ഫലകം:2019–20 coronavirus pandemic data/India medical cases

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Edit with the visual editor

പ്രധാന ലേഖനം: COVID-19 pandemic in India
COVID-19 pandemic in India by state and union territory
State/Union Territory Cases[lower-alpha 1] Deaths Recoveries Active
35 / 36 2,153,010 43,379 1,480,884 628,747
Andaman and Nicobar Islands 1,351 20 500 831
Andhra Pradesh 217,040 1,939 129,615 85,486
Arunachal Pradesh 2,117 3 1,430 684
Assam 57,714[lower-alpha 2] 140 40,591 16,983
Bihar 75,294 382 48,243 26,669
Chandigarh 1,426 24 872 530
Chhattisgarh 11,743 89 8,582 3,072
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1,456 2 1,037 417
Delhi 144,127 4,098 129,362 10,667
Goa 8,206 72 5,802 2,332
Gujarat 69,869 2,628 52,855 14,386
Haryana 40,843 474 34,031 6,338
Himachal Pradesh 3,264 14 2,081 1,169
Jammu and Kashmir 24,390 459 16,667 7,264
Jharkhand 17,094 155 8,123 8,816
Karnataka 172,102 3,091 89,238 79,773
Kerala 33,120 106[lower-alpha 3] 20,862 12,152
Ladakh 1,639 9 1,214 416
Lakshadweep 0 0 0 0
Madhya Pradesh 38,157 977 28,353 8,827
Maharashtra 503,084 17,367 338,362 147,355
Manipur 3,635 11 1,927 1,697
Meghalaya 1,023 6 423 594
Mizoram 593 0 296 297
Nagaland 2,688 7 896 1,785
Odisha 44,193 259 30,242 13,692
Puducherry 5,123 80 3,054 1,989
Punjab 22,928 562 14,880 7,486
Rajasthan 51,328 778 37,163 13,387
Sikkim 860 1 470 389
Tamil Nadu 290,907 4,808 232,618 53,481
Telangana 79,495 627 55,999 22,869
Tripura 6,146 41 4,176 1,929
Uttarakhand 9,402 117 5,963 3,322
Uttar Pradesh 118,038 2,028 69,833 46,177
West Bengal 92,615 2,005 65,124 25,486
As of 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020[5]
Notes
  1. Inclusive of foreign nationals
  2. The MoHFW data has included a case from Dimapur district of Nagaland, a northeastern state of India, against the case count of Assam. It has been included since the patient was shifted in GMCH, Assam for treatment.[1] Here in the table the case figure is included against Assam as per MoHFW and not per the Government of Assam's statistics.[2]
  3. The MoHFW data has included a death from Mahé district of Puducherry, a union territory of India and which is surrounded by North Malabar region of Kerala, against the death count of Kerala. It has been included since the patient died at Parayaram Medical College in Kannur, Kerala.[3] Here in the table the death figure is included against Kerala as per MoHFW and not per the Government of Kerala’s statistics.[4]


References

  1. "Nagaland registers first COVID-19 case; patient undergoing treatment at hospital in Assam". Republic (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 May 2020.
  2. "Covid-19 Advisory Assam". assam.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020.
  3. Jacob, Jeemon (11 April 2020). "Social activist from Puducherry becomes Kerala's third coronavirus casualty". The India Today. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2020.
  4. "Date wise report, Kerala Covid 19 battle". The Government of Kerala. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2020.
  5. "Home | Ministry of Health and Family Welfare | GOI". www.mohfw.gov.in. ശേഖരിച്ചത് 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020.