452,164 194,371
Sikkim 8,468 150 6,595 1,723
Tamil Nadu 1,228,064 14,468 1,090,338 123,258
Telangana 463,361 2,476 381,365 79,520
Tripura 35,994 400 33,869 1,725
Uttarakhand 197,023 2,930 138,657 55,436
Uttar Pradesh 1,342,413 13,447 1,043,134 285,832
West Bengal 880,894 11,637 749,296 119,961
As of 16 മേയ് 2021[5]
Notes
  1. Inclusive of foreign nationals
  2. The MoHFW data has included a case from Dimapur district of Nagaland, a northeastern state of India, against the case count of Assam. It has been included since the patient was shifted in GMCH, Assam for treatment.[1] Here in the table the case figure is included against Assam as per MoHFW and not per the Government of Assam's statistics.[2]
  3. The MoHFW data has included a death from Mahé district of Puducherry, a union territory of India and which is surrounded by North Malabar region of Kerala, against the death count of Kerala. It has been included since the patient died at Parayaram Medical College in Kannur, Kerala.[3] Here in the table the death figure is included against Kerala as per MoHFW and not per the Government of Kerala’s statistics.[4]


References

  1. "Nagaland registers first COVID-19 case; patient undergoing treatment at hospital in Assam". Republic (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 May 2020.
  2. "Covid-19 Advisory Assam". assam.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 16 മേയ് 2021.
  3. Jacob, Jeemon (11 April 2020). "Social activist from Puducherry becomes Kerala's third coronavirus casualty". The India Today. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2020.
  4. "Date wise report, Kerala Covid 19 battle". The Government of Kerala. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2020.
  5. "Home | Ministry of Health and Family Welfare | GOI". www.mohfw.gov.in. ശേഖരിച്ചത് 16 മേയ് 2021.