കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 12മ.9മി.33സെ. -0°7'54" 272°50മി.0സെ. -15°-11'-48" 1.38 AU -0.81 6.58am 7.03 pm കന്നി
ശുക്രൻ 12മ.6മി.45സെ. +0°40'14" 273°47മി.32സെ. -15°-43'-41" 1.70 AU -3.89 6.53am 6.59pm കന്നി
ചൊവ്വ 11മ.17മി.48സെ. +5°40'5" 281°58മി.46സെ. -26°-30'-13" 2.66 AU 1.76 5.59am 6.12pm ചിങ്ങം
വ്യാഴം 17മ.0മി.46സെ. -22°26'9" 223°45മി.13സെ. 43°51'34" 5.28 AU -2.13 12.03pm 11.34pm വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.0മി.21സെ. -22°30'17" 184°37മി.5സെ. 56°34'40" 9.63 AU 0.42 2.01pm 1.33am ധനു
യുറാനസ് 2മ.16മി.1സെ. +13°4'53" 73°43മി.23സെ. -12°-56'-15" 19.09 AU 5.70 8.52pm 9.16am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.14മി.26സെ. -6°2'38" 102°37മി.58സെ. 27°12'45" 28.93 AU 7.82 6.01pm 5.59am കുംഭം