Jump to content

ഗൗതമ മഹർഷി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Maharishi Gautama
Maharishi Gautama and Ahalya Temple, Pushkar
മതംHinduism

ഋഗ്വേദകാലത്തെ ഒരു സംന്യാസി ആയിരുന്നു ഗൗതമ മഹർഷി ( സംസ്കൃതം: महर्षिः गौतम മഹര്ഷിഃ ഗൗതമഃ). ജൈന - ബുദ്ധ മതങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. [1]

ഋഗ്വേദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സൂക്തങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഒന്നാം മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഗൗതമൻ കണ്ടേത്തിയതായി പറയുന്ന ഒരുപാട് സൂക്തങ്ങൾ കാണം. . [2]

അന്ഗിരസിന്റെ പരമ്പരയിൽ പെട്ട രഹുഗണന്റെ മകൻ ആയാണ് ഗൗതമൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൗതമൻ പിതാമഹനായ ഗൗതമ ഗോത്ര വംശത്തിന്റെ പൂർവ്വികനായിരുന്നു. ഗൗതമനും ആൻഡ് ഭരദ്വജനും,രണ്ടുപേരും അംഗിരസ്സിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയവരായതിനാൽ ഒരേ പാരമ്പര്യ്ം അവകാശപ്പെടുന്നു. പല്ലപ്പ്പ്പോഴും രണ്ട്പേരും പലപ്പോഴും ആംഗിരസൻ എന്ന അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ,

പുരാണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഗൗതമനുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഗോദാവരി നദിക്ക് ഈ പേര് നൽകിയതെന്ന് ദേവി ഭാഗവതം പറയുന്നു. അവനു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു , മന്ത്രം രണ്ടുപേരും സ്വയം കണ്ടെത്തിയവരാണ്. സമവേദത്തിൽ ഭദ്ര എന്ന ഒരു ഗാനം ഗൗതമ മഹർഷിക്ക് വീണ്ടും അവകാശപ്പെടുന്നു.   സമീപത്തുള്ള ജ്യോതിർലിംഗത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ത്രയംബകേശ്വർ എന്ന നിലയിൽ ശിവന്റെ പിൻ‌ഗാമി ഗൗതമനുവേണ്ടിയാണ് സംഭവിച്ചത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അനുസരിച്ച് സാമവേദത്തിന്റെ രാണായനി ശാഖ ആരംഭിച്ചതുതന്നെ ഗൗതമൻ ആണ്. ഓഫ് രഅനഅയനി ബ്രാഞ്ച് സബ് ശാഖകൾ ഒരു സൂചിപ്പിക്കുകയും . ഗൗതമന്റെ ചില പ്രശസ്ത ശിഷ്യന്മാർ പ്രാചീനയോഗ, ശാണ്ഡില്യ, ഗാർഗ്യ ഭരദ്വാജ എന്നിവരാണ്. [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]

സമാനമാണ്[തിരുത്തുക]

ഒരു ധർമ്മസൂത്രത്തെ ഗൗതമ ധർമ്മസൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഗൗതമ മഹർഷി രചിച്ചിട്ടില്ല. [3] ക്രി.മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയിലെ ന്യായ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് അക്ഷപാദ ഗൗതമൻ, വേദ മുനി ഗൗതമ മഹർഷിയുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. [4] ബുദ്ധ പാലി പുസ്തകങ്ങളിൽ വൈദിക ഈ ജന്മ ഗൗതമ ആൻഡ് അന്ഗിരസ ലേക്ക് ബുഢസ് വംശമാണ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അവൻ അറിയപ്പെടുന്നു "ഗൗതമൻ" ബുദ്ധൻ . [5] [6] ജൈനമതം തീർത്ഥങ്കരൻ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇംദ്രഭുതി ഗൗതമ വൈദിക മുനി ഗൗതമ വംശമാണ്. [7]

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Inhabitants of the Worlds Mahanirvana Tantra, translated by Arthur Avalon, (Sir John Woodroffe), 1913, Introduction and Preface. The Ṛṣis are seers who know, and by their knowledge are the makers of shastra and "see" all mantras. The word comes from the root rish Rishati-prāpnoti sarvaṃ mantraṃ jñānena paśyati saṃsaraparaṃva, etc. The seven great Ṛṣis or Saptarṣis of the first manvantara are Marichi, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastya, and Vashishtha. In other manvantara there are other sapta-rshi. In the present manvantara the seven are Kashyapa, Atri, Vashishtha, Vishvamitra, Gotama, Jamadagni, Bharadvaja. Gautama was married to Ahalya.To the Ṛṣis the Vedas were revealed. Vyasa taught the Rigveda so revealed to Paila, the Yajurveda to Vaishampayana, the Samaveda to Jaimini, Atharvaveda to Samantu, and Itihasa and Purana to Suta. The three chief classes of Ṛṣis are the Brahmarshi, born of the mind of Brahma, the Devarshi of lower rank, and Rajarshi or Kings who became Ṛṣis through their knowledge and austerities, such as Janaka, Ritaparna, etc. Thc Shrutarshi are makers of Shastras, as Suśruta. The Kandarshi are of the Karmakanda, such as Jaimini.
  2. Stephanie Jamison; Joel Brereton (2014). The Rigveda: 3-Volume Set. Oxford University Press. p. 1186. ISBN 978-0-19-937018-4.
  3. Introduction to Gautama The Sacred Laws of the Âryas, translated by Georg Bühler (1879), Part I: Âpastamba and Guatama. (Dharma-sutra).
  4. Christopher Bartley (2015). An Introduction to Indian Philosophy: Hindu and Buddhist Ideas from Original Sources. Bloomsbury Academic. p. 309. ISBN 978-1-4725-2437-9.
  5. Ganga, Bahadur, Kapoor, Gautami, Himmat, Subodh (2002). The Indian Encyclopaedia: Gautami Ganga -Himmat Bahadur (Volume 9 ed.). New Delhi: Cosmo Publication. p. 2677. ISBN 81-7755-257-0.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  6. Edward J. Thomas, The Life of Buddha p. 22
  7. Dundas 2002, പുറം. 37.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗൗതമ_മഹർഷി&oldid=3796956" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്