കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2020 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 9മ.36മി.5സെ. +16°6'59" 291°40മി.57സെ. -19°-23'-32" 1.34 AU -1.96 6.11am 6.43pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 6മ.32മി.1സെ. +20°5'25" 327°28മി.8സെ. -53°-23'-7" 0.73 AU -4.41 3.01am 3.38pm മിഥുനം
ചൊവ്വ 1മ.34മി.23സെ. +5°26'15" 76°1മി.20സെ. -33°-25'-47" 0.57 AU -1.41 10.16pm 10.28am മീനം
വ്യാഴം 19മ.21മി.4സെ. -22°31'23" 136°41മി.43സെ. 44°5'9" 4.28 AU -2.66 4.21pm 3.52am ധനു
ശനി 19മ.55മി.45സെ. -21°2'51" 128°26മി.13സെ. 38°43'30" 9.09 AU 0.22 4.54pm 4.28am ധനു
യുറാനസ് 2മ.33മി.41സെ. +14°35'25" 57°53മി.40സെ. -43°-14'-32" 19.55 AU 5.75 11.07pm 11.33am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.25മി.57സെ. -4°52'32" 94°9മി.15സെ. -4°-17'-38" 29.02 AU 7.82 8.15pm 8.10am കുംഭം