പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ റിസപ്റ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ റിസപ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റനോയിഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ സെൽ സർഫേസ് മെംബ്രേൻ റിസപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു ഉപ-ക്ലാസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പൊതുവേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉള്ള പ്രാഥമിക റിസപ്റ്ററുകളായി ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ D2, (അതായത് PGD2), PGE2, PGF2alpha, പ്രോസ്റ്റസൈക്ലിൻ (PGI2), ത്രോംബോക്സേൻ A2 (TXA2), PGH2 എന്നിവയാണ് സ്വാഭാവികമായും കാണപ്പെടുന്ന പ്രോസ്റ്റാനോയിഡുകൾ .[1]

Full name shortened name activating prostanoids classification[2] G protein linkage[3] pathways[3]
Prostaglandin DP1 receptor DP1 PGD2>>PGE2>PGF2α>PGI2=TXA2[4] relaxant Gs alpha subunit activates AC, increases cAMP, raises Ca2+
Prostaglandin DP2 receptor DP2 PGD2>>PGF2α=PGE2>PGI2=TXA2[5] ? Gi alpha subunit inhibits AC to depress cAMP levels
Prostaglandin EP1 receptor EP1 PGE2>PGF2α=PGI2>PGD2=TXA2[6] contractile Gq alpha subunit stimulates PLC, IP3, PKC, ERK, p38 Mpk, and CREB
Prostaglandin EP2 receptor EP2 PGE2>PGF2α=PGI2>PGD2=TXA2[7] relaxant Gs alpha subunit stimulates AC, raises cAMP, stimulates beta catenin and Glycogen synthase kinase 3
Prostaglandin EP3 receptor EP3 PGE2>PGF2α,PGI2>PGD2=TXA2[8] inhibitory Gi & G12 subunit inhibits AC, decreases cAMP, stimulates PLC & IP3, raises Ca2+
Prostaglandin EP4 receptor EP4 PGE2>PGF2α=PGI2>PGD2=TXA2[9] relaxant Gs alpha subunit stimulates AC, PKA, PI3K, AKT, ERK, p38 Mpk, & CREB; raises cAMP
Prostaglandin F2α receptor FP PGF2α>PGD2>PGE2>PGI2=TXA2[10] contractile Gq alpha subunit stimulates PLC, IP3, & PKC; raises Ca2+
Prostacyclin I2 receptor IP PGI2>>PGD2=PGE2=PGF2α>TXA2[11] relaxant Gs alpha subunit stimulates AC & PKA; raises cAMP
Thromboxane A2 receptor TP TXA=PGH2>>PGD2=PGE2=PGF2α=PGI2[12] contractile Gq alpha subunit stimulates PLC & IP3; raises Ca2+

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Tsuboi K, Sugimoto Y, Ichikawa A (2002). "Prostanoid receptor subtypes". Prostaglandins Other Lipid Mediat. 68–69: 535–56. doi:10.1016/S0090-6980(02)00054-0. PMID 12432942.
 2. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; pmid18709530 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 3. 3.0 3.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; pmid27940058 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 4. "DP1 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 5. "DP2 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 6. "EP1 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 7. "EP2 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 8. "EP3 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 9. "EP4 receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 10. "FP receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 11. "IP receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.
 12. "TP receptor - Prostanoid receptors - IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY". www.guidetopharmacology.org.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]