ക്രോ (അബ്സരോക്ക) ഇന്ത്യൻസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Apsáalooke
Crow
Photograph of a Crow man named Swallow Bird, by Edward S. Curtis, 1908.
Total population
12,000 enrolled members
Regions with significant populations
 United States ( Montana)
Languages
Crow, English, Plains Sign Talk
Religion
Crow Way, Tobacco Society, Christianity
ബന്ധപ്പെട്ട വംശീയ ഗണങ്ങൾ
Hidatsa
Crow Indians, c.
ക്രോ രാഷ്ട്രത്തിൻറെ ഭൂമി
Ledger drawing of a Cheyenne war chief and warriors (left) coming to a truce with a Crow war chief and warriors (right)
A scout on a horse, 1908 by Edward S. Curtis
"Eight Crow prisoners under guard at Crow agency, Montana, 1887"
Buffalo Jump
The Oath Apsaroke by Edward S. Curtis depicting Crow men giving a symbolic oath with a bison meat offering on an arrow
Crow Lodge of Twenty-five Buffalo Skins, 1832–33 by George Catlin
Crow men trading on horseback.
Three Crow men on their horses, Edward S. Curtis 1908
Painting of Holds The Enemy, a Crow warrior with split horn headdress and beaded wool leggings by E.A Burbank.
Hó-ra-tó-a, a Crow warrior with headdress, bison robe, and hair reaching the ground. Painted by George Catlin, Fort Union 1832.
Crow moccasins
Crow moccasins, c.
Flag of the Crow Nation.
Crow Tribal Council Chairperson Carl Venne and Barack Obama at the presidential campaign rally for Obama on the Crow Indian Reservation in Montana on 19 May 2008. Obama was the first presidential candidate to visit the Crow Nation.
Pauline Small on horseback. She carries the flag of the Crow Tribe of Indians. As a tribal official, she is entitled to carry the flag during the Crow Fair Parade.
Delegation of important Crow chiefs, 1880. From left to right: Old Crow, Medicine Crow, Long Elk, Plenty Coups, and Pretty Eagle.

 

ക്രോ”  അഥവാ “അബ്സരോക്ക” ജനങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി ഐക്യനാടുകളിലെയെല്ലോ സ്റ്റോൺ” നദിയുടെ താഴ്വരയിൽ വസിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ക്രോ-ഹിതാസ്റ്റാ വർഗ്ഗക്കാരുടെ പൂർവ്വകർ ഈറി തടാകത്തിനു സമീപമുള്ള ഒഹിയോ കണ്ട്രിയിൽ വസിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടതൽ ശക്തരും ആയുധധാരികളുമായ വർഗ്ഗം എത്തിയതോടെ അവർ അവിടെ നിന്നു പാലായനം ചെയ്യുകയും കുറച്ചുകാലം വിന്നിപ്പെഗ് തടാകത്തിനു തെക്ക് മനിറ്റോബയില വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് വട്ക്കൻ ഡെക്കോട്ടയിലെ ഡെവിൾസ് ലേക്ക് പ്രദേശത്തെത്തിയ ഈ വർഗ്ഗം രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളായി പരിയുകയും ഹിതാസ്റ്റാ വിഭാഗം പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തേയ്ക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. ചെയെന്നെ വർഗ്ഗത്തിൻറെയും അതിനുശേഷം സിയൂക്സുകളുടെയും (ലോക്കോട്ട) അതിക്രമിച്ചു കടക്കലിൻറെയും മറ്റും ഫലമായി ക്രോ വർഗ്ഗക്കാർ ഏറെക്കുറെ പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേയ്ക്ക് തള്ളിമാറ്റപ്പെട്ടു. പുതുതായി എത്തിയ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രോ വർഗ്ഗക്കാർ ഷോഷോൺ ബാൻറുകളുമായി (ബിക്കാഷെ - "People of the Grass Lodges") യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവരെ പടിഞ്ഞാറേയ്ക്ക് തുരത്തുകയും ചെയ്തു.  

അബ്സരോക്ക എന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വംശം ഒരു സിയൂൺ ഭാക്ഷഭേദമാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വയോമിങ് മുതൽ മൊണ്ടാനയുൾപ്പെടെ മിസൌറി നദിയ്ക്കടുത്ത് വടക്കൻ ഡെക്കോട്ട വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഇവരുടെ അധിവാസമേഖല. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രോ വർഗ്ഗത്തിൻറെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഫെഡറലായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് “ക്രോ ട്രൈബ് ഓഫ് മൊണ്ടാന” എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻറെ മദ്ധ്യതെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള റിസർവേഷനിൽ അധിവസിച്ചുവരുന്നു.  

ഈ വർഗ്ഗക്കാരെ “ക്രോ”, “അപ്സാലൂക്ക്”, “അപ്സരോക്കെ” എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹിഡാസ്റ്റ വർഗ്ഗക്കാരാണ് ഇവരെ ക്രോ ജനങ്ങൾ ("people of the large-beaked bird"  എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഒരു കാലത്ത് ഈ ജനങ്ങൾ മിസിസിപ്പി നദിയുടെ പ്രഭവസ്ഥാനത്തെ മിനസോട്ട, വിസ്കോസിൻ പ്രദേശത്തു വസിച്ചിരുന്നു വിശാല സിയൂണ് വർഗ്ഗത്തിലെ “ഹിഡാസ്റ്റ” ഗോത്രത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹിഡാസ്റ്റ, വർഗ്ഗം ഇവരിൽ നിന്ന് അടർന്നുമാറി  സ്വതന്ത്ര വർഗ്ഗമായി പടിഞ്ഞാറേയ്ക്കു മാറുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്   ഇവർ വടക്കൻ ഡെക്കോട്ടയിലെ “ഡെവിൾസ് ലേക്” മേഖലയിലേയ്ക്ക് വാസസ്ഥാനം മാറ്റിയിരുന്നു. മൊണ്ടാനയില് സ്ഥിരവാസമാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ക്രോ വർഗ്ഗക്കാർ വീണ്ടും “മൌണ്ടൻ ക്രോ”, “റിവർ ക്രോ” എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു 1743 ൽ ക്രോ ജനങ്ങൾ ലൂയിസ്, ക്ലാർക്ക് എന്നീ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പര്യവേക്ഷകരുമായി ഈ മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ മൊണ്ടാനിയലെ പട്ടണമായ ഹർഡിനിൽ വച്ച് ആകസ്‌മികസമാഗമം നടത്തി. ആദ്യ യുറോപ്യൻ കണ്ടുമുട്ടൽ സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് പര്യവേക്ഷകർ ഇവരെ “Apsáalooke beaux hommes” (handsome men) എന്നു വിളിച്ചു. ക്രോ ജനങ്ങൾ ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് പര്യവേക്ഷകരെ “baashchíile” (persons with yellow eyes) എന്നാണ് വിളിച്ചത്. 

സാമൂഹ്യജീവിതം[തിരുത്തുക]

ആദ്യകാല ഫ്രഞ്ച് പര്യവേക്ഷകർ 1804 ൽ ഈ മേഖലയിൽ 3,500 അംഗങ്ങളിലധികമുള്ള 350 അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പാർപ്പിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് സമതലവാസികളായ ഇന്ത്യൻസിനെപ്പോലതന്നെ ക്രോ ജനങ്ങളും റ്റീപ്പീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളിലാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ റ്റീപ്പീകൾ മറ്റ വർഗ്ഗക്കാരുടേതിനേക്കാൽ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു. ബലമുള്ള മരക്കാലുകളും കാട്ടുപോത്തുകളുടെ തുകലുമാണ് ടീപ്പീകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.  കാട്ടുപോത്തുകളായിരുന്നു ഈ വർഗ്ഗ്കാരുടെ പ്രധാന ആഹാരസ്രോതസ്. അതേസമയം കാട്ടാടുകൾ, മാനുകൾ എന്നിവയേയും ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായി ഇവർ വേട്ടയാടിയിരുന്നു.

ക്രോ വർഗ്ഗത്തിലെ പൌരന്മാർ മുടി നീട്ടി വളർത്തുകയും അതിയായി അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു.  അതു ചിലസമയം തറയിലിഴയുന്ന രീതിയിൽ നീളമുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുടി വിവിധ വസ്തുക്കളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിടെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൽക്ക് നീളം കുറച്ച് മുടി വളർത്തിയിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ സമർത്ഥരായ കുതരിസവാരിക്കാരും വേട്ടയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെയും വസ്ത്രങ്ങളിൽ മുത്തുമണികളും മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ളുകളും ഘടിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് അലങ്ങാരപ്പണികൾ ചെയ്തു ഭംഗിയാക്കുന്നതിൽ അതീവ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു.

വേട്ടയാടുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധരായ ഈ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന വർഗ്ഗം വിചിത്രമായ ആരാധനാ സമ്പദായമുള്ളവരും കുതിരസവാരിയിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും വെള്ളക്കാരോട് പുഛമുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്ന് പര്യവേക്ഷകരായ യൂറോപ്ന്മാർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർ വെള്ളക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കലും കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു. സമതലങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന മറ്റു ഇന്ത്യൻ വർഗ്ഗക്കാരേക്കാൾ അധികം കുതിരകൾ ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. 1800 കളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ 10,000 വരെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ തുടക്കത്തിൽ 40,000 കുതിരകളും ഈ വർഗ്ഗത്തിൻറെ കൈവശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നായ്ക്കളേയും ഇവർ വളർത്തിയിരുന്നു. ഒരു പര്യവേക്ഷകൻ 500 വരെയുള്ള നായ്ക്കളെ ഇവരുടെ കൂടെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പെൺവഴിക്കു മാത്രമുള്ള പിൻതുടർച്ചക്രമത്തിൽ ഈ വർഗ്ഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നീങ്ങിയിരുന്നു. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ വനിതകൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോത്രനേതൃസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പോലും സ്ത്രീകൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

"ക്രോ" നേഷൻ ഭൂമി[തിരുത്തുക]

ഇക്കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ക്രോ വർഗ്ഗക്കാരും മദ്ധ്യതെക്കൻ മൊണ്ടാനയിലെ 3,600 സ്ക്വയർ മൈലിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ക്രോ ഇന്ത്യൻ നിസർവ്വേഷനിൽ വസിക്കുന്നു.  ഐക്യനാടുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ റിസർവ്വേഷനുകൾ ഇതിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്.  തെക്കു ഭാഗത്ത് വയോമിങും കിഴക്കുഭാഗത്ത് നോർത്തേൺ ചെയെന്നെ ഇന്ത്യന് റിസർവ്വഷനുമാണ് ഇതിന്റെ അതിരുകൾ. 2.3 മില്ല്യണ് ഏക്കറുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിട്ക്കുന്ന റിസർവ്വേഷൻറെയുള്ളിൽ ബിഗ്ഹോണ് മലനിരകളുടെ വടക്കേ അറ്റം (Bighorn), വുൾഫ് മലനിരകൾ, പ്രെയോർ മലനിരകൾ (Pryor) എന്നിവകൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. യെല്ലെ ടെയിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടൊഴകുന്ന ബിഗ്ഹോണ് നദി മോണ്ടാനിയെല ഹാർഡിൻ പട്ടണത്തിനു പുറത്തുവച്ച് ലിറ്റൽ ബിഗ്ഹോണ് നദിയുമായി ലയിക്കുന്നു. റിസർവ്വേഷൻ അതിർത്തിയ്ക്കു 10 മൈൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി ബില്ലിങ്സ് പട്ടണം നിലനിൽക്കുന്നു.

ക്രോ ഇന്ത്യൻ നേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആകെയുള്ള 11,000 അംഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം 8,000 പേർ ക്രോ ഇന്ത്യൻ റിസർവ്വേഷനിൽ വസിക്കുന്നു. ഇവരിൽ 85 ശതമാനം പേർ അവരുടെ ആദ്യഭാക്ഷയായി ക്രോ ഭാക്ഷ സംസാരിക്കുന്നു.

അബ്സരോക്ക/ക്രോ ജനതയുടെ ക്രോ ഭാക്ഷയുടെ എഴുത്തു ഘടനയും (Apsáalooke ammaalaátuua) ഗോത്രഘടനയും വളരെ ദൃഢമായതാണ്. വിശാല സിയോൺ ഭാക്ഷാ കുടുബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ക്രോ ഇന്ത്യൻ ഭാക്ഷ.

ഈ വർഗ്ഗത്തിൻറെ ഗോത്ര ഘടനയിൽ (Apsáalooke Ashammalíaxxiia) നിരവധി ഉപ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

  • Ashshitchíte/the Big Lodge, Ashhilaalíoo/ Newly Made Lodge
  • Uuwatashe/ Greasy Mouth, Ashíiooshe/ Sore Lip Clan
  • Xúhkaalaxche/ Ties the Bundle Clan
  • Biliikóoshe/ Whistling Waters Clan Ashkápkawiia/ Bad War Deeds Clan
  • Aashkamne/ Piegan clan.            

ഈ വർഗ്ഗ്ത്തിൻറ മുഖ്യ കാര്യാലയം ക്രോ ഏജൻസിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ക്രോ വർഗ്ഗക്കാർ “വാർഷിക ക്രോ മേള” നടത്താറുണ്ട്. ഈ മേളയിൽ പോവ്-വോവ് (pow-wow), കന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾ (rodeo), ഘോഷയാത്ര എന്നിവ നടത്തുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വാരാന്ത്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മേള നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ക്രോ എജൻസി പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് "The Teepee Capital of the World "  എന്ന അപരനാമത്തിലാണ്. ലിറ്റിൽ ബിഗ് ഹോണ് നദീ താഴ്വര മുഴുവൻ ഇക്കാലത്ത് 1,500 ൽ അധികം റ്റീപ്പീകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും.

ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും[തിരുത്തുക]

1740 മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമതലങ്ങളിലെ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കുതിരകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സമതലങ്ങളിൽ നിന്നു സമതലങ്ങളിലേയ്ക്കു വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നതിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കാട്ടുപോത്തുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിനു ഇതുവഴി അവർക്കു സാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും വടക്കൻ മേഖലയിലെ അതികഠിനമായ ശീതകാലം തെക്കൻ മേഖലയിലെ സമതലങ്ങളിലെ വർഗ്ഗങ്ങളേക്കാൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് കടുത്ത പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

ക്രോ, ഹിഡാസ്റ്റ, കിഴക്കൻ ഷോഷോൺ, വടക്കൻ ഷോഷോൺ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് കുതിരവളർത്തലിലും അവയുടെ വ്യാപാരത്തിലും ശ്രദ്ധയൂന്നുകയും വലിയ കുതിരപ്പറ്റങ്ങളുടെ അധിപരാകുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കും വടക്കുമുള്ള മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ സമയം രോമ വ്യവസായത്തിനും മലമ്പോത്തുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിനും കൂടുതൽ കുതിരകളെ കൈക്കലാക്കുന്നതിനുമായി സമതലങ്ങളിലേയ്ക്കു കടന്നു കയറി. ക്രോ വർഗ്ഗം കുതിരകൾ തീരെ കുറവുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളുടെ മിന്നലാക്രമണങ്ങൾക്കും കുതിരമോഷണങ്ങൾക്കും വിധേയരായി. ഈ കടന്നു കയറ്റക്കാരിൽ പ്രമുഖർ ബ്ലാക്ക്ഫൂട്ട് കോൺഫെഡറസി, ഗ്രോസ് വെഞ്ചർ, അസിനിബോയിൻ, പോവ്നീ, ഉട്ടെ എന്നീ ഇന്ത്യൻ വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർക്ക് ലക്കോട്ട വർഗ്ഗത്തെയും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ “അരപാഹോ”, “ചെയെന്നെ” എന്നീ വർഗ്ഗങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. ഇക്കൂട്ടരും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുതിരകളെ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ക്രോ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശത്രുക്കൾ ബ്ലാക്ക്ഫൂട്ട് കോൺഫെഡറസിയും ലക്കോട്ട-ചെയെന്നെ-അരപാഹോ സഖ്യവുമായിരുന്നു.

ക്രോ വർഗ്ഗക്കാർ വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലുള്ള “ഫ്ലാറ്റ്ഹെഡ്” വർഗ്ഗങ്ങളുമായി അപൂർവ്വമായി സംഘട്ടനത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പൊതുവായി ഇവർ സൌഹൃദത്തിലായിരുന്നു. സമതലങ്ങളിലെ തന്നെ “നെസ് പെർസ്”, “കുട്ടെനായി”, “ഷോഷോൺ”, “കിയോവ”, “കിയോവ അപ്പാഷെ” വർഗ്ഗങ്ങൾ ക്രോ വർഗ്ഗക്കാരുമായി സഖ്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കിയോവ, കിയോവ അപ്പാഷെ ബാൻറുകൾ പിന്നീട് തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു ചേക്കേറുകയും ക്രോ വർഗ്ഗം അവിടെ പ്രബല വർഗ്ഗമായി 18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്താണ് രോമ വ്യവസായം വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത്. വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി സൌഹൃദത്തിലായിരുന്ന രോമ വ്യപാരം ചെയ്തിരുന്ന അതിശക്തരായ “അയൺ കോൺഫെഡറസി” (Nehiyaw-Pwat) ക്രോ ഇന്ത്യൻസിൻറെ ശത്രുക്കളായി പരിണമിച്ചു. ഈ കോൺഫെഡറസിയിൽ “പ്ലെയിൻസ് ക്രീ”, “അസിനിബൊയിൻ”, “സ്റ്റോണി” (Stoney), “സൌൾറ്റ്യൂക്സ്” (Saulteaux), “ഒജിബ്വേ” (Ojibwe), “മെറ്റിസ്” (Métis) വർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.