ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നർനിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നർനിയ
ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നർനിയ ഹാർപർകോളിൻസിന്റെ പെട്ടിയിലാക്കിയ സെറ്റ്; പുസ്തകങ്ങൾ കഥാക്രമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
രചയിതാവ്ക്ലൈവ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് ലൂയിസ്
ഭാഷഇംഗ്ലീഷ്
വിഭാഗംഫാന്റസി
ബാലസാഹിത്യം
പ്രസാധകർഹാർപർ ട്രോഫി
വിതരണ രീതിഅച്ചടി
(ഹാർഡ്ബായ്ക്കും പേപ്പർബായ്ക്കും)

സി.എസ്. ലൂയിസ് എഴുതിയ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഏഴ് നോവലുകളടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാന്റസി പുസ്തക പരമ്പരയാണ് ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നർനിയ. ബാലസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ക്ലാസിക്ക് ആയി ഈ പരമ്പര കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സി.എസ് ലൂയിസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയും ഇതുതന്നെ. 41 ഭാഷകളിലായി ഇതിന്റെ 10 കോടിയിലധികം പതിപ്പുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1949 മുതൽ 1954 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ലൂയിസ് ഈ നോവലുകൾ രചിച്ചത്. പോളിൻ ബെയിൻസ് ആണ് ഇതിനായി ചിത്രരചന നടത്തിയത്. ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നർനിയ പലതവണ പൂർണമായോ ഭാഗങ്ങളായോ റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, നാടകം, ചലച്ചിത്രം എന്നീ രൂപങ്ങളിലും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്ക്, റോമൻ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ്, ഐറിഷ് മുത്തശ്ശിക്കഥകളിൽ നിന്നുമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും ഈ പരമ്പരയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും ജാലവിദ്യ മന്ത്രവിദ്യ സർവസാധരണമായതും തിന്മക്കെതിരെ നന്മയുടെ പോരാട്ടം നടക്കുന്നതുമായ നർനിയ എന്ന സാങ്കൽപിക ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ച ചില കുട്ടികളുടെ സാഹസ കഥകളാണ് ഈ നോവലുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.